Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016- 2017 Zpracoval: Ivona Nešporová Referent dotačních projektů 20.5.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016- 2017 Zpracoval: Ivona Nešporová Referent dotačních projektů 20.5.2016."— Transkript prezentace:

1 Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016- 2017 Zpracoval: Ivona Nešporová Referent dotačních projektů 20.5.2016

2 Zrealizované projekty

3 Vysoké Mýto – Dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová Státní fond životního prostředí –náklady celkem 1,3 mil. Kč, dotace ze SFŽP 1,1 mil. Kč – realizace jaro 2015

4 Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto Státní fond životního prostředí – náklady celkem 680 tis. Kč, dotace ze SFŽP 600 tis. Kč – realizace podzim 2015

5 Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto Státní fond životního prostředí – náklady celkem 530 tis. Kč, dotace ze SFŽP 480 tis. Kč – realizace podzim 2015

6 Realizace úspor energie – areál ul. Vraclavská Státní fond životního prostředí –náklady celkem 6 mil. Kč, dotace ze SFŽP 4,5 mil. Kč – realizace léto 2015 Před realizací úspor energiePo realizaci úspor energií

7 Realizace úspor energie- ZŠ Knířov Státní fond životního prostředí –náklady celkem cca 2,9 mil. Kč, dotace ze SFŽP cca 1,4 mil. Kč – realizace podzim 2015 Před realizací úspor energiePo realizaci úspor energií

8 Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – projekt celkem 3,5 mil. Kč, dotace z OP LZZ 3 mil. Kč – realizace leden 2013- březen 2015

9 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – projekt celkem 2,3 mil Kč, dotace z OP LZZ 1,9 mil Kč – realizace listopad 2013- červen 2015

10 Mezinárodní partnerské dny 2015 příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti na náklady spojené s pobytem německé delegace – realizace září 2015

11 Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě Státní fond životního prostředí –náklady celkem 2,6 mil. Kč, dotace ze SFŽP 2,3 mil. Kč – realizace jaro 2015 MŠ Kamarádi MŠ Pod Smrkem

12 Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická Státní fond životního prostředí –náklady celkem 2,6 mil. Kč, dotace ze SFŽP 2,3 mil. Kč – realizace podzim 2015

13 Rekonstrukce Tatra 815- SDH GŘ HZS ČR –náklady celkem cca 3 mil. Kč, dotace z GŘ HZS ČR cca 1,5 mil. Kč – realizace podzim 2015

14 Pečovatelská služba Pardubický kraj

15 V současné době realizované projekty

16 Sídelní zeleň Vysoké Mýto Státní fond životního prostředí Investice: náklady celkem cca 0,5 mil. Kč, dotace ze SFŽP cca 0,4 mil. Kč

17 Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová Státní fond dopravní infrastruktury ČR Investice: akce celkem cca 11,8 mil. Kč, příspěvek SFDI ČR cca 8,5 mil. Kč Realizace: říjen 2015 – květen 2016

18 Městské opevnění- Obnova Choceňské věže Ministerstvo kultury- Program zachování architektonických památek Investice cca: 800 tis. Kč

19 Oprava střechy Zvonice Ministerstvo kultury- Program regenerace městské památkové zóny Investice: 1,5 mil. Kč

20 Oprava oken – ZUŠ Vysoké Mýto Ministerstvo kultury- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Investice: cca 250 tis. Kč

21 Plánované projekty 2016-2017 Plánované akce podléhají schválení rady města, případně zastupitelstva města, což je kromě vypsané dotační výzvy další nezbytný krok k jejich realizaci. Některé akce (zejména většího rozsahu a místního dosahu) budou, nebo již byly, také projednány s veřejností.

22 Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy na Městském stadionu ve Vysokém Mýtě MŠMT Předpokládaná investice: 6 mil. Kč, dotace z MŠMT 3,5 mil. Kč Žádost byla podána v lednu 2016

23 Chodník k autobusové zastávce v Knířově Státní fond dopravní infrastruktury ČR Předpokládaná investice: cca 0,9 mil. Kč, příspěvek SFDI ČR cca 0,6 mil. Kč Žádost byla podána v lednu 2016

24 Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová, II. etapa Integrovaná regionální operační program (IROP) Předpokládaná investice: cca 3,2 mil. Kč (příspěvek z IROP + národní zdroje 2,3 mil. Kč) Žádost byla podána v dubnu 2016

25 Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů IROP Předpokládaná výše investice: 21 mil. Kč Termín podání žádosti: podzim 2016

26 Dům pokojného stáří "Naděje" čp. 731 - zateplení objektu IROP Předpokládaná investice: 21,7 mil. Kč Termín podání žádosti: podzim 2016

27 Vysokomýtská nemocnice čp. 167 - realizace úspor energií Operační program životní prostředí (OPŽP) Předpokládaná investice: 29 mil. Kč (7,9 mil. Kč podpora) Žádost byla podána v dubnu 2016

28 Regenerace zeleně v botanické zahradě OPŽP Předpokládaná investice: 3,7 mil. Kč Termín podání žádost: květen 2016

29 Nádoby na bioodpad II. etapa OPŽP Termín podání žádosti: podzim 2016

30 Podpora aktivit a programů v rámci sociál. začleňování- komunitní sociální práce Operační program Zaměstnanost (OP Z) Termín podání žádosti: podzim 2016

31 Podpora procesu plánování sociálních služeb- Tvorba střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Vysokomýtsko OP Z Termín podání žádosti: podzim 2016

32 Podpora aktivit a programů v rámci sociál. začleňování- Asistenti prevence kriminality OP Z Termín podání žádosti: podzim 2016

33 Bezbariérové úpravy ve VM - mobilita Vláda ČR- Vládní výbor pro zdravotně postižené občany- Národní rozvojový program mobility pro všechny Termín podání žádosti: podzim 2016

34 Vinice- městské trialy Vysoké Mýto Pardubický kraj Předpokládaná investice: cca 900 000 Kč Termín podání žádosti: červen 2016

35 Revitalizace veřejného osvětlení Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - PROGRAM EFEKT Termín podání žádosti: konec února 2017

36 Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem III. etapa MMR- Podprogram Regenerace sídlišť Předpokládaná investice: 6 mil. Kč Termín podání žádosti: prosinec 2017/leden 2018

37 Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura MMR- Podpora výstavby technické infrastruktury Předpokládaná investice: 25 mil. Kč Termín podání žádosti: prosinec 2016/leden 2017

38 Městské opevnění- Pražská brána Ministerstvo kultury- Program zachování architektonického dědictví Investice: 1,2 mil. Kč Termín podání žádosti: 2017

39 Programy pro programové období 2014-2020 Jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

40 Programy pro programové období 2014-2020 Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu; Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; Operační program Zaměstnanost Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; Operační program Doprava Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; Operační program Životní prostředí Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Integrovaný regionální operační program Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; Operační program Praha - pól růstu ČR Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program Technická pomoc Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; Operační program Rybářství 2014-2020 Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; Program rozvoje venkova

41 Kontakt Městský úřad Vysoké Mýto Odbor rozvoje města Ivona Nešporová Referent dotačních projektů tel. 465 466 114, mob. 775 864 922 ivona.nesporova@vysoke-myto.cz vysoké mýto


Stáhnout ppt "Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016- 2017 Zpracoval: Ivona Nešporová Referent dotačních projektů 20.5.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google