Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspory energie a regenerace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspory energie a regenerace"— Transkript prezentace:

1 Úspory energie a regenerace
Ing. Irena Plocková, MPO

2 02/2006 Energeticky účinná rekonstrukce a modernizace od 90-tých let,
od 01/2000 zákon č. 406/2000 Sb., a vyhlášky při změně stavby, zák. č.50/1976 Sb., energetický průkaz splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění - měrná spotřeba tepla na vytápění podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.,

3 Směrnice 2002/91/ES o energetické hospodárnosti budov
novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a některých provádějících předpisů, energetická kvalita stavby bude vykazována celkovou roční spotřebou energie na provoz budovy, - pokud bychom hodnotili stavbu jako udržitelné stavění, pak i množství energie potřebné pro výrobu stavebních materiálů, výstavbu a likvidaci vč. využitelnosti stavebního odpadu, případně nakládání s vodou atd.,

4 Novela zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
-   tepelná ochrana budov / spotřeba energie na vytápění -    účinnost otopných systémů -    větrání -    ventilace -     klimatizace -    chlazení -    osvětlování -     příprava teplé vody.

5 § 2 - energetickou náročností u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy : vytápění, příprava teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení,

6 § 2 větší změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie

7 § 5 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů … zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti dotace SR na energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor

8 § 6a Energetická náročnost budov
- stavebník… musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy porovnávacích ukazatelů, které stanoví  vyhláška dále splnění požadavků harmonizovaných ČSN vyhláška stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků

9 Průkaz energetické náročnosti
splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při : a)výstavbě nových budov, - b)při větších změnách dokončených budov nad 1000m2,

10 Nové budovy nad 1000 m2 a) decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů, b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla, c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení, - tepelná čerpadla.

11 Veřejná správa Provozovatelé budov využívaných pro účely : - školství,
- zdravotnictví, - kultury, - obchodu, - sportu, - ubytovacích a stravovacích služeb - veřejné správy nad 1000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě

12 Potenciál úspor energie v kraji
Domovní fond : - domy celkem - obydlené , RD , BD 9 444 - podle vlastnictví : soukromé veřejné 4197 / 7,7 % SBD 1854 / 3,4 % - období výstavby : do / 21 % / 16,4 % / 21 % / 18,3 %;

13 Bytový fond - byty obydlené 161 830
-         ve vlastním domě , t.zn. 33,7 % -         v OV , t.zn. 10,6 % -         nájemní , t.zn. 28,5 % -         družstevní , t.zn. 18,4 %;

14 Domy a byty v panelové výstavbě
-  v období do bytů, domů -         bytů, domů -         bytů, domů -         bytů, domů -         bytů, domů

15 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r. 2005
bytů, 1409 domů : mil. Kč investice, úspora GJ/ 161 mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : bytů, 659 domů, investice mil. Kč Rozsah oprav, rekonstrukcí a modernizací do r cca mil. Kč

16 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r. 2005
bytů, 552 domů : mil. Kč investice, úspora GJ/ 804 mil. Kč ročně   - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : 5 415 bytů, 241 domů, investice 750 mil. Kč. Rozsah oprav, rekonstrukcí a modernizací do r cca tis. Kč

17 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r. 2005
bytů, 967 domů : mil. Kč, úspora GJ/ mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : 6 759 bytů, 494 domů, investice 936 mil.Kč Rozsah rekonstrukcí do r cca mil. Kč

18 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r. 2005
bytů, 215 domů : 505 mil. Kč, úspora GJ/ 26 mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : 1318 bytů, 85 domů, investice 183 mil. Kč Rozsah rekonstrukcí do r cca 800 mil. Kč


Stáhnout ppt "Úspory energie a regenerace"

Podobné prezentace


Reklamy Google