Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce historického areálu FF MU Druhá etapa 2013 – 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce historického areálu FF MU Druhá etapa 2013 – 2016."— Transkript prezentace:

1 Rekonstrukce historického areálu FF MU Druhá etapa 2013 – 2016

2 Historický areál FF MU budovy A, B1, B2, C, D, E, F

3 První etapa = projekt CARLA v realizaci řeší budovy A + B (rozdělena na B1 + B2) financováno v rámci PO4 OP VaVpI

4 Druhá etapa 2013 – 2016 budovy D, C, E • objekt D (vstup a zázemí), objekt C (učebny a kabinety), objekt E • Novostavba – přístavba u budovy D - posluchárny, odpadové hospodářství • Novostavba u budovy D – vstup, vrátnice, podatelna, odpočinková místnost • Výměna nebo rekonstrukce výplní otvorů (oken a dveří) za nové, nové prosklené stěny, související konstrukce a stavební prvky (žaluzie, vzduchové clony, atd.) splňující ČSN73 0540-2/2007 • Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (fasády) včetně nového obložení a doplňujících prací a dodávek (klempířských prvků, atd. ) • Zateplení a nová hydroizolace ploché a sedlové střechy včetně výměny vadných klempířských prvků • Zateplení podlah v přízemí objektu a na rostlém terénu • Izolování a ochrana základů stavby (přízemí a soklové části), odstranění vlhkosti a odvod vody mimo rizikové okolí objektu, oprava okapových chodníků • Rekonstrukce a výměna vadných podlah a revitalizace nášlapných vrstev v objektu • Rekonstrukce elektroinstalací a zřízení vzduchotechniky v místnostech • Obnova komunikačních, informačních, orientačních a datových systémů, EZS, EPS, CCTV, EKV • Dispoziční úpravy ve stávajícím objektu • Výstavba nového tělesa schodiště, evakuačního výtahu • Rekonstrukce sociálního zázemí studentů a personálu • Ostatní drobné opravy a modernizace zařízení dle požadavků a potřeb uživatele

5 Druhá etapa 2013 – 2016 budova F • objekt F (knihovna a studovna) • Úprava prosklených stěn obvodového pláště (fólie, apod.) • Synchronizace stavebně-architektonických úprav vstupu, schodišťového prostoru, studoven a knihovny • Doplnění, modernizace a seřízení topného systému • Doplnění dodatečné klimatizace a vzduchotechniky • Zateplení soklové - spodní stavby a podlahy přízemí a suterénu • Odvod vody mimo rizikové okolí objektu, oprava okapových chodníků • Ostatní drobné opravy a modernizace zařízení dle požadavků a potřeb uživatele

6 Druhá etapa 2013 – 2016 venkovní úpravy • venkovní objekty – dvorní átrium (komunikace, chodníky, zelené plochy) • Výsadba a revitalizace zeleně na dvorních plochách, sadové úpravy (vzrostlá zeleň, trávníky, apod.) • Obnova komunikací a zpevněných ploch, vjezd do areálu • Nové chodníky a okapové chodníky, odpočívadla a venkovní mobiliář (lavičky, apod.) • Venkovní kanalizace, odvod povrchových vod, • Obnova osvětlení, informační a komunikační systém • Oplocení a brány, bezpečnostní a kamerové systémy • Odpadové hospodářství, uložení, separace a likvidace • Ostatní drobné venkovní úpravy a modernizace zařízení dle požadavků uživatele

7 Časový plán realizace v letech • Předprojektová příprava, průzkumy2005 - 2007 • Získání Územního rozhodnutí a Změny UR stavby2010 • Investiční záměr vč. Dodatku č. 1 leden 2013 • Registrace Programu Subtitulu 133 21J; únor 2013 • Průzkumy, výběr generálního projektanta stavbyčerven 2013 • Projektová dokumentace pro stavební povolení září 2013 • Stavební povolení s právní mocílistopad 2013 • Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavbyleden 2014 • Projektová dokumentace interiéru, audioviz. techniky, atd.únor 2014 • Výběr dodavatele stavby, technického dozoru stavby červenec 2014 • Zahájení stavbyčervenec 2014 • Ukončení stavby – kolaudace září 2016 • Výběrová řízení přímých dodávek MU2014 - 2015 • Nákup a montáž přímých dodávek MU2015 - 2016

8 Současný pohled z ulice Arna Nováka

9 Pohled z ulice Arna Nováka

10 Druhá etapa 2013 – 2016 konečný stav


Stáhnout ppt "Rekonstrukce historického areálu FF MU Druhá etapa 2013 – 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google