Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorBc. Magda Sudková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorBc. Magda Sudková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorBc. Magda Sudková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_KEV_0918 Stupeň a typ vzděláníStřední odborné vzdělávání Vzdělávací oborDesign a tvorba keramiky Tematický okruhCihlářská výroba Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽáci 2. ročníku AnotaceŠamotová drolenka, vytváření, sušení, použití šamotových výrobků Klíčová slovaŽáruvzdorný jíl, ostřivo, pojivo, žmolky Datum29.10. 2013 www.zlinskedumy.cz Šamotové výrobky

2  Základní surovinou pro výrobu šamotového zbo ž í je ž áruvzdorný jíl (hlinito-k ř emi č itá zemina, Al2O3 - SiO2), který se pou ž ívá jako ost ř ivo i pojivo.

3  Jíl ur č ený k p ř íprav ě ost ř iva se vypaluje a ž do slinutí a to v ě tšinou v podob ě ž molk ů, které se vyráb ě jí lisováním zvlh č eného rozemletého jílu. Ž molky vypálené na šamot se drtí a melou.

4  Vazný jíl a šamotové ost ř ivo se misí v ur č itém pom ě ru, který je dán vazností jílu a zvlh č uje se vodou. Mno ž ství plastického jílu se pohybuje v rozmezí 15 – 30 %.  P ř itom je t ř eba, aby ost ř ivo m ě lo ur č itou velikost zrn, ne p ř íliš velkou ani malou, proto ž e v obou p ř ípadech je pak zapot ř ebí více hlíny, vazného jílu (pojiva) ke spojení.

5  V ě tšina šamotových výrobk ů se vytvá ř í Iisováním v hydraulickém lisu z t ě sta nebo drolenky

6  V komorových nebo kanálových sušárnách a vypalují se v komorových nebo tunelových pecích na teplotu 1150 - 1380 °C, n ě kdy a ž 1400 – 1480 °C

7  Šamotové výrobky jsou nejrozší ř en ě jšími ž áruvzdornými výrobky, které se pou ž ívají hlavn ě na vyzdívky pecí, stojky, pláty.  Vyrábí se šamot hutný a izola č ní (– leh č ený,- leh č ivo piliny, uhelný mour, drcené pecky ).

8 Co je základní surovinou šamotových výrobk ů ? Ž ÁRUVZDORNÝ JÍL Ž áruvzdorný jíl se pou ž ívá jako? OST Ř IVO i POJIVO

9 Vytvá ř ení šamotových výrobk ů ? LISOVÁNÍM V HIDRAULICKÉM LISU Sušení šamotových výrobk ů ? V KOMOROVÝCH NEBO KANÁLOVÝCH SUŠÁRNÁCH Pou ž ití šamotových výrobk ů ? VYZDÍVKY PECÍ, STOJKY, PLÁTY

10


Stáhnout ppt "Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0370 AutorBc. Magda Sudková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google