Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na 21. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO vzalo na vědomí nájem garáže č.4 o celkové výměře 50m2 v budově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na 21. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO vzalo na vědomí nájem garáže č.4 o celkové výměře 50m2 v budově."— Transkript prezentace:

1 Na 21. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO vzalo na vědomí nájem garáže č.4 o celkové výměře 50m2 v budově „Kremlu“ občanskému sdružení Mirabelka a to na dobu 15ti let za nájem 1,-Kč/m2/rok. Mirabelka zde bude po celou dobu nájmu pro veřejnost zpracovávat ovoce (moštování, sušení atd.).. 3) ZO schválilo plánovací smlouvy s novými majiteli stavebních parcel 6RD Vilice o závazku vybudování inženýrských sítí a to vodovod a kanalizace do 31.1.2014 a místní komunikace do 31.12.2015. Elektřina a VO je již zkolaudováno.. 4) ZO schválilo smlouvu o dílo s Pavlem Mrázem, tř. 9. května 678, Tábor o provádění stavebního dozoru na všech plánovaných vodohospodářských stavbách ve Vilicích. Jedná se o „Vodovod Hrnčíře“, „Infrastruktura pro 6RD Vilice“ a „Posílení vodovodu Hrnčíře“. Smluvní cena byla stanovena na 450,-Kč/hod.. Vážení spoluobčané, začátkem dubna se naše obec zapojila do tzv. „Druhé zlínské výzvy“. O co v ní šlo? O peníze, jak jinak. Přesněji řečeno, o možné dotace z EU pro období let 2014 – 2020. Čerpání evropských prostředků v novém období bude pro obce našeho typu jednou z posledních možností, jak se alespoň částečně vyrovnat se znevýhodněními, které nás limitují ve vlastním rozvoji, a jak si „sáhnout“ na evropské peníze. Koncem února se odehrálo jednání pracovní skupiny ministra zemědělství k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 – 2020. Podpora venkova má být podle návrhu MZe vytěsněna na absolutně minimální možnou hranici 5%. „Zbytek“, tedy 95% má jít do zemědělství. Nynější stav je zhruba půl na půl. Venkov ovšem nejsou pouze zemědělci. Je zde nutno opravovat a udržovat nespočet staveb, zařízení a infrastruktur, o nové výstavbě a rozvoji ani nemluvě. Nic z tohoto bez dotací prostě realizovat nejde. Že by do těchto potřeb venkova začali najednou investovat sami zemědělci, kteří např. svojí těžkou technikou přispívají velkou měrou k devastaci místních komunikací, je asi bláhová představa. V dnešní době na venkově ani nežije nijak významné procento lidí zaměstnaných v zemědělství, kteří by z uvedeného rozdělení profitovali. Žije zde ovšem drtivá většina těch, co chtějí mít fungující vodovod, opravené silnice, upravenou obec a budovy s funkčním společenským zázemím. Jelikož jsme s tímto, pro malé obce likvidačním návrhem MZe ovládaném zemědělskými lobbisty, nesouhlasili, zapojili jsme se do zmíněné výzvy. Co na tom, že na táborsku jsme to byli pouze my a Stádlec, kteří našli odvahu se ozvat, celorepublikově to bylo skoro 1500 měst a obcí. Protest byl víceméně symbolický (přelepení cedule se jménem obce jednotným plakátem) a šlo v něm hlavně o mediální rozvíření celé záležitosti. Což se povedlo. Povede-li to ovšem k nějakým, pro obce přijatelnějším výhledům, je velmi nejisté. Prosadí-li MZe svůj návrh, pak se klidně může PRV přejmenovat na PLV (Program likvidace venkova). Jedna drobnost závěrem – druhý den po vylepení plakátů byla jedna z cedulí vyvrácena i s betonovým základem a válela se v příkopě u silnice. Nedělám si iluze o tom, že dotyčný, který má toto na svědomí, vůbec kdy o nějaké zlínské výzvě slyšel, natož aby jí rozuměl. Svědčí to spíše o jeho malosti a zlobě namířené proti všem a všemu. M.Břenda Vilická polnice číslo 04/2013 27.4.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma 5) ZO schválilo podání žádosti o dotaci na MAS Krajina srdce z posledních vyhlašovaných výzev pro toto dotační období. Jde o opravu sociálního zařízení v „Kremlu“. Podání druhé žádosti a to na rekonstrukci úvozové cesty k vilickému vodojemu bylo zamítnuto.. 6) ZO zamítlo podepsání dodatku smlouvy s Agrospolem Mladá Vožice a.s, kterou se nájemné za pronájem pozemků navyšuje z 24.676,-Kč na 31.134,-Kč. Obec požaduje doplnění chybějících pozemků, které sice Agrospol dlouhodobě využívá, ale nájem za ně neplatí. Jde o asi 2,5 ha pozemků.. 7) ZO zamítlo žádost firmy Koalko, Kolací Josef o prominutí nájmu v restauraci ve Vilicích za měsíce leden – březen 2013 a o darování palivového dřeva na příští sezónu... 8) ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2012. 9) ZO schválilo darovací smlouvu s SK První kolona Vilice na finanční příspěvek na rok 2013 v celkové částce 10.000,-Kč. Pozvánka: V neděli 5.5.2013 se uskuteční v salonku restaurace ve Vilicích veřejné projednávání projektu: „Oprava sociálního zařízení společenského domu (Kremlu) ve Vilicích. Začátek v 17:00 hod. Zasedání ZO č. 21/2013 konané dne 26.4.2013 Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, P.Procházka, J.Bednář Omluveni: J.Kudrna a J.Klejnová.

2 Oběma jubilantům blahopřejeme. Velkokapacitní kontejnery V týdnu od 6.5. bude ve Vilicích přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Následující týden bude stejný kontejner přistaven v Zátiší. Do těchto kontejnerů neukládejte odpad nebezpečný ani elektro odpad. Ve stejném termínu bude ve Vilicích i kontejner na kovový odpad, zisk z něhož půjde opět do poklady SDH. Dotazník – splaškové vody V této době dochází k vyhodnocování dotazníků, které jste obdrželi koncem minulého roku. Předběžné výsledky jsou tristní. Dotazník neodevzdali v Hrnčířích 2 majitelé objektů, v Zátiší 0, ve Vilicích 18, z vilických chat 12 a chalupářů bez rozdílu místa 6. Některé z odevzdaných dotazníků byly zmatečně vyplněny, některé dokonce evidentně lživě. Z této skutečnosti lze vyvodit, že poměrně velká skupina občanů s obcí na řešení problémů s odpadními vodami spolupracovat nechce. Bereme tento stav na vědomí a žádné další kroky ke zlepšení stávajícího stavu a odvrácení možných hrozeb (viz. Vilická polnice č.7/2012) podnikat již nebudeme. Možné důsledky si každý musí vyhodnotit sám, obec snahu, problém řešit, měla. Zájezd do sklípku Zájezd do vinného sklípku do Hustopečí se pro malý zájem neuskutečnil. Pochybuji, že První kolona bude chtít v dohledné době pro veřejnost něco podobného pořádat.. Hlášení škod na lesních porostech Dne 1.4.2013 vstoupila v platnost smlouva mezi Honebním společenstvem Vilice a MS Vilice o nájmu vilické honitby. Smlouva, kromě jiného, řeší i následnou ochranu porostů po okusu zvěří, v této době velmi aktuální. Zjistí-li majitel lesa, že mu došlo k poškození stromů zvěří, nechť tuto skutečnost neprodleně nahlásí starostovi HS, což je p. František Vaněček. Ten pak musí u MS zajistit, aby nejpozději do 7 dnů došlo k odbornému ošetření poškozených stromů fungicidním přípravkem. Tiskopisy k nahlášení škod si můžete vyzvednout na OÚ.. Dne 26. března 2013 oslavil pan Karel Fukan ze Zátiší 81. výročí svého narození a dne 13.dubna 2013 oslavila paní Marie Procházková z Vilice 70. výročí svého narození. Den matek a pouťová zábava SDH Vilice si Vás dovoluje pozvat na tradiční oslavu Dne matek, která se bude konat v sobotu 18.5. Na sále KD Vilice. Začátek v 18:00 hod. Oslava plynule přejde v pouťovou zábavu, kde bude hrát kapela Jakare.. Zahájení tenisové sezóny Provoz na tenisovém kurtu bude letos oficiálně zahájen 5.5. Takto vypadá poškození stromů zvěří, které se odborně neošetří. Z těchto jedinců již nikdy zdravý strom nevyroste. Hasičská soutěž Okrskovou soutěž v hasičském sportu letos pořádá SDH Vilice a to v sobotu 4.5. od 13:00 hod. u Prvního rybníka. Během soutěže bude veřejnosti poprvé představeno i nové hasičské auto. Protest proti státní dotační politice. Hasičské auto představující výrazné zkvalitnění ve vybavenosti SDH Vilice.


Stáhnout ppt "Na 21. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO vzalo na vědomí nájem garáže č.4 o celkové výměře 50m2 v budově."

Podobné prezentace


Reklamy Google