Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální konstrukce průmyslových staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální konstrukce průmyslových staveb"— Transkript prezentace:

1 Speciální konstrukce průmyslových staveb
Relaxační centra (pyramidy)

2 Historie pyramid Slovo pyramida je odvozeno ze slova pyramis = jehlan a také nacházíme význam v řeckém slovu pyra = hrob Tvar pyramidy není vždy pravidelný jehlan; např. Džoserova pyramida tvořena několika stupněmi a je zalomená . Cheopsova pyramida je jedním z divů světa, má základnu 230m a její původní výška je 146,5m – dnes pouze 136m. Sklon stěn pyramidy je 51,5 stupně. Kvádry pro stavbu pyramidy mají hmotnost 40 – 70 tun Stavba pyramid z důvodů vyjádření bohatství a také z důvodů náboženských.

3 Význam pyramid Stavitelé zanechali doklady o způsobu, jímž jsou pyramidy orientovány ke světovým stranám. Orientace velké (Cheopsovy) pyramidy je směr sever – jih. Význam se přikládá astronomii a geometrii. Jedná se pravděpodobně o orientaci směrem k Polárce Je možná hypotéza, že se jednalo o stanovení orientace ke slunci (tato možnost je méně pravděpodobná, šlo o metodu méně přesnou).

4 Stavba pyramid Pyramidy stavěny pomocí ramp vnitřních i vnějších a to jak z jedné strany, tak ze všech ostatních. Možné je i stupňovité vinutí podél celé stěny. Kvádry dopravovány z nedalekých lomů po Nilu. Použití nejjednodušších pomůcek ke stavbě, jako např. měřící provázky, olovnice k základnímu vyrovnání, kolíky pro vymezení rozměru a orientace.

5 Pyramidální energie Zjištěna nutnost správně vyměřit úhly, aby došlo k napojení na kosmickou energii. Tato energie synchronizuje člověka s největším kosmickým vědomím a pomáhá se oprostit od zákonů fyzického světa. Největší účinky zjištěny tehdy, svírájí-li stěny s podstavou úhel 51 stupňů a 51 minut , jako je tomu u Velké Cheopsovy pyramidy v Gíze. Důležitou podmínkou je orientace ke světovým stranám. Možný účinek správně umístěné pyramidy nacházíme např. v lékařství.

6 Geopatogenní zóny Geo = země + pathos = utrpení, nemoc
Volně přeloženo se jedná o nemoc pocházející ze země Byl zjištěn špatný vliv geopatogenních zón (dále jen GPZ) Ze zdravotního hlediska je těmto zónám dobré se vyhnout (orientace a umístění lůžek) Bolest se projeví na nejslabším orgánu v lidském těle, ovlivňuje vrozená dispozice Výskyt GPZ se u citlivějších jedinců projeví např. poruchou soustředění, pocity stísněnosti, možné jsou i nevysvětlitelné únavy Dlouhodobý pobyt (spánek) může způsobit řadu chorob – jsou však podmíněny souběhem dalších faktorů

7 Co jsou GPZ ? Z geologického hlediska mohou být nehomogenity části zemské kůry způsobeny tektonickým porušením hornin nebo stykem hornin s rozlišnými vlastnostmi. Např. magnetické amfibolity ve styku s málo magnetickými břidlicemi a diority vytvoří anomálně porušené magnetické pole. Křemenec a břidlice zas porušují elektrické pole. Homogenitu fyzikálních polí narušuje nad zemským povrchem voda. Nezanedbatelná je činnost člověka – regulace řek, přemisťování hornin,…

8 Energetická pole Vznikají v zemi nebo na jejím povrchu (GPZ)
Nejdůležitější energetická pole, která mohou vyvolávat nemoci jak u lidí, tak u zvířat: Podzemní prameny Tektonické poruchy a zlomy Silová pole

9 Podzemní prameny Také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na povrchu jako výsledek proudění vody. Mohou vyvolávat zdravotní problémy především typu: Bolesti hlavy Návaly migrény Poruchy spánku Pocity přetažení

10 Tektonické poruchy a zlomy
Jedná se o poruchy a zlomy v rámci zemské kůry. Příkladem je tzv. Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží Vyvolávány jsou zdravotní problémy obecného rázu

11 Silová pole Nejsou nutně škodlivá jako u předchozích možností
Mohou však způsobit oslabení obranyschopnosti a celkové zhoršení zdravotního stavu Rozhodující je doba a velikost zatížení silovým polem

12 Výskyt relaxačních místností na Ostravsku
Jedná se o tzv. relaxační pyramidu v obecném smyslu slova – relaxační místnost Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Jódová sanatoria Klimkovice

