Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Caryophyllaceae.  pou ž ívají se i jiné názvy – silenkovité, pta č incovité  jednoleté a ž vytrvalé byliny  p ř ímé, zpravidla vidli č nat ě v ě tvenými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Caryophyllaceae.  pou ž ívají se i jiné názvy – silenkovité, pta č incovité  jednoleté a ž vytrvalé byliny  p ř ímé, zpravidla vidli č nat ě v ě tvenými."— Transkript prezentace:

1 Caryophyllaceae

2  pou ž ívají se i jiné názvy – silenkovité, pta č incovité  jednoleté a ž vytrvalé byliny  p ř ímé, zpravidla vidli č nat ě v ě tvenými lodyhami a nápadnými uzlinami  listy jednoduché, bezpalisté, vst ř ícné, č asto k ř i ž mostojné  kv ě ty 5- č etné, oboupohlavné  plodem bývá tobolka  p ř ibli ž n ě 100 rod ů a okolo 2500 druh ů  u nás roste 25 rod ů se 100 druhy  okrasné rostliny, plevele i lé č ivé byliny  docela velký po č et druh ů je chrán ě ný  a ž na výjimky nejsou jedovaté

3  vytrvalá, ř ídce trsnatá a st ř edn ě vysoká bylina  na výslunných stráních, na suchých travnatých pahorcích a ve skálách  druh dost prom ě nlivý

4  ni ž ší vytrvalá, ř ídce trsnatá bylina  č astá na suchých lukách a p ř i lesních okrajích  doba kv ě tu: č erven - ř íjen http://botanika.bf.jcu.cz

5  st ř edn ě vysoká vytrvalá vonná bylina  ozdobné kv ě ty.  ve sv ě tlých lesích a na stepních lukách  doba kv ě tu: č erven - zá ř í http://www.rozhlas.cz/rostliny/silenkovite/_zprava/hvozdik-pysny-- 550795

6  dvoudomá bylina  sami č í kalich nadmut ě jší, zelený, 20 ž ilný  sam č í kalich štíhlejší, nafialov ě lý, 10 ž ilný  rumišt ě, podél cest, dusíkaté p ů dy  doba kv ě tu: č erven - ř íjen

7  vyšší polohy  podél potok ů a ř í č ek  doba kv ě tu: kv ě ten - srpen http://www.e-herbar.net

8  dvouletá a ž vytrvalá bylina  kv ě tenství – vidlan  korunní lístky č ty ř klanné  doba kvetení: kv ě ten – č ervenec  louky s vysokou hladinou podzemní vody http://botanika.bf.jcu.cz

9  vysoká jednoletá bylina  kdysi č astý plevel mezi obilninami  č išt ě ní obilí – potla č ení výskytu  jedovatá semena  doba kv ě tu: č erven – ř íjen http://www.biolib.cz

10  vyšší vytrvalá bylina  č astá v k ř ovinách, na b ř ezích vod a na rumištích  celá rostlina (zvlášt ě tlusté oddenky) obsahuje jedovatou látku saponin - ve styku s vodou p ě ní – mýdlo  doba kv ě tu: č erven - ř íjen http://www.biolib.cz

11  vytrvalá ni ž ší bylina  tvo ř í kolonie v hájích a v k ř ovinách  doba kv ě tu: duben - č erven http://www.biolib.cz

12  hojná plevelná rostlina  doba kv ě tu: b ř ezen - ř íjen http://www.kvetenacr.cz

13  nízká vytrvalá bylina  vytvá ř í husté trsy  obecná na mezích, v trávnících a na výslunných stráních  doba kv ě tu: kv ě ten - č ervenec http://www.biolib.cz

14  vyšší vytrvalá rostlina  hojná v travnatých porostech, na mezích, v p ř íkopech, na lukách a na stráních  doba kv ě tu: kv ě ten - ř íjen

15  vyšší trsnatá vytrvalá bylina  pod ho ř ejšími kolénky lodyh lepkavá  dost hojná na lesních lukách, na skálách a ve stráních  doba kv ě tu: kv ě ten - č ervenec http://www.biolib.cz


Stáhnout ppt "Caryophyllaceae.  pou ž ívají se i jiné názvy – silenkovité, pta č incovité  jednoleté a ž vytrvalé byliny  p ř ímé, zpravidla vidli č nat ě v ě tvenými."

Podobné prezentace


Reklamy Google