Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"— Transkript prezentace:

1 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Kulatý stůl na téma Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici – plánování mobiliáře 30. října 2008, zasedací místnost města Jilemnice M Ě S T O J I L E M N I C E Projekt „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2 H i s t o r i e p r o j e k t u diskuse o řešení prostoru náměstí od 90. let 20. století (studie centra z roku 1992) veřejná diskuse k architektonické studii Masarykova náměstí v červenci a srpnu 2002 odevzdáno 96 hlasovacích lístků 68,75 % souhlas s řešením, připomínky k řešení: požadavek zrušení parkování, více zeleně, návrh dlažby, nové VO 29,15 % nesouhlas s navrženým řešením, důvody nesouhlasu: omezené parkování, plýtvání financemi, konzervativní náhled, snížení návštěvnosti, zimní údržba

3 P ř í p r a v a p r o j e k t u projekt byl připraven do 2. výzvy, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst externí zpracovatel SEH, žádost vč. příloh připravena na MěÚ aktivity projektu: rekonstrukce Masarykova náměstí – úpravy zpevněných ploch, vymezení odpočinkové zóny, snížení počtu parkovacích ploch parkoviště u zámecké zdi – demontáž stávající opěrné zdi a vybudování nové, vytvoření 48 parkovacích stání v návaznosti na snížení počtu stání na Masarykově náměstí výměna VO na Masarykově náměstí II. etapa restaurování kašny sadové úpravy a mobiliář na Masarykově náměstí -vysazení vzrostlého stromu, umístění mobilní zeleně, odpadkových košů, laviček apod. náhradní výsadba u zámecké zdi

4 C í l e p r o j e k t u zklidnění dopravy v centru města – vymezení klidové a parkovací zóny zvýraznění historické funkce a zlepšení vzhledu náměstí – regulace automobilové dopravy, rekonstrukce kašny, zeleň zvýšení bezpečnosti chodců – vybudování chodníků a míst pro přecházení zlepšení stavu životního prostředí – ozelenění ploch, zeleň zachytí prachové částice, v létě poskytne zastínění a zvlhčení vzduchu zajištění dostatečného počtu parkovacích míst – úbytek parkovacích míst na náměstí bude nahrazen v ul. Valdštejnská (u zámecké zdi)

5 P r o j e k t zahájení projektu: 04/2007 ukončení projektu: 10/2010
celkové způsobilé výdaje: Kč projektový tým v rámci úřadu externí firmy: zpracovatel SEH, zajištění výběrového řízení, metodické vedení administrativního procesu, dodavatel stavebních prací

6 Z k u š e n o s t i z p ř í p r a v n é f á z e
šití horkou jehlou psaní projektu na poslední chvíli = nebylo možné zapojit veřejnost rychlost zpracování se odráží nyní – žádosti o změny počáteční snahy o ulehčení, přináší komplikace v realizaci každému se nejde zavděčit

7 Navržený mobiliář a sadové úpravy
Vzhledem k umístění v centru městské památkové zóny = požadavek ze strany orgánů památkové péče po jednotícím prvku Navrženy tři varianty k dalšímu posouzení

8 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta a)

9 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta a)

10 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta a)

11 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta b)

12 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta b)

13 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta b)

14 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta c)

15 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta c)

16 Navržený mobiliář a sadové úpravy Varianta c)

17 Děkuji Vám za pozornost!
Ing. Martin Šnorbert odbor rozvoje a místního hospodářství tel: ,


Stáhnout ppt "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"

Podobné prezentace


Reklamy Google