Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní hospodářství (2014–2016) Aleš Kendík náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství 15. 8. 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní hospodářství (2014–2016) Aleš Kendík náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství 15. 8. 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Vodní hospodářství (2014–2016) Aleš Kendík náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství 15. 8. 2016 1

2 Vládní materiály – systémový přístup (sucho) Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (UV č. 620 z 07/2015)Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (UV č. 620 z 07/2015) MZe a MŽP – výstup meziresortní komise VODA-SUCHO 50 úkolů (monitorovací, legislativní, provozní, ekonomické, technické a environmentální) cíl: vypracovat Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR (06/2017) Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v ČR a finanční potřeby k jejich realizaci (05/2016) Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v ČR a finanční potřeby k jejich realizaci (05/2016) dotační programy MZe z národních zdrojů na omezení dopadů sucha – 3 etapy (2016-2021, 2022-2027, 2027-2033) finanční nároky I. etapy programů: 2,4 mld. Kč ze státního rozpočtu a 0,7 mld. Kč z vlastních zdrojů investorů budoucí předpoklad – využití evropských zdrojů 2

3 Vládní materiály – konkrétní ochrana (povodně/sucho) Vodní dílo Skalička (07/2015, 12/2015, 08/2016)Vodní dílo Skalička (07/2015, 12/2015, 08/2016) protipovodňová ochrana v povodí řeky Bečvy 2015 – zajištěny finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání (520 mil. Kč) 2016 – aktualizace záměru vodního díla (změna ze suchého poldru se stálým nadržením na vodní dílo se zásobním prostorem) Vodní nádrže (03/2016, 08/2016) Vodní nádrže (03/2016, 08/2016) reakce na boj se suchem a zajištění zdrojů pitné vody materiál připraven na základě výsledků studií proveditelnosti a investičních záměrů příprava realizace dvou vodních nádrží (Senomaty, Šanov) a pokračování v předprojektové přípravě dalších dvou vodních nádrží (Vlachovice, Pěčín) 3

4 Investice – stávající dotační titul Vodovody a kanalizace Vodovody a kanalizace (Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací) (Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací) cíl: podpora nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a čistíren odpadních vod obcí a místních částí do 1 000 obyvatel žadatelé: obce a města vodovody - počet řešených obyvatel: 94 tis., počet akcí: 136 - uznatelné náklady: 1,57 mld. Kč, dotace: 1 mld. Kč kanalizace - počet řešených obyvatel: 111 tis., počet akcí: 194 - uznatelné náklady: 4,07 mld. Kč, dotace: 2,6 mld. Kč příjem žádostí: dle zveřejněných výzev (nyní probíhá III. výzva: 15. 4. – 16. 9. 2016 s alokací 400 mil. Kč) probíhají práce na navazujícím programu pro období 2017-2021 (předpokládaná alokace zhruba 4,8 mld. Kč) 4

5 Investice – stávající dotační titul Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření (Podpora prevence před povodněmi III) (Podpora prevence před povodněmi III) cíl: podpora realizace technických protipovodňových opatření s důrazem na retenci žadatelé: s.p. Povodí, s.p. Lesy ČR, obce projektová dokumentace - počet akcí: 23, dotace: 90,2 mil. Kč stavební akce - počet akcí: 39, dotace: 840,9 mil. Kč dále registrováno 27 akcí, u nichž probíhá výběrové řízení (za zhruba 900 mil. Kč) příjem žádostí: průběžně do 31. 3. pro akce financované v témže roce a do 31. 10. pro akce financované v roce následujícím 5

6 Investice – stávající dotační titul Drobné vodní toky a malé vodní nádrže Drobné vodní toky a malé vodní nádrže (Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích) (Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích) cíl: rekonstrukce a oprava drobných vodních toků převzatých po ZVHS, rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence žadatelé: s.p. Povodí, s.p. Lesy ČR, obce a svazky obcí současný stav: vyhodnocována I. výzva v rámci I. výzvy přijato 484 žádostí za 1,2 mld. Kč z toho:s.p. Povodí/LČR- 190 žádostí za 0,6 mld. Kč obce- 294 žádostí za 0,6 mld. Kč příjem žádostí: na základě zveřejněných výzev (I. výzva ukončena k 29. 4. 2016, II. výzva bude vyhlášena v průběhu 09/2016) 6

7 Investice – nový dotační titul (2016) !!! Rybníky Rybníky (Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže, 2016-2021, objem: 1,25 mld. Kč) (Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže, 2016-2021, objem: 1,25 mld. Kč) cíl: rekonstrukce a odbahnění rybníků o výměře 2-30 ha, obnova a výstavba rybníků o výměře nad 2 ha žadatelé: fyzické a právnické osoby (zemědělští podnikatelé), vybrané školy a výzkumné organizace, ČRS, MRS či rybářská sdružení příjem žádostí: dle zveřejněných výzev čerstvě podepsaná Pravidla a I. výzva s termínem příjmu žádostí do 11/2016 s alokací 200 mil. Kč 7

8 Investice – připravovaný nový dotační titul (2017) Závlahy Závlahy (Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy II, 2017-2022, objem: 1,6 mld. Kč) (Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy II, 2017-2022, objem: 1,6 mld. Kč) cíl: podpora obnovy a budování hlavních závlahových zařízení a závlahového detailu (pásové zavlažovače, přenosné rychlospojkové potrubí, lineáry, čerpací stanice, trubní řady, hydranty, závlahové nádrže) žadatelé: fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě, Státní pozemkový úřad příjem žádostí: dle zveřejněných výzev v 08/2016 program odeslán do Evropské komise k zahájení notifikačního procesu 8

9 Děkuji za pozornost 9


Stáhnout ppt "Vodní hospodářství (2014–2016) Aleš Kendík náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství 15. 8. 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google