Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DSO Tolštejn – Odpadové hospodářství Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DSO Tolštejn – Odpadové hospodářství Ing. Jan Slavík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 DSO Tolštejn – Odpadové hospodářství Ing. Jan Slavík, Ph.D.

2 Legislativní změny v roce 2014  Novela zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.)  Zákaz skládkování SKO a recyklovatelné a využitelné odpady od roku 2024  Povinnost třídit BRKO a kovy v obcích od roku 2015  Max. množství odpadů jako TZS na skládkách činí 20 % hmotnostních odpadů uložených na skládky  Odebrání souhlasu s provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadu při porušení zákazu výkupu odpadů  Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024  Vyhláška č. 321/2014 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek KO

3 POH ČR 2015 - 2024  Bod 1.8.1 písm. b) „Obce budou průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s KO vč. obalové složky, nakládání s SKO, systém tříděného sběru odpadů, systém nakládání s BRKO, systém nakládání se stavebními odpady a výrobky s ukončenou životností, pocházejícími od občanů obce a zapojených subjektů. V rámci tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému nakládání s odpady a s VUŽ a navrhnuta opatření k jeho zlepšení. Obce rovněž vyhodnocují naplňování opatření Programu předcházení vzniku odpadů, které je součástí POH obce (nebo svazku obcí)“.

4 Legislativní změny v roce 2015  Účinnost vyhlášky MŽP č. 321/2014 Sb.  Vyhláška č. 27/2015 Sb. (novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)  Zákaz výkupu určených kovových odpadů od FO za hotové  Úplný zákaz výkupu vybraných odpadů od FO (umělecká díla, pietní předměty, obecně prospěšné zařízení apod.)  Vyhláška k vymezení odpadů použitelných na TZS a vyhláška na TAP  Vyhláška k vymezení odpadů, které nebude možné od roku 2024 ukládat na skládky  Úpravy prováděcích předpisů v souvislosti s novelou zákona o odpadech

5 Nové právní předpisy  Zákon o odpadech  Zákon o výrobcích s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla s ukončenou životností)  Věcné záměry zákonů  Pokračují práce na paragrafovém znění  Platnost od roku 2016 s účinností od roku 2017

6 Dopady na města a obce 201620172018201920202024 Kompenzační400 350 300100 Základní100 250 300600 Riziková2.000 Účelová100 250 400800  Nárůst odpovědnosti za odpady, jež vznikají na území obce  Vyšší tlak na strategické plánování (odklon od řešení operativních problémů)  Vyšší tlak na dosažení kvalitativních „standardů“ odpadových služeb  Nárůst nákladů obecních systémů vs. tlak na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky

7 Výchozí situace SKOPapírPlastySkloNK ORP Varnsdorf192,0520,698,796,470,13 ORP Rumburk182,7419,359,219,740,12 Ústecký kraj206,0117,637,667,850,13 ČR215,9518,089,7210,970,32 Výtěžnost tříděného sběru a produkce SKO v roce 2012 (kg/obyv.*rok) Zdroj: EKO-KOM, a.s. (2013)

8 Náklady systému? Náklady – sběr, svoz a odstranění SKO v roce 2012 (kg/obyv.*rok) Náklady – odstranění SKO v roce 2012 v obcích bez skládky (kg/obyv.*rok) Zdroj: IURMO (2013)

9 Náklady tříděného sběru Náklady - papír v roce 2012 (kg/obyv.*rok) Náklady - plasty v roce 2012 (kg/obyv.*rok) Zdroj: IURMO (2013)

10 Náklady tříděného sběru Náklady - sklo v roce 2012 (kg/obyv.*rok) Zdroj: IURMO (2013)

11 Hustota sběrné sítě Obyv./průměrné hnízdo ORP Rumburk266 ORP Varnsdorf338 Ústecký kraj121 Jihočeský kraj116 Vysočina107 ČR148 Zdroj: EKO-KOM, a.s. (2013)

12 Co s tím dělat?  Optimalizace individualizovaných systémů nakládání s odpady v obcích (vč. spolupráce se svozovou firmou)  Benchmarking cen a kvality služeb  Příklady dobré praxe  Optimalizace jednotlivých prvků systému vč. aktivizace veřejnosti  Zvyšování rozpočtových příjmů (domácnosti, živnostníci, prodej druhotných surovin)  Vyšší angažovanost zástupců měst a obcí  Spolupráce obcí  Spolupráce obcí se soukromými subjekty (PPP projekty – infrastruktura, svozové firmy s podílem veřejných zdrojů apod.)

13 Meziobecní spolupráce +  snížení nákladů  sdílená odpovědnost  vliv na podobu („kvalitu“) poskytovaných služeb  realizace kapitálově náročných akcí (např. výstavba zařízení)  respektování lokálních podmínek a zvyklostí  vyšší obchodní potenciál (druhotné suroviny) -  pravidla rozhodování (koordinace zájmů jednotlivých obcí)  Nutnost koncensu omezuje rychlost rozhodování  míra vlivu zejména nejmenších obcí na podobu systému  management výkonu jednotlivých služeb (veřejné vs. soukromé)

14 Úkoly JS  Zprostředkování komunikace se zástupci okolních ORP (kapacity k odstraňování/využívání odpadu po roce 2024)  Komunikace se zástupci KÚ Ústeckého kraje (POHk a jeho realizace obcemi ve Šluknovském výběžku)  Komunikace se zástupci MŽP o možnostech přeshraničního pohybu odpadu za účelem odstranění  Analýza způsobů nakládání s odpady obcemi v Sasku (využití kapacit TA Lauta) + potenciální exkurze  Organizace exkurze (příklady dobré praxe v OH)  Organizace kulatého stolu o OH v ORP Děčín, ORP Ústí nad Labem, ORP Nový Bor, ORP Česká Lípa vč. zástupců ÚK a MŽP

15 Děkuji za pozornost! jan.slavik@ujep.cz slavik@ieep.cz 724 939 781


Stáhnout ppt "DSO Tolštejn – Odpadové hospodářství Ing. Jan Slavík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google