Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Představení projektu Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI s.r.o.

2 KOVO UNI s.r.o., Hrotovická 1086/24, Třebíč Firma KOVO UNI s.r.o. se zabývá výrobou dílců obráběním kovů pro různé objednatele dle jejich výkresové dokumentace. Jedná se převážně o kusovou či malosériovou výrobu na CNC strojích. V květnu roku 2005 jsme podali projektovou žádost o podporu z prostředků EU.

3 Priorita 5.1. Regionální podpora podnikání Opatření 5.1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společný regionální operační program - č. výzvy 1

4 Časový harmonogram - 2005 Duben - květen - výběrové řízení na dodavatele Květen - podpis smlouvy s dodavatelem Červen - září - realizace akce Říjen - administrativní vyúčtování projektu Z důvodu opožděného napojení na energetickou síť došlo k pozdějšímu zahájení prací a prodloužení realizace projektu až do 21.12.2005 - předložena žádost o proplacení.

5 Rozpočet projektu částky jsou uváděna bez DPH celkové náklady 1.950.822,00 Kč podíl naší firmy 1.230.822,00 Kč dotace z EU 523.601,00 Kč dotace z kraje Vysočina 194.497,00 Kč Projekt jsme realizovali z úvěru.

6 Něco o projektu…. Konkrétně se jednalo o realizaci dostavby nově budované provozovny firmy KOVO UNI s.r.o., kterou firma vybudovala na pronajatých pozemcích v průmyslové zóně města Třebíč. Vzhledem k objemu zakázek vyvstala potřeba rozšíření výroby a administrativního zázemí, což bylo v pronajatých prostorách nerealizovatelné.

7 Cíle projektu Všeobecný cíl Rozvoj stávajícího drobného podnikání s důrazem na vytváření nových pracovních míst a diverzifikaci výroby v ekonomicky postižených regionech v průmyslové zóně "Hrotovická" – Třebíčí Konkrétní cíle: Dokončení rekonstrukce objektu pro podnikatelské účely Dostavěná výrobní hala o výměře 1.724 m2 Dostavěná administrativní budova o výměře 170 m2 Spojovací krček Komunikace a chodníky

8 Zpracování žádosti Vzhledem k administrativní náročnosti a časovému vytížení managementu firmy jsme si žádost nechali zpracovat od obecně prospěšné společnosti. Společnost nám kromě vlastního zpracování kompletní projektové žádosti včetně příloh připravila i podklady pro výběrové řízení na dodavatele a také zpracovala závěrečnou zprávu o realizaci projektu a v současné době nám připravuje i monitorovací zprávy.

9 Výsledky Projekt se podařilo realizovat v celém rozsahu. Naše firma vyrábí od konce roku 2005 v nových prostorách. V rámci projektu jsme se zavázali přijmout 4 nové pracovníky, k dnešnímu dni jich máme přijato 10.

10 …..další aktivity Díky tomu, že jsme v průběhu realizace projektu úzce spolupracovali se zpracovatelskou firmou našla nám tato firma další dotační titul, který jsme mohli využít ke svému rozvoji. V roce 2006 jsme se stali úspěšnými žadateli v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů v grantovém schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací s projektem „KOVOUNI – VYŠŠÍ KVALIFIKACÍ KE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI „RODINNÉ“ FIRMY“

11 Problémy Realizaci projektu provázely běžné problémy, které se vyskytují u každé stavby. Největší problém nastal až po ukončení projektu. Spočíval ve velké časové prodlevě mezi administrativním ukončením projektu a převodem finančních prostředků na náš účet. Projekt byl ukončen těsně před vánocemi 2005. Dotace byla na projektový účet připsána až 30. 8. 2006! Což nepříznivě ovlivnilo cash-flow firmy.

12 Děkuji za pozornost Jan Vlach KOVO UNI s.r.o. Třebíč


Stáhnout ppt "Představení projektu Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google