Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

06/2003Přednáška č. 11 Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "06/2003Přednáška č. 11 Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C,"— Transkript prezentace:

1 06/2003Přednáška č. 11 Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C, Modul M8 ZS, 2003, K126 EKO Předn./Cvič.: Ing. P. Dlask, PhD.

2 06/2003Přednáška č. 12 Obecné cíle sestavení modelu 1. Sestavit nástroj k proniknutí a pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 1. Sestavit nástroj k proniknutí a pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 2. Podpora regulačních a řídících mechanismů 3. Tvorba strategií rozvoje projektů 4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy 5. Identifikace klíčových míst modelu 6. Regulační a parametrizační propočty

3 06/2003Přednáška č. 13 Základní popis úlohy obsahuje Popis objektu Popis konstrukce Technické charakteristiky Plošné členění Výškové členění (podlažnost) Funkční členění Celkové pořizovací nákladové částky (alternativní skladba)

4 06/2003Přednáška č. 14 Příklad popisu objektu Řešený objekt je proveden jako železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Nachází se v intravilánu obce s přilehlými parkovacími místy a vytvořenými přístupovými komunikacemi podle přiložené schematické půdorysné situace. Jedná o budovu ve stávající zástavbě. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Vodorovná nosná konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů. Základová konstrukce je provedena ze železobetonových monolitických patek. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Obvodový plášť objektu je zateplen sendvičovou omítkou typu TERRANOVA se štěrkovým povrchem. Vnější výplně otvorů jsou provedeny z plastových oken se zdvojeným zasklením vakuovými skly. Vnitřní výplně otvorů tvoří z části dřevěné, kovové a skleněné dveřní systémy. Objekt je v kancelářských provozech vybaven napojením na vzduchotechnické zařízení. Vodovodní, elektrické (silnoproudé a slaboproudé), kanalizační a plynovodní vedení je napojeno na veřejné rozvody sítí. Uvedený popis stručně uvádí jednotlivé použité technologie v objektu, od kterých se bude odvíjet členění na jednotlivé konstrukční prvky. Každý zpracovatel v roli správce objektu se může soustředit na různé části objektu a dělit je dále na konstrukční prvky s různou podrobností. Pro naše potřeby zpracování bude objekt rozdělen na konstrukční prvky, u nichž se budou určovat jejich atributy potřebné pro výpočet podle dalšího postupu. Nákladová část projektu (objektu) vychází ze zpracované feasibility studie případně nabídkového rozpočtu. Feasibility studie není uváděna a v některých případech je třeba sáhnout k expertním odhadům, protože přesnější údaje nejsou například dostupné nebo nejsou pro daný objekt zpracovány.

5 06/2003Přednáška č. 15 Prostorové a výnosové parametry (ilustrační příklad)

6 06/2003Přednáška č. 16 Půdorysné schéma (ilustrační příklad)

7 06/2003Přednáška č. 17 Schéma řezu A, B (ilustrační příklad)

8 06/2003Přednáška č. 18 Rozčlenění objektu na jednotlivé konstrukční prvky (resp. prvky modelu) s pořizovacími a udržovacími náklady 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost (ilustrační příklad)

9 06/2003Přednáška č. 19 Tabulkové členění nákladů (ilustrační příklad)

10 06/2003Přednáška č. 110 Schéma modelu I (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

11 06/2003Přednáška č. 111 Schéma modelu II (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

12 06/2003Přednáška č. 112 Rekapitulace připravenosti vstupů 1.Popis objektu 2.Technické parametry (popis) 3.Technologické parametry (popis) 4.Schématická dokumentace (zakreslení) 5.Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) 6.Členění na konstrukční prvky 7.Nákladové položky konstrukčních prvků 8.Modelové schéma objektu 1.Popis objektu 2.Technické parametry (popis) 3.Technologické parametry (popis) 4.Schématická dokumentace (zakreslení) 5.Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) 6.Členění na konstrukční prvky 7.Nákladové položky konstrukčních prvků 8.Modelové schéma objektu


Stáhnout ppt "06/2003Přednáška č. 11 Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C,"

Podobné prezentace


Reklamy Google