Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUŽKONOSKA ŠTRAMBERSKÉ KOUPELE. MĚSTO ŠTRAMBERK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUŽKONOSKA ŠTRAMBERSKÉ KOUPELE. MĚSTO ŠTRAMBERK."— Transkript prezentace:

1 STUŽKONOSKA ŠTRAMBERSKÉ KOUPELE

2 MĚSTO ŠTRAMBERK

3 Historie  V třicátých letech minulého století byly v prostoru léčivých pramenů na jižním okraji města vybudovány sluneční lázně se studenými a teplými koupelemi.

4 Situace širších vztahů 01 02,03,04

5 Přestavby areálu po roce 1966  Uživatelé a vlastníci –1966 OUNZ N.Jičín oční oddělení

6 Objekty umístěné uvnitř areálu  01 Internát  02 Jídelna, kuchyň, učebny  03 Ordinace a byt domovníka  04 Kotelna a herna  05 Spojovací chodba  06 Garáže  07 Vodárna  08 Bazén  09 Oplocení  10 Komunikace  11 Parkové úpravy  12 Kanalizace s čistírnami

7 SO 01 - internát

8 01- internát  Objekt sloužil pro ubytování a vyučování pacientů oční školy.  Podle dokumentace z roku 1974 byly při rekonstrukci vyměněna stropní konstrukce dispozice byla doplněna o stolní výtah a spojovací chodbu k objektu ordinací a jídelny.

9 Základní parametry

10 01- internát stávající stav  Budova není užívána cca tři roky. Omezení údržby na minimum nemělo dobrý vliv na celkový stav objektu.  Konstrukce budovy je zachovalá s drobnými statickými poruchami. –Popraskaná schodišťová zeď –V 1.NP v místě napojení spojovací chodby závažnější porucha v důsledku rozdílu sedání obou staveb. Pravděpodobně dochází k změnám kvality základové spáry v souvislosti s jejím vysycháním. Tato domněnka je potvrzena ztrátou vody v blízkém prameni.  Okenní otvory jsou osazeny zdvojenými okny.Kvalita je odvislá od rozměru a zastaralé konstrukce.  Dveře jsou převážně dřevěné do ocelových zárubní. Životnost dveřních křídel brzy skončí.  Vstupní dveře potřebují generální údžbu nebo výměnu, neplní svou funkci.

11 Technické zařízení budovy  Stávající technické zařízení donedávna sloužilo svému účelu  Původní ústřední vytápění z kotelny v suterénu bylo zajišťováno centrální kotelnou.  V roce 1974 byl v rámci rekonstrukce zřízen septik pro splaškové vody.

12 Povrchové úpravy  Vnitřní i venkovní omítky jsou v dobrém stavu Podlahy obytných místností jsou pokryty PVC v dobrém stavu. Některé podlahy jsou u vstupu do místnosti propadlé. V hygienických zařízeních je položena ne příliš kvalitní dlažba.

13 Posouzení použitelnosti objektu  Po stránce dispozice je nutno řešit: –Pohyb imobilních osob – zřízení výtahu –Dispozice tříd nutno nahradit bytovými buňkami komplexním hygienickým zařízením pro dospělé obyvat –Energetická kvalita konstrukce objektu neodpovídá současným normám. Je nutno vyměnit okna a větrání vnitřních prostor. –UT ze zastaralé plynové kotelny bude vhodné nahradit topným zdrojem umístěným přímo v místě spotřeby. Samostatnost objektu bude vhodná při etapové přestavbě celého areálu.

14 SO 01 Detaily štítu budovy

15 SO 01 Vstup a příchod od bazénu

16 SO 02,03 a tělocvična  Podle zprávy z roku 1970 vyplynula rekonstrukce z nutnosti sanace budov areálu v důsledku jejich havarijního stavu.  Rekonstrukce se týkala budov č.2, 3 a dřevěnice, která sloužila jako tělocvična.  Tehdejší majitel OUNZ N.Jičín přistoupil k rekonstrukci krovů, budov 2 a 3. Dále byla provedena nádstavba budovy 3 a provedena spojovací chodba mezi budovou 2a1.  Obestavěný prostor budov měl být 2.100 m 3  Rekonstrukce probíhala s přestávkami až do roku 1980.