13 Fakultní nemocnice Současná doba se neblaze podílí na lidské psychické i fyzické labilitě Důsledky: stres činí člověka křehčím, přístupnějším nemocím, pracovní nasazení bez odpočinku přivádí lidský organizmus na hranici zlomu Z toho důvodu se nemocnice rozhodla takovou místnost vybudovat. Podnětem jsou účinky Velké Cheopsovy pyramidy Pyramida je tvarový zářič, na základě vědeckých poznatků je k relaxacím využívána po celém světě Vliv účinků je ověřen na pacientech. Opakované návštěvy přispívají k rychlejšímu uzdravení U této pyramidy jsou přesně dodrženy úhly a velikost stran v daném měřítku Instalace je ve velké, světlé místnosti, kde není nábytek, pouze jsou zde rostliny a orientální koberce a příjemná vůně a nechybí ani magnetofon pro účely jednotlivých programů Pyramida je orientována na sever, kde pacient leží v 1/3 výšky s hlavou ve směru magnetické střelky a osou těla proudí pyramidální nebo-li biokosmická energie a harmonizuje boipole těla Zatím se pyramidy využívá pro pacienty, uvažuje se využití pro zaměstnance a také obyvatele Ostravy

14 Lázně Klimkovice Jedná se o léčebné zařízení
V zázemí tohoto objektu se nachází množství obchodů, kaváren, sálů ke kulturnímu využití a především relaxační místnost Fotogalerie interiéru:

15

16

17

18

19

20

21 Obecně o interiéru Využití ke koncertům a různým představením
Návaznost na fontánu okolo které jsou umístěny křesla k sezení a relaxaci Nechybí bohaté vybavení rostlinstvem Celý celek umístěn do velmi prosvětlené části-díky zastřešení pyramidovým tvarem Pyramida je materiálově řešena konstrukcí stávající z ocelové kostry, jejíž výplní je sklo

22 Použití relaxační pyramidy
Vhodné použití v oblasti Štramberk, kde je plán vytvořit z původního komplexu oční školy areál asistenční péče Vychází se z faktu, že v minulosti již ve městě byly vybudovány sluneční lázně se studenými a teplými prameny – Štramberské koupele

23 Umístění daného komplexu

24 Jednotlivé části objektu
01 Internát 02 Jídelna, kuchyň, učebny 03 Ordinace a byt domovníka 04 Kotelna a herna 05 Spojovací chodba 06 Garáže 07 Vodárna 08 Bazén 09 Oplocení 10 Komunikace 11 Parkové úpravy 12 Kanalizace s čistírnami

25 Technické parametry Podle dokumentace je známo, že v objektu SO 04 byla při rekonstrukci vyměněna střešní a stropní konstrukce Budova není ve využití 3 roky, tím pádem je objekt zanedbán, neboť jeho údržba byla zminimalizována. Přesto je konstrukce v uspokojivém statickém stavu V budově jsou osazeny původní zdvojená okna Dveřní otvory jsou převážně tvořeny ocelovou zárubní a dveřní křídla jsou dřevěná Je nutno podotknout, že při budoucí rekonstrukci je nutno počítat s výměnou nejen okenních a dveřních prvků a to především z hlediska tepelných ztrát Ústřední vytápění je rovněž zastaralé a z ekonomických i praktických důvodů se musí počítat i s novým způsobem vytápění

26 Venkovní i vnitřní omítky, malby a nátěry je po rekonstrukci nutno přizpůsobit novým účelům objektu
Rovněž podlahy budou z převážné části provedeny dle účelu dané místnosti (nyní je podlaha tvořena PVC krytinou, která je sice v dobrém stavu, ale pro nové účely se nehodí do každé místnosti) Důležité je provedení celého komplexu tak, aby splňoval podmínky bezbariérovosti, což zahrnuje snadný přístup do objektu, vč. Ramp, výtahů, požadovaná parkovací plocha, ..atd. aby byl umožněn přístup zdravotně a tělesně postiženým lidem Je nutné posouzení budovy z hlediska energetických nároků

27 Využití SO 05 spojovací chodba
Tuto chodbu lze v budoucnu upravit tak, aby do ní byla umístěna právě relaxační pyramida Umístění pyramidy by mělo být tak, že bude na středu chodby a chodba bude tedy procházet jejím středem Přístup do pyramidy může být min. ze dvou stran a pyramida může být průchozí Samozřejmostí je dodržení rozměrů a úhlů v měřítku dle Cheopsovy pyramidy a neméně důležitá je orientace ke světovým stranám-ta je už částečně omezena umístěním chodby do původního terénu Je nutno tedy přizpůsobit orientaci pyramidy na světové strany s ohledem na polohu chodby

28 Relaxační pyramida by měla být rozdělena na dvě podlaží
Centrálním prvkem pyramidy bude točité schodiště kruhového půdorysu Nutno řešit otázku bezbariérového přístupu V prvním i druhém podlaží pyramidy by vybavení mělo zahrnovat fontánu s tekoucí vodou, velké množství zeleně a možnost reprodukovat hudbu dle dané příležitosti V prvním podlaží bude pyramida vybavena křesly k sezení Druhé podlaží vybavit pouze koberci a jednotlivými podložkami k ležení a relaxaci

29 Z konstrukčního hlediska by bylo možné pyramidu vyřešit jako prosklenou konstrukci s ocelovou kostrou Prostory v konstrukci vybavit okenními otvory – možnost větrání S ohledem na to, že tato relaxační pyramida bude dominantním prvkem celého komplexu, by bylo vhodné doplnit celý objekt pyramidálními prvky, jako např. světlíky či zastřešení některých objektů střešní konstrukcí ve tomto pyramidálním tvaru


Stáhnout ppt "Speciální konstrukce průmyslových staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google