Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství RNDr. Pavel Punčochář,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství RNDr. Pavel Punčochář,"— Transkript prezentace:

1 Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc. náměstek ministra zemědělství pro lesní a vodní hospodářství a vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

2 reakce na nezpochybňovaný vývoj změny klimatu; reakce na nezpochybňovaný vývoj změny klimatu; předpověď rozsahu a rychlosti změn - vývoj scénářů. předpověď rozsahu a rychlosti změn - vývoj scénářů. „Zvládání nedostatku vody“ Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

3 Obr.: Vývoj nárůstu teplot na Zemi Zdroj: IPCC, WMO, CRU

4 mizení ledovců – růst hladiny moří; mizení ledovců – růst hladiny moří; zvýšený výskyt extrémů – povodní a sucha; zvýšený výskyt extrémů – povodní a sucha; suché období – prodlouženo, prohloubeno; suché období – prodlouženo, prohloubeno; komplexní problém všech resortů, ovlivní život lidí; komplexní problém všech resortů, ovlivní život lidí; vypracování dopadových scénářů – výzkumné práce; „Nepříjemná pravda“ – následky zejména pro budoucí generace. Očekávané dopady změny klimatu jsou negativní: Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

5 Patagonia Patagonia (JIŽNÍ AMERIKA) 1940 2007

6 Kilimanžáro (AFRIKA) Kilimanžáro (AFRIKA)1970 2007

7 omezení urychlujících (příčinných) faktorů – omezení omezení urychlujících (příčinných) faktorů – omezení produkce skleníkových plynů („mitigation“); produkce skleníkových plynů („mitigation“); soubory a scénáře opatření ke zmírnění nepříznivých účinků („adaptation“) – těžiště vodohospodářských činností; soubory a scénáře opatření ke zmírnění nepříznivých účinků („adaptation“) – těžiště vodohospodářských činností; EU – plánování v oblastech vod. EU – plánování v oblastech vod. Nutné aktivity lidstva: Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

8 - zlepšení stavu vodních ekosystémů (povinnost z Rámcové směrnice); + plán protipovodňových opatření; + plán rozvoje infrastruktury vodovodů, kanalizací a ČOV; + PLÁN HLAVNÍCH POVODÍ ČR. Plánování v ČR – komplexnější než požadavky „acquis communautaire“ Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

9 zajistit realizaci protipovodňových opatření (do roku 2012 a následně další etapy dle plánů oblastí povodí); zajistit realizaci protipovodňových opatření (do roku 2012 a následně další etapy dle plánů oblastí povodí); zajistit racionální výhled pro zajištění dostatečných zdrojů vody v budoucnosti (hájením vhodných lokalit k akumulaci, posílení retence vody v území). zajistit racionální výhled pro zajištění dostatečných zdrojů vody v budoucnosti (hájením vhodných lokalit k akumulaci, posílení retence vody v území). Strategie vodního hospodářství na MZe: Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

10 podpora Programu prevence povodní II; podpora Programu prevence povodní II; podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží; podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží; pozemkové úpravy; pozemkové úpravy; novelizace legislativy k umožnění akumulace povodňových průtoků; novelizace legislativy k umožnění akumulace povodňových průtoků; další rozvoj informačních systémů; vymezení záplavových území a vyhodnocení rizik povodňových škod. Protipovodňová prevence: Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

11 legislativně zajistit hájení lokalit pro budoucí možnost akumulace vody; legislativně zajistit hájení lokalit pro budoucí možnost akumulace vody; kvantifikovat situaci stávajících vodárenských zdrojů po dopadu změny klimatu; kvantifikovat situaci stávajících vodárenských zdrojů po dopadu změny klimatu; vliv změny hospodaření v krajině na retenci vody v území a jednotlivých hydrologických povodích; vliv změny hospodaření v krajině na retenci vody v území a jednotlivých hydrologických povodích; zpracování predikce vývoje jakosti vod po dopadu změny klimatu. zpracování predikce vývoje jakosti vod po dopadu změny klimatu. Překlenutí sucha: Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

12 Zdroj: Výzkumný projekt VÚV T.G.M., v.v.i. – autoři Ing. L. Kašpárek, CSc. a kol.

13 Konference „Změna klimatu – období pro adaptaci“ členských států EU (Berlín, 2007): Průběžná komunikace vodohospodářů s veřejností, využití konkrétních, prokazatelných údajů o vlivu klimatického vývoje na změny vodního režimu jsou základním předpokladem pro úspěšnou realizaci scénářů opatření, které omezí negativní dopady na vodní zdroje a život budoucích generací. Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

14

15 Prof. Ing. Ladislav Votruba, DrSc. … narůstá rozpor mezi těmi, co považují výstavbu přehrad za obecně (vše) užitečnou … … a těmi, kteří je považují za neštěstí pro krajinu a přírodní prostředí vůbec … … z obou stran a zejména ze strany odpůrců přehrad se vyslovují nekvalifikované soudy prostě proto, že jedna strana nemá potřebné znalosti z oboru strany druhé, aby byla možná věcná diskuse … Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

16 hájení území pro případnou akumulaci vod neznamená výstavbu; hájení území pro případnou akumulaci vod neznamená výstavbu; jde o dlouhodobou vizi – postupně bude možné upřesňovat potřebu; jde o dlouhodobou vizi – postupně bude možné upřesňovat potřebu; nejsou žádné doklady o tom, že změna hospodaření v povodí stávajících nádrží zajistí překlenutí sucha; nejsou žádné doklady o tom, že změna hospodaření v povodí stávajících nádrží zajistí překlenutí sucha; 55 % pitné vody z vod povrchových, z vodních toků stále cca 150 odběrných míst; 55 % pitné vody z vod povrchových, z vodních toků stále cca 150 odběrných míst; hypotézy o „optimalizaci“ vodního režimu v půdě nestačí – kde se řeší kvantifikace (?) K aktuálnímu rozporu: Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007

17 Děkuji za pozornost a přivítám reálné návrhy. pavel.puncochar@mze.cz (Ne) vnímání předběžné opatrnosti pro zajištění vodních zdrojů ? Jsou kvantifikované a realizovatelné alternativy ? Jihočeské biologické centrum AV ČR – 12. 4. 2007


Stáhnout ppt "Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství Adaptační aktivity na scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství RNDr. Pavel Punčochář,"

Podobné prezentace


Reklamy Google