17 SO 02,03,04 jídelna, ordinace,kotelna  V pozadí kotelna s komínem  V popředí budova ordinací s bytem domovníka

18 SO 02 jídelna, kuchyň, učebny  Dvoupodlažní objekt, situovaný kolmo na vstupní komunikaci byl navržen pro společnou činnost ubytovaných.  Podle nového záměru bude tato činnost založena spíš na klubovém základě. Prostory pro společné stravování budou přebudovány na zařízení s obsluhou. Zde je nutno počítat s novým vybavením odpovídající současné době.  Učebny budou využívány jako čítárny a zájmové dílny.

19 SO 02  Podávací okna z jídelny neodpovídají systému s obsluhou  Stěna kuchyně a celé zařízení nutno provést nově.

20 So 02 Kuchyně  Stolový výtah byl instalován před pěti lety a mohl by být zachován  Ostatní instalace včetně povrchových úprav nutno provést nově.

21 SO 02 -1.NP příchod k ordinacím

22 SO 02 učebny – knihovny, kluby

23 SO 03 Ordinace  Násilné úpravy a propojení budov způsobilo řadu problematických řešení schodišť, které nelze akceptovat pro objekty pro asistenční služby. Je nutno nalézt novou dispozici a zásadně řešit tyto provozy za pomocí výtahů a ramp.

24 SO 03 Ordinace dokumentace

25 SO 03 Ordinace  První zděný objekt od vstupu do areálu je SO 03, který má v 1.Np byt domovníka a v 2.Np jsou původní ordinace lékařů oční školy.  Objet má vyměněny stropy a 20 let starou střechu s drobnými problémy.  Objekt je vhodný pro správu areálu a pro ubytování náhodných návštěv a obsluhy.

26 SO 03 Ordinace – správní objekt  Vstup do podlaží ordinací vhodné pro uzavřený provoz

27 SO 04 Kotelna  Původní uhelna je nyní prázdná, topí se plynem.  Nyní slouží pro HUP s regulací – samostatná místnost u vchodu.

28  Vlastní kotelna je umístěna u obvodové zdi původního objektu 02, který je situován kolmo proti vozovce. Komín z kotelny sleduje obvodovou zeď SO 02. SO 04 kotelna

29 SO 04 KOTELNA  Prostor kotelny po přechodu na plyn je bez využití  Konstrukce je vhodná pro opravny, garáž nebo tělocvičnu

30 SO 04 kotelna dokumentace posledních

31 SO 04 kotelna charakteristika

32 SO 04 kotelna závěr  Kotelna prošla dvojnásobnou úpravou v letech 74 a 79. Původní nevábná kůlna se změnila na krabici mezi sedlovými střechami starších budov. Údajná snaha o ekonomii objektu nesplnila předpoklady. Navíc plochá střecha zatéká.  Užitné prostory mezi studenou kotelnou a střechou jsou ze všech stran ochlazovány, mají problematický přístup z chodby ordinací tak nejsou použitelné pro novou koncepci využití.  Nejjednodušší úpravou by byla úprava výšky stropu, která se bude shodovat s úrovní podlaží ordinací. Celé pojetí by se mělo vrátit k stejnému zastřešení jako u sousedních budov. V případě tak rozsáhlých úprav bude vhodné počítats umístěním výtahu.  Vytápění pomocí kotlů 30 let starých nezaručuje odpovídající účinnost systému proto bude vhodné počítat s modernizací celého UT.  Elektroinstalace je nutné provést nově, podle platných norem.

33 SO 05 Spojovací chodba  Spojení budov  SO 01 a 02 provedeno v tradičním úsporném stylu let sedmdesátých s řadou nedostatků.  Stavba pomocná, odpudivá svým vzhledem i kvalitou. Do chodby zatéká v několika místech. Ve spojení s objektem 01 hrozí havarijní stav.

34 SO 05 Spojovací chodba  Pro nové využití je nutné snést celý roh v místě napojení s SO 01 a vyměnit střechu spojovací chodby a rekonstruovat elektroinstalaci spolu s odvodem dešťové vody.

35 SO 07 Vodárna  Objekt pro jímání vody pod areálem budov.

36 SO 09 Vstup a oplocení areálu

37 SO 11 Parkové úpravy

38 SO 11 Parkové úpravy- mobiliář  Opěrné zídky a schody je nutno provést nově včetně odvodnění cest.

39 SO 11 Parkové úpravy  Terénní schodiště bude nutné opatřit rampami a zábradlím  Výšku schodů upravit na únosnou míru


Stáhnout ppt "STUŽKONOSKA ŠTRAMBERSKÉ KOUPELE. MĚSTO ŠTRAMBERK."

Podobné prezentace


Reklamy Google