Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení nového stavebního zákona po roce účinnosti Bakalářská práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení nového stavebního zákona po roce účinnosti Bakalářská práce."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení nového stavebního zákona po roce účinnosti Bakalářská práce

2 Cílem práce je sumarizovat poznatky z praktické aplikace zákona č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu po roce jeho účinnosti, včetně prováděcích vyhlášek, které se nejvíce uplatnily: vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního řízení, vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 2

3 obecný stavební úřad Městského úřadu ve Vracově příslušný podle 13 odst. 1, písmeno g) stavebního zákona správní obvod s cca 7000 obyvateli město Vracov obec Vacenovice 3

4 Počet opatření a rozhodnutí sledovaného stavebního úřadu v roce 2007 Provedené úkonyPočet rozhodnutí vydaných v roce 2007 Územně plánovací informace § 2115 Územní rozhodnutí § 9220 Územní souhlas § 96100 Ohlášení stavby § 10415 Odložení ohlášení §10515 Stavební povolení § 11530 Kolaudační rozhodnutí (zák. 50/1976 Sb.)60 Kolaudační souhlas § 1223 Změna v užívání § 1265 Souhlas s demolicí stavby § 12815 Dodatečné povolení stavby § 1295 Kontrolní prohlídka § 1335 Celkem vydaných rozhodnutí a opatření288 4

5 § 2 odst. 2 st. zákona - stavební podnikatel, stavebník a stavební dozor § 2 odst. 5 st. zákona změny dokončených staveb vybrané činnosti § 158 odst. 1, stavebního zákona, tj. i odborné vedení stavby – podle zákona – stavbyvedoucí §160 odst. 1, stavebního zákona, je vymezen zhotovitel, jímž je stavební podnikatel 5

6 § 21 ODST. 1, PÍSMENO a – d) ZASAHUJE DO NĚKOLIKA USTANOVENÍ : v územním plánování – fakultativně v územním řízení – fakultativně při ohlašování staveb – obligatorně 6

7 Podmínky pro vydání územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písmeno d) 7

8 rozhodnutí o umístění stavby rozhodnutí o změně využití území rozhodnutí o změně stavby rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků územní souhlas (§ 96 stavebního zákona) zjednodušené územní řízení (§ 95 stavebního zákona) 8

9 povolení ani ohlášení stavby nevyžadují stavby § 103 st. zákona ohlášení jednoduchých staveb § 104 st. zákona stavební řízení, stavební povolení, zkrácené st. řízení § 109 – 1§ 17 kontrolní prohlídka stavby § 133 oznámení záměru o užívání stavby § 120 kolaudační souhlas § 122 odstranění stavby § 128 vybrané činnosti ve výstavbě § 158 provádění staveb § 160 přestupky § 178 správní delikty § 180 9

10 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního řízení vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 10

11 Územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písm. d) stavebního zákona Spojení územního a stavebního řízení podle § 78 stavebního zákona Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení podle § 128 stavebního zákona Řešení souborů staveb 11

12 stavbyvedoucí změna stavby - zásah do nosných konstrukcí stavby, vzhledu stavby nebo způsobu užívání podklady pro územní souhlas – stanoviska vlastníků technické infrastruktury, souhlas obce dělení parcel provádění plotů povinnost informovat vlastníky sousedních pozemků a staveb v případě ohlašovaných staveb plány kontrolních prohlídek stavby oznámení užívání - geometrický plán užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím 12

13 V mnoha oblastech lze další vývoj uplatnění některých jeho ustanovení pouze předpokládat. Nejlépe vnímaným ustanovením je § 96 stavebního zákona – územní souhlas s vazbou na ohlášení podle § 104 stavebního zákona. Největším problém: stádium realizace, velmi vysoké nároky na znalosti stavebního práva, nejasné pojmy, vazby a kombinace. Každé zjednodušení je možné pouze za předpokladu splnění množství podmínek. Zrušení kolaudací staveb je z praktického pohledu pouze „kosmetickou úpravou“. Složité projednávání souborů staveb. 13


Stáhnout ppt "Zhodnocení nového stavebního zákona po roce účinnosti Bakalářská práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google