Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA VSETÍN NA ROK 2015 S NÁMI PRO VÁS, ZA JEDEN PROVAZ, 26.3.2015 DŮM KULTURY VSETÍN Ing. Tomáš Pifka místostarosta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA VSETÍN NA ROK 2015 S NÁMI PRO VÁS, ZA JEDEN PROVAZ, 26.3.2015 DŮM KULTURY VSETÍN Ing. Tomáš Pifka místostarosta."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA VSETÍN NA ROK 2015 S NÁMI PRO VÁS, ZA JEDEN PROVAZ, 26.3.2015 DŮM KULTURY VSETÍN Ing. Tomáš Pifka místostarosta města Vsetína

2 Cyklostezka Jasenice, Vsetín Předmětem stavebních prací je vedení cyklostezky po koruně železniční vlečky do bývalého areálu Zbrojovky Vsetín. Povrch cyklostezky je navržen s asfaltovým povrchem pro pojezd cyklistů. Cyklostezka bude sloužit zejména pro pravidelné jízdy cyklistů na její trase.  ZAČÁTEK STAVBY:v území u ulice generála Klapálka  KONEC STAVBY:v místě napojení na stávající silnici III. třídy, č. silnice 5737 – Za Zastávkou  DÉLKA TRASY:Celková délka je 3,3km, část v délce 3,2km je novostavba, zbývající část 0,1km je vedena po stávajících místních komunikacích.  TERMÍN UKONČENÍ:9 / 2015  FINANCOVÁNÍ:SFDI / Město Vsetín  DODAVATEL STAVBY:STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  CELKOVÉ VÝDAJE: 16 519 312,00 Kč vč. DPH na stavební práce  AUTOR PROJEKTU: MSS-projekt s.r.o., Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2, provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 2

3 Cyklostezka Jasenice, Vsetín

4 Stavební úpravy sportovní haly Na Lapači Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy, zateplení soklové části budovy, zateplení střechy nad halou, zateplení stropu nad přístavbou šaten, výměně vstupních dveří do objektu za plastové a výměně stávajících dřevěných oken za okna dřevěná euro a plastová. Dále je navrženo zesílení dřevěných nosných prvků (vazníků, sloupů) – dle statického výpočtu. Materiálové a barevné řešení odpovídá charakteru lokality.  TERMÍN UKONČENÍ:9 / 2015  FINANCOVÁNÍ:Operační programu Životního prostředí, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie / Město Vsetín  DODAVATEL STAVBY:H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín  CELKOVÉ VÝDAJE 2015:9 367 667,18 Kč bez DPH na stavební práce  DOKUMENTACE:Ing. Petr Bravenec, projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 1, 755 01 4

5 Stavební úpravy sportovní haly Na Lapači

6 IPRM – revitalizace území města – „Kolonie“ Předmětem jsou stavební úpravy části stávajících chodníků, stavební úpravy místních komunikací v ul. U Hřiště, Na Plavisku a Na Kamencoch, včetně zřízení pruhu pro podélné parkování, stavební úpravy místních komunikací v ul. Tyršova a Sušilova, včetně výstavby nových parkovacích stání, stavební úpravy dětských a sportovních hřišť, zřízení ploch pro kontejnery na tříděný a komunální odpady, veřejné osvětlení, úpravy ploch veřejné zeleně a obnovu výsadby dřevin (stromů a keřů).  TERMÍN UKONČENÍ:03.09.2015.  FINANCOVÁNÍ:Projekt jespolufinancován z evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Vsetín aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejného prostranství / Město Vsetín  DODAVATEL STAVBY:KKS spol. s r.o., Zlín  CELKOVÉ VÝDAJE: 45.285.759,- Kč vč. DPH na stavební práce  AUTOR PROJEKTU: BLOCK a.s., Praha  6

7 IPRM – revitalizace území města – „Kolonie“

8

9 Revitalizace sídliště Luh Jedná se o stavební úpravy části stávajících místních komunikací, chodníků, nová parkovací místa, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, stavební úpravy dětských hřišť, rušení některých dětských hřišť, rekonstrukce veřejného osvětlení, výsadbu stromů a keřů, regenerace travnatých ploch (odplevelení, doplnění ornice, osetí, hnojení), odstranění nevhodných a nefunkčních konstrukcí. Realizace je rozdělena do 8 etap.  TERMÍN UKONČENÍ I. ETAPY:2015  FINANCOVÁNÍ:Předpokládá se spolufinancování z programu podpory regenerace panelových sídlišť / Město Vsetín  PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE I. ETAPY:9 071 320,00 Kč vč. DPH na stavební práce  PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ VÝDAJE: 71 498 852,00 Kč vč. DPH na stavební práce  AUTOR PROJEKTU: Lesprojekt Krnov, s.r.o. 9

