Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474)“ 2. úsek: Bezbariérový chodník a autobusová zastávka 3. úsek: „Tunel – konec zastavěného území“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474)“ 2. úsek: Bezbariérový chodník a autobusová zastávka 3. úsek: „Tunel – konec zastavěného území“"— Transkript prezentace:

1 „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474)“ 2. úsek: Bezbariérový chodník a autobusová zastávka 3. úsek: „Tunel – konec zastavěného území“ Tento projekt byl financován výhradně z prostředků obce Investor: Obec Mosty u Jablunkova Termín realizace: 15. 08. 2014 – 6.10.2014

2 Zhotovitel: CSK Invest, s.r.o.Olšová 1165, Třinec IČ: 25396196 Ujednaná cena včetně DPH: 2. úsek 1.944.350,- Kč 3.úsek 3.360.351,- Kč Celkem 5.304.701,- Kč Na základě platné smlouvy o dílo bylo předáno staveniště a stavba mohla začít. Práce pokračovaly podle schváleného harmonogramu. Veškeré práce na těchto úsecích musela být koordinována s akcí Moravskoslezského kraje – oprava silnice II/474, která spočívala v pokládce nového asfaltového povrchu. Realizované úseky se zaměřily geometrickým plánem. Darovací smlouvou se tyto části pozemku převedou z Krajského úřadu na obec Mosty u Jablunkova. Dne 30.6.2015 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení.

3 Průběh stavby 2. úsek: Bezbariérový chodník a autobusová zastávka V roce 2015 obec Mosty u Jablunkova pokračovala s opravou chodníku kolem silnice II/474, a to úsekem v centru obce. V rámci stavby se řešil bezbariérový přístup na koridor českých drah. Chodník byl navržen v trase, kterou sami občané již používali a vyšlapali v zeleni. Imobilní občané, maminky s kočárky mají možnost využívat výtah na nástupiště a dále bezbariérový přístup do nádražní budovy nebo přístup na „Polomskou“. Hlavním důvodem přesunu byla bezpečnost dětí a občanů při přecházení silnice. V následující etapě bude řešen nový přechod pro chodce. Uvolněný prostor po stávajícím autobusovém zálivu a zastávce umožní výstavbu přístavby hasičské zbrojnice.

4 Chodník včera a dnes

5

6 Chodník k nádraží dříve a dnes Chodník byl navržen tak, aby respektoval stávající vyšlapanou pěšinku.

7 Průběh stavby 3. úsek: „Tunel – konec zastavěného území“ Dalším úsekem, který obec Mosty u Jablunkova v roce 2015 realizovala, byl úsek od rozcestí „Na tunelu“ po konec zastavěného území. Občané v této části obce již dlouho čekali na rekonstrukci nevyhovujícího panelového chodníku kolem silnice II/474. Celou stavbu urychlila oprava povrchu krajské silnice a podmínka, že v následujících 5 letech by obec nemohla zasahovat do nového krytu silnice, čímž by ani nemohla realizovat plánovaný úsek chodníku. V rámci stavby byly opraveny propustky, včetně zábradlí na mostních objektech. I tato část chodníku plně vyhovuje požadavkům na bezbariérovost a na oba úseky byl vydán kolaudační souhlas.

8 Chodník včera a dnes

9 Chodník a zábradlí na propustku v roce 2013 a dnes

10 Autobusová zastávka „U Jakuba“ v roce 2013 a dnes

11 Ještě pár pohledů na nový chodník

12 „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474) km 3,745 - 3,830“ Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího panelového chodníku na chodník, který splňuje požadavky pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. V rámci projektu bylo položeno celkem 90 m2 dlažby. V celém řešeném úseku jsou bezpečnostní prvky, a to vodící lišta a reliéfní dlažba. Zároveň došlo k odstranění stávajících nevyhovujících panelů, ty byly částečně použity na zpevnění obecních ploch. Součástí stavby chodníku bylo vybudování nové dešťové kanalizace. Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 25.09.2015 Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.


Stáhnout ppt "„Rekonstrukce chodníku podél silnice III/01152(II/474)“ 2. úsek: Bezbariérový chodník a autobusová zastávka 3. úsek: „Tunel – konec zastavěného území“"

Podobné prezentace


Reklamy Google