Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt:OP VK 1.4 709998205 Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0440 Autor:Mgr. Alena P ř ibíková Č íslo DUM:P ě 9 - 1 Datum ov ěř ení ve výuce:8. 9. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt:OP VK 1.4 709998205 Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0440 Autor:Mgr. Alena P ř ibíková Č íslo DUM:P ě 9 - 1 Datum ov ěř ení ve výuce:8. 9. 2010."— Transkript prezentace:

1 Projekt:OP VK 1.4 709998205 Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0440 Autor:Mgr. Alena P ř ibíková Č íslo DUM:P ě 9 - 1 Datum ov ěř ení ve výuce:8. 9. 2010 Ro č ník:9. Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a sv ě t práce Vzd ě lávací obor:P ě stitelství Tematický okruh:P ě stování zeleniny Téma:Plevele

2 Anotace Výkladová prezentace seznamuje ž áky s nejznám ě jšími druhy plevele- jejich ší ř ením a zp ů soby likvidace

3 Plevele

4 jsou velkým nep ř ítelem p ě stovaných rostlin odebírají vláhu i ž iviny ostatním kulturním rostlinám zasti ň ují okolní rostliny sni ž ují výnosy mnohé umo žň ují ší ř ení chorob a šk ů dc ů na p ě stované rostliny

5 Plevele vyzna č ují se velkou ž ivotaschopností a hou ž evnatostí mají zpravidla mohutn ě vyvinuté ko ř eny rozmno ž ovací schopnost plevel ů je ú ž asná – pampeliška a ž 5000 semen, pchá č 35000 semen,…

6 Zp ů soby ší ř ení plevele krom ě semeny se plevele ší ř í i vegetativn ě ko ř eny – pchá č oddenky – pýr plazivý, svla č ec rolní

7 Boj s plevely je dlouhý a obtí ž ný nejú č inn ě jší metodou je ru č ní pletí s likvidací plevele je t ř eba za č ít v č as, dokud jsou rostlinky ješt ě malé mno ž ství plevel ů sní ž íme i kyp ř ením a okopáváním p ů dy

8 Likvidace plevele Plevel vytrháváme v ž dy i s oddenky a ko ř eny! P ř i vytrhávání pýru, svla č ce atd. se sna ž íme nep ř etrhnout podzemní oddenky a celé je vytáhnout Ze špatn ě vytr ž ených ko ř en ů vyrostou op ě t nové plevele

9 Likvidace plevele Vytrhaný plevel je zapot ř ebí ihned ze zahrady odstranit, aby se op ě tovn ě neuchytil Ohniskem ší ř ení plevel ů na zahrad ě bývá kompost Pýr a jiné plevele č asto kompostem pror ů stají a po rozházení na záhon se znovu uchytí

10 Likvidace plevele I v ě tšina semen plevel ů na kompostu pouze uzraje Na podzim je vhodné preventivn ě na kompost pou ž ít chemické p ř ípravky pro jeho dezinfekci a sterilizaci Takto ošet ř ený kompost budeme mít na ja ř e " č istý"

11 Pe ť our

12 Pampeliška

13 Kokoška pastuší tobolka

14 Pýr plazivý

15 Pchá č rolní

16 Svla č ec rolní

17 Lebeda lesklá

18 Zdroje http://www.keliwood.cz/aktuality/plevele-likvidace-plevele- mrazova-kotlina-pozdni-jarni-mraziky-kveten-dil-prvni http://www.keliwood.cz/aktuality/plevele-likvidace-plevele- mrazova-kotlina-pozdni-jarni-mraziky-kveten-dil-prvni http://botanika.wendys.cz/ Tisíc dobrých rad mladým ovocná řů m, kv ě tiná řů m, zeliná řů m, p ě stitel ů m a pokusník ů m, R. Šrot a kolektiv, nakladatelství Mladá fronta Naskenované obrázky str. 66 http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_te xt/system/krytosemenne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Galinsoga _quadriradiata.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_te xt/system/krytosemenne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Galinsoga _quadriradiata.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_te xt/system/krytosemenne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Cirsium_ar vense.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_te xt/system/krytosemenne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Cirsium_ar vense.html http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%BDr

19 Zdroje http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/svlaccovite/Convolvulus_arvensis.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/svlaccovite/Convolvulus_arvensis.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/merlikovite/Atriplex_sagittata.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/merlikovite/Atriplex_sagittata.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/brukvovite/Capsella_bursa_pastoris.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/brukvovite/Capsella_bursa_pastoris.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Taraxacum_officinale.html http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/k rytosemenne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Taraxacum_officinale.html http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?459: http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?459 http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?161:4 http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?90:2 http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?710:2 http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?167: http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?167 http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?157:1 http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?734: http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?734


Stáhnout ppt "Projekt:OP VK 1.4 709998205 Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0440 Autor:Mgr. Alena P ř ibíková Č íslo DUM:P ě 9 - 1 Datum ov ěř ení ve výuce:8. 9. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google