Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence."— Transkript prezentace:

1 Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Národní dům KDŽ Praha 19. března 2009

2 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Obsah prezentace: Shrnutí zkušeností z prvních dvou let fungování programu 129 120 (2007, 2008). Legislativní podklady pro administraci programu 129 120 v roce 2009.

3 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Rekapitulace současných dotačních titulů MZe určených na protipovodňovou ochranu a odstraňování povodňových škod –Vláda ČR schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007 až 2012 na projekty MZe: (usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1304) Podpora prevence před povodněmi II v rozsahu 10,0 mld. Kč Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží v rozsahu 4,2 mld. Kč Protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav v rozsahu 1,0 mld. Kč

4 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II  podpora protipovodňových opatření s retencí (poldry a vodní nádrže)  podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (hrázování a zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků)  podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl  podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (mapy rozlivů a záplavových čar)

5 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Žadatelé: S.p. Povodí; S.p. Lesy ČR; Zemědělská vodohospodářská správa; Tzv. určení správci DVT. Navrhovatelé (pouze roky 2007 – 2008): Obec; Město; Sdružení obcí; Kraj. Ve 3 stanovených termínech podáno úhrnem 125 PPO návrhů s celk. náklady 6 502,667 mil. Kč.

6 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Shrnutí zkušeností z prvních 2 let fungování programu: Ustaveny nezbytné orgány pro administraci programu: Finanční manažer: –Odbor 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II Ministerstva financí. Strategický expert: –Hydroprojekt CZ, a.s.; ČVUT Praha. Environmentální experti: –VŠE IEEP; IREAS centrum s.r.o.; G – Consult, s.r.o.; ECON s.r.o.; AQD – envitest, s.r.o.

7 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Meziresortní pracovní skupina: –Statut + Jednací řád –Ustavující zasedání 19.12.2006 –2007 - 3 zasedání –2008 - 5 zasedání:  28. 4. 2008  22. 7. 2008  20. 8. 2008  23.10. 2008  19. 11. 2008 -2009 – doposud 1 zasedání: -25. 2. 2009

8 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II –Stav čerpání finančních prostředků v roce 2007 (dle ISPROFIN): 234,1 mil. Kč –Stav čerpání finančních prostředků v roce 2008 (dle ISPROFIN): 881,7 mil. Kč

9 Zdroj2007200820092010201120122013Celkem Úvěr EIB, z FNM*, SR193,8789,21 214,01 953,02 350,02 300,0 1 200,0 10 000 Vlastní zdroje, zdroje územních rozpočtů a fondů EU 40,392,564,098,272,070,063,0500 Celkem234,1881,71 278,02 051,22 422,02 370,0 1 263,0 10 500 Skutečnost roku 2007 a 2008 a předpoklad čerpání finančních zdrojů programu 129 120 v letech 2009 – 2013 (v mil. Kč) Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Pozn.: * Výnosy z privatizac í, novelou z á kona o zru š en í Fondu n á rodn í ho majetku.

10 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II V letech 2007 – 2008 zabezpečeny legislativní podklady pro administraci programu: Dokumentace programu; Závazná pravidla 2007, 2008; Metodický pokyn k postupu administrace akcí Programu Podpora prevence před povodněmi II, které jsou realizovány na základě žádostí navrhovatelů; Metodický pokyn o komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství a žadateli/navrhovateli o dotaci z programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II“ a programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby nových vodních nádrží“ při administraci posudků zpracovávaných strategickými experty a environmentálními experty.

11 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Legislativní podklady pro rok 2009: Dokumentace programu (přepracování rozpočtu, vypuštění Metodiky posuzování a Závazných pravidel, celková aktualizace a zestručnění); Závazná pravidla 2009 (zrušen institut navrhovatele, SZÚ a SOD souhrnné žádosti, stupeň přípravy min. DUR); Prodloužení alokačního období do konce roku 2013; Praktické dopady tzv. „Malé“ novely zákona o vodách.

12 Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II „Malá“ novela zákona o vodách umožní v roce 2009: 1.větší uplatnění podpor prevence povodní v územích k řízenému rozlivu, 2.vykoupení stavebních pozemků (pod hrázemi), popř. jejich vyvlastnění, 3.úhradu újmy za omezení využití pozemků v řízené zátopě, 4.úhradu škod na úrodě a porostech po řízeném zaplavení (včetně úhrady vrácených dotací z fondů ES).

13 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodářství tel.: +420 221 813 048 e-mail: radka.bucilova@mze.cz


Stáhnout ppt "Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google