10 Revitalizace sídliště Luh

11 Stavební úpravy související s přechody Předmětem této stavby jsou bezbariérové úpravy chodníků v místě stávajících přechodů pro chodce přes silnice I. a III. třídy. Navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a v rámci stavby bude provedeno zabudování prvků signálních a varovných pásů, případně vodícího pásu pro pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu. Součástí stavebních úprav je i dodatečné nasvětlení stávajících přechodů z důvodu zvýšení bezpečnosti přecházení. Stavební úpravy v roce 2015 se budou dotýkat stávajících přechodů pro chodce:  Přechod na ul. Nádražní (u VZP)  Přechod Ohrada (ul. Generála Klapálka)  TERMÍN UKONČENÍ:2015  FINANCOVÁNÍ:SFDI / Měst Vsetín  PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: 900 000,00 Kč vč. DPH na stavební práce  AUTOR PROJEKTU: Ing. Jiří Škrabal 11

12 12 Přechod na ul. nádražní (u VZP)

13 Přechod Ohrada (ul. generála Klapálka)

14 Stavební úpravy mostního objektu Vs-10-Rom Předmětem stavebních prací jsou „Stavební úpravy mostního objektu Vs-10-Rom (Machalův dvůr), nacházejícího se v katastrálním území Rokytnice u Vsetína. Stávající nevyhovující nosná konstrukce bude nahrazena novou nosnou konstrukcí, kterou bude tvořit železobetonový rám.  TERMÍN UKONČENÍ:10 / 2015  FINANCOVÁNÍ:Bez dotace – Město Vsetín  PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE:8 800 000,- Kč vč. DPH  DOKUMENTACE: MSS-projekt s.r.o., sídlo Praha, provozovna Žerotínova 992, Vsetín. 14

15 Čistá Bečva II Jedná se o následující podprojekty na katastru města Vsetín:  Podprojekt č.56.5 - Splašková kanalizace Vsetín - místní část Hrbová  Podprojekt č.56.6 - Splašková kanalizace Vsetín - místní část Jasenka  Podprojekt č.56.7 - Splašková kanalizace Vsetín - Vesník  Podprojekt č.56.8 - Kanalizace Vsetín - Dlúhé  Podprojekt č.56.9 - Kanalizace Vsetín - Za Díly  Podprojekt č.56.10 - Kanalizace Vsetín - Malý Skalník  Podprojekt č.56.12 - Úprava nakládání s dešťovými vodami  Podprojekt č.56.13 - Splašková kanalizace Vsetín - Semetín  Podprojekt č.56.14 - Vsetín - Rokytnice, doplnění odkanalizování 15

16 Čistá Bečva II  INVESTOR:Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Vsetín  ZHOTOVITEL:„Sdružení pro Čistou Bečvu – tendr A“ (vedoucí účastník sdružení UNISTAV a.s. Brno, účastník sdružení Chemkostav a.s., Michalovce).  TERMÍN DOKONČENÍ POKLÁDKY STOK:05 / 2015  FINANCOVÁNÍ:spolufinancování Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí/vlastní zdroje SOMV (investiční úvěr, dobrovolné příspěvky obcí během výstavby) 16

17 Splašková kanalizace Jasenka 17

18 Odvedení dešťových vod Hrbová Výstavba nové dešťové kanalizace řeší podchycení a odvedení dešťové vody z horní části lokality Hrbová a také z plánované zástavby rodinných domů v této lokalitě. Součástí stavby je i stavební úprava místní komunikace ulice Hrbová, na kterou budou dodatečně osazeny odvodňovací žlaby, obrubníky a jímací vpusti s odtokem zachycené vody do nově zřízené dešťové kanalizace, která bude výpustním objektem odvedena do Vsetínské Bečvy.  TERMÍN UKONČENÍ:07/2015  FINANCOVÁNÍ:Město Vsetín  DODAVATEL STAVBY:TM Stav spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín  CELKOVÉ VÝDAJE 2015: 7 519 270,33,- Kč vč. DPH na stavební práce  AUTOR PROJEKTU: DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno 18

19 Snížení energetické náročnosti budovy, Vsetín 61 Předmětem stavebních prací na objektu č. p. 61, ul. MUDr. Františka Sovy, nacházejícího se v katastrálním území Vsetín je zateplení objektu:  zateplení fasády včetně výměny otvorů a navazujících stavebních úprav,  rekonstrukce střechy včetně zateplení, odsávání a navazujících stavebních úprav.  TERMÍN UKONČENÍ:9 / 2015  FINANCOVÁNÍ:Operační program Životní prostředí / Město Vsetín  DODAVATEL STAVBY:4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411, Brumov - Bylnice  CELKOVÉ VÝDAJE:4 676 037,15 bez DPH na stavební práce  DOKUMENTACE:IPR spol. s r.o., Jasenická 828, 7655 01 Vsetín 19

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Tomáš Pifka místostarosta města Tel.: 571 491 516 E-mail: tomas.pifka@mestovsetin.cz


Stáhnout ppt "PREZENTACE HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ MĚSTA VSETÍN NA ROK 2015 S NÁMI PRO VÁS, ZA JEDEN PROVAZ, 26.3.2015 DŮM KULTURY VSETÍN Ing. Tomáš Pifka místostarosta."

Podobné prezentace


Reklamy Google