Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Reg. č.: CZ.1.10/4.1.00/05.01833.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Reg. č.: CZ.1.10/4.1.00/05.01833."— Transkript prezentace:

1 Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Reg. č.: CZ.1.10/4.1.00/05.01833

2 Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova -1.PP spojovací krček II Opravené prostory

3 Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova – 1.PP spojovací krček II Celkové náklady na akci dle smlouvy o dílo: 5.263.624,- bez DPH méněpráce 289.649,-bez DPH Obec Mosty u Jablunkova se v roce 2014 rozhodla, že rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova, která byla naprojektována pro celou školu rozdělí na 4 etapy. Do I. etapy byly zahrnuty práce na tělocvičně a centrálních šatnách, které byly ve špatném technickém stavu – celkové projektované náklady činily 5.988.595 bez DPH. Ve II a III. etapě byly úpravy I.NP a 2.NP obou křídel budovy o celkových rozpočtovaných nákladech necelých 20 mil. A do IV. Etapy byly zahrnuty prostory Krčku I.NP – provozní část, kanceláře o rozpočtových nákladech 1.6 mil Kč. Hlavním důvodem pro zahájení prací byly: nevyhovující stav instalací – voda a kanalizace byla původní z roku 1962, el. rozvody byly částečně v 90 letech opraveny. Četné havárie na vodě a kanalizaci bylo nutno řešit a jen napovídaly o špatném stavu rozvodů. Projekt řeší veškeré nové rozvody všech instalací včetně sdělovacích kabelů, nové omítky, obklady, podlahy a dlažby zařizovací předměty. Střecha sice dostala v roce 2013 nový kabát, ale vnitřek čím dál tím víc chátral. Proto byla dne 12.9.2014 podepsána smlouva na 1. etapu a letos o prázdninách byly práce zahájeny. Pro srovnání pár fotografií.

4 Tělocvična před úpravou

5 Tělocvična po rekonstrukci

6 Tělocvična před v průběhu prací a po V rámci stavby došlo k odstranění stávající gumové podlahy, dřevěných obkladů, otopných těles. Realizoval se nový akustický podhled instalovaly se nové zabudované tělocvičné prvky – kruhy, žebřiny, koše…

7 Centrální šatny Zde byly odstraněny klecové boxy a nahrazeny šatnových skříněmi,

8 Zázemí pro cizí návštěvníky tělocvičny. V prostorech stávající šatny pro žáky vzniklo nové zázemí pro cizí návštěvníky tělocvičny. Tělocvična je v odpoledních hodinách využívá cizími subjekty. Do loňského roku se pro účely zázemí využívaly šatny, které sloužily žákům a cizí uživatelé mohli bez problémů vstupovat do prostor školy. Stavebnímu úpravami byl vytvořen prostor pouze pro tyto uživatele a byl jim zamezen přístup do prostor školy, mimo vstupní chodby. Mají k dispozici vlastní šatnu, WC i umývárnu a škola si své prostory může zařídit výhradně pro své žáky

9 Nové zázemí u tělocvičny pro žáky - U stávající tělocvičny byly ke každému křídlu školy dvě šatny, které neměly přímou návaznost na WC. U šaten byla umístěna umývárna s umyvadly a sprchami, která se nepoužívala a sloužila jako sklad a nesloužila svému účelu. Novou dispozici se podařilo zajistit aby pro každou šatnu bylo zřízeno zázemí pro děvčata a chlapce– WC s předsíňkou a sprchy jsou barevně rozlišeny

10 Vstupní chodba a uzavření prostor školy - Na chodbách byly odstraněny stávající obklady imitující dřevo, terasové podlaha Schodiště do patra krčku bylo obestavěno a novými dveřmi byl uzavřen prostor budovy školy V prostorech je proveden nový podhled včetně osvětlovacích těles

11 Nepředvídané skutečnosti. V prostorách tělocvičny po odstranění podlahových vrstev bylo zjištěno, že stávající podlaha má nerovnosti od 0,00 cm až po cca 8,00 cm, proto bylo rozhodnuto podlahu vyrovnat a následně použít nivelační stěrku. Foto odstraňování nerovnosti a nový stav podlahy

12 Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova -1.PP spojovací krček II Cílem projektu „Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova -1.PP spojovací krček II “ bylo: Zpříjemnit prostředí pro pobyt žáků, návštěvníků v prostorách tělocvičny, zároveň zlepšit akustiku. Vytvořit dětem kulturní a odpovídající hygienické zázemí Oddělit prostory školy od prostor pro veřejnost Odstranit závady na rozvodech inženýrských sítí voda, kanalizace, topení a elektrorozvody v rekonstruovaných prostorách Klecové boxy v centrálních šatnách nahradit šatními skříňkami a tím zamezit ztrátám oblečení a bod odložených v šatnách. Každý žák má svůj prostot, za který je zodpovědný. Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 8.9.2015 Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli: Ing. Josefu Turkovi technickému dozoru stavby, zástupcům zhotovitele i jejich dodavatelům. Velký dík patří oběma ředitelům, pedagogům a hlavně kolektivu provozních zaměstnanců školy za pomoc při úklidových pracích. Je pravdou, že v době realizace došlo k posunutí termínu odevzdání díla dodatkem č. 1. Hlavním důvodem posunutí byla přetrvávající vlhkost v prostorách tělocvičny. Z důvodu již výše zmiňovaného mokrého procesu se v termínu nepodařilo, ani přes instalaci vysoušečů, zajistit potřebnou vlhkost pro pokládku sportovního povrchu podlahy. Pokud by se podlaha položila na vlhký podklad, mohlo by dojít k velkým škodám. Hrozilo, že na tuto část stavby by se nevztahovala reklamace z důvodu nedodržení předepsaných postupů.


Stáhnout ppt "Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Reg. č.: CZ.1.10/4.1.00/05.01833."

Podobné prezentace


Reklamy Google