Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EPEE Congress Prague 2008 VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EPEE Congress Prague 2008 VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických."— Transkript prezentace:

1 EPEE Congress Prague 2008 VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov prof.Ing.Karel Kabele,CSc. Předseda STP REHVA Vice-president

2 EPEE Congress Prague 2008 Globální oteplování…

3 EPEE Congress Prague 2008 Výchozí stav Budovy spotřebovávají více než 40% energie v Evropě – více než doprava a průmysl Budovy spotřebovávají více než 40% energie v Evropě – více než doprava a průmysl

4 EPEE Congress Prague 2008 Směrnice 2002/91/EC “o energetické náročnosti budov“ Hlavní požadavky: obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov; obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov; použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov; použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov; použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace; použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace; energetická certifikace budov; energetická certifikace budov; pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách; pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách; ÚČEL: Stanovit základní nástroje snižování energetické náročnosti: Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6). Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6). Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7) Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7) Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9). Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9).

5 EPEE Congress Prague 2008 Obecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov dle 2002/91 … Metoda výpočtu energetické náročnosti budov musí zahrnovat alespoň tato hlediska: a) tepelné vlastnosti budovy (obvodový plášť, vnitřní příčky apod.). Tyto vlastnosti mohou rovněž zahrnovat průvzdušnost; b) zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních vlastností; c) klimatizační zařízení; d) větrání; e) zabudované zařízení pro osvětlení (zejména nebytový sektor); f) umístění a orientace budovy, včetně vnějšího klimatu; g) pasivní solární systémy a protisluneční ochrana; h) přirozené větrání; i) vnitřní mikroklimatické podmínky, včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí.

6 EPEE Congress Prague 2008 Co je to ENB? energetická náročnost budov je: u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie v obou případech se jedná o energii potřebnou při standardizovaném užívání budovy, zejména energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. v obou případech se jedná o energii potřebnou při standardizovaném užívání budovy, zejména energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. - §2 Zákon č. 406/ 2006 Sb., o hospodaření energií

7 EPEE Congress Prague 2008 Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu potřeb energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) podle jednotných okrajových podmínek (zatížení budovy z hlediska provozu) Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu potřeb energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) podle jednotných okrajových podmínek (zatížení budovy z hlediska provozu) Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií Způsoby stanovení ENB

8 Bilanční hodnocení >> v ČR se hodnotí dle vypočtených hodnot… Bilanční hodnocení >> v ČR se hodnotí dle vypočtených hodnot… Využití některých ze stávajících nástrojů? Využití některých ze stávajících nástrojů? Vede k aplikaci simulačních výpočtů, jazyková bariéra, časová náročnost výpočtu… Vede k aplikaci simulačních výpočtů, jazyková bariéra, časová náročnost výpočtu… Dynamické modely (ESP-r, DesignBuilder…) Dynamické modely (ESP-r, DesignBuilder…) Národní kalkulační nástroj NKN Národní kalkulační nástroj NKN Stanovení roční spotřeby energie pro účely posuzování budov Stanovení roční spotřeby energie pro účely posuzování budov Zařazení budovy do klasifikační stupnice Zařazení budovy do klasifikační stupnice Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

9 EPEE Congress Prague 2008 Výpočtová metoda Zónový výpočet ustáleného stavu energetické rovnováhy Zónový výpočet ustáleného stavu energetické rovnováhy 12 reprezentativních dnů s hodinovým krokem 12 reprezentativních dnů s hodinovým krokem Dynamické vlastnosti jsou vyjádřeny činitelem využití tepelné kapacity budovy, účinností systémů technických zařízení budovy a účinností využití tepelných zisků Dynamické vlastnosti jsou vyjádřeny činitelem využití tepelné kapacity budovy, účinností systémů technických zařízení budovy a účinností využití tepelných zisků Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

10 EPEE Congress Prague 2008 Výpočet energetické náročnosti budov v ČR STANOVENÍ POTŘEBY ENERGIE STANOVENÍ POTŘEBY ENERGIE Vytápění Vytápění Ohřev TV Ohřev TV Chlazení Chlazení STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE Vytápění – zdroj tepla Vytápění – zdroj tepla Ohřev TV – zdroj přípravy TV Ohřev TV – zdroj přípravy TV Chlazení – zdroj chladu Chlazení – zdroj chladu Osvětlení Osvětlení OZE, KVET OZE, KVET

11 EPEE Congress Prague 2008 Vstupní údaje pro výpočet 1. Budova Tepelně - technické řešení konstrukcí budovy Tepelně - technické řešení konstrