Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspory energie a regenerace Ing. Irena Plocková, MPO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspory energie a regenerace Ing. Irena Plocková, MPO."— Transkript prezentace:

1 Úspory energie a regenerace Ing. Irena Plocková, MPO

2 02/ Energeticky účinná rekonstrukce a modernizace od 90-tých let, - od 01/2000 zákon č. 406/2000 Sb., a vyhlášky - při změně stavby, zák. č.50/1976 Sb., energetický průkaz splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění - měrná spotřeba tepla na vytápění podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.,

3 Směrnice 2002/91/ES o energetické hospodárnosti budov - novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a některých provádějících předpisů, - energetická kvalita stavby bude vykazována celkovou roční spotřebou energie na provoz budovy, - pokud bychom hodnotili stavbu jako udržitelné stavění, pak i množství energie potřebné pro výrobu stavebních materiálů, výstavbu a likvidaci vč. využitelnosti stavebního odpadu, případně nakládání s vodou atd.,

4 Novela zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií - tepelná ochrana budov / spotřeba energie na vytápění - účinnost otopných systémů - větrání - ventilace - klimatizace - chlazení - osvětlování - příprava teplé vody.

5 § 2 - energetickou náročností u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, - u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy : vytápění, příprava teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení,

6 § 2 - větší změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy - změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie

7 § 5 - Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů … zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti - dotace SR na energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov - vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor

8 § 6a Energetická náročnost budov - stavebník… musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy porovnávacích ukazatelů, které stanoví vyhláška - dále splnění požadavků harmonizovaných ČSN - vyhláška stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků

9 Průkaz energetické náročnosti - splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při : - a)výstavbě nových budov, - b)při větších změnách dokončených budov nad 1000m2,

10 Nové budovy nad 1000 m 2 a) decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů, b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla, c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení, - tepelná čerpadla.

11 Veřejná správa Provozovatelé budov využívaných pro účely : - školství, - zdravotnictví, - kultury, - obchodu, - sportu, - ubytovacích a stravovacích služeb - veřejné správy nad 1000 m 2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě

12 Potenciál úspor energie v kraji Domovní fond : - domy celkem obydlené , RD , BD podle vlastnictví : soukromé veřejné 4197 / 7,7 % SBD 1854 / 3,4 % - období výstavby : do / 21 % / 16,4 % / 21 % / 18,3 %;

13 Bytový fond - byty obydlené ve vlastním domě , t.zn. 33,7 % - v OV , t.zn. 10,6 % - nájemní , t.zn. 28,5 % - družstevní , t.zn. 18,4 %;

14 Domy a byty v panelové výstavbě - v období do bytů, 7 domů bytů, 448 domů bytů, domů bytů, 808 domů bytů, 401 domů

15 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r bytů, 1409 domů : mil. Kč investice, úspora GJ/ 161 mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : bytů, 659 domů, investice mil. Kč Rozsah oprav, rekonstrukcí a modernizací do r cca mil. Kč

16 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r bytů, 552 domů : mil. Kč investice, úspora GJ/ 804 mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : bytů, 241 domů, investice 750 mil. Kč. Rozsah oprav, rekonstrukcí a modernizací do r cca tis. Kč

17 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r bytů, 967 domů : mil. Kč, úspora GJ/ mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : bytů, 494 domů, investice 936 mil.Kč Rozsah rekonstrukcí do r cca mil. Kč

18 Návratnost investic za uspořené teplo v cenách r bytů, 215 domů : 505 mil. Kč, úspora GJ/ 26 mil. Kč ročně - energeticky nejúčinnější rekonstrukce/modernizace u výstavby z období : 1318 bytů, 85 domů, investice 183 mil. Kč Rozsah rekonstrukcí do r cca 800 mil. Kč


Stáhnout ppt "Úspory energie a regenerace Ing. Irena Plocková, MPO."

Podobné prezentace


Reklamy Google