Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474) km 0,000 – 0,222“ Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474) km 0,000 – 0,222“ Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474) km 0,000 – 0,222“ Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Investor: Obec Mosty u Jablunkova Termín realizace: 30. 6. 2015 - 25. 9. 2015

2 Průběh stavby I v roce 2015 obec Mosty u Jablunkova pokračovala s opravou chodníku kolem silnice III/01152 (II/474), a to úsekem od hranice s katastrálním územím Mosty u Jablunkova po již zrekonstruovanou autobusovou zastávku U hřiště.

3 Dne 30. 6. 2015 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení. Zhotovitel: CSK-Invest s.r.o., Olšová 1165, 739 61 Třinec Ujednaná cena včetně DPH: 1.814.287 Kč Dotace SFDI: 1.432.000 Kč, tj. 78,9% celkových nákladů Vlastní prostředky obce: 382.281 Kč Na základě platné smlouvy bylo předáno staveniště a stavba mohla začít. Práce pokračovaly podle schváleného harmonogramu a dne 25. 9. 2015 došlo k předání a převzetí díla. Po stavbě se celý úsek zaměřil geometrickým plánem. Darovací smlouvou bude tato část pozemku převedena z Krajského úřadu Ostrava na obec Mosty u Jablunkova. Tímto úsekem byla dokončena rekonstrukce celého chodníku v úseku od hranice Mostů u Jablunkova s katastrálním územím Jablunkov po centrum obce.

4 Chodník včera a dnes V rámci projektu byla dobudována část chodníku od autobusové zastávky k lávce. Tato část jistě přispěje k bezpečnosti chodců.

5 Chodník včera a dnes Lávka po rekonstrukci dostala nové zábradlí, nové dřevěné fošny. Ocelová konstrukce byla kompletně opatřena nátěrem.

6 Chodník včera a dnes Nový chodník vede až po konec zastavěného území k Jablunkovu.

7 Část chodníku od lávky k autobusové zastávce Z důvodu bezpečnosti bylo v úseku palisád instalováno zábradlí.

8 „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474) km 0,000- 0,222“ Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího panelového chodníku na chodník, který splňuje požadavky pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. V rámci projektu byla opravena a zrekonstruována lávka pro pěší a dobudována část chodníku od autobusové zastávky k lávce včetně zábradlí. V celém řešeném úseku jsou bezpečnostní prvky, a to vodící lišta a reliéfní dlažba. Zároveň došlo k odstranění stávajících nevyhovujících panelů, ty byly částečně použity na zpevnění obecních ploch. Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 25. 9. 2015 Kolaudační souhlas byl vydán MěÚ Jablunkov, odborem ÚPSŘ/2589/2015/Ja-330 dne 14. 12. 2015. Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli. Zvláště pak Ing. Antonínu Kořístkovi - technickému dozoru stavby, a zástupcům zhotovitele. Velký dík rovněž patří pracovnicím Obecního úřadu, které měly na starosti administraci projektu - od vypracování žádosti na SFDI, přes výběrové řízení na zhotovitele, předání díla, kolaudaci, po závěrečné vyúčtování akce, zejména paní Renátě Martynkové a Ivoně Czeczotkové.


Stáhnout ppt "„Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474) km 0,000 – 0,222“ Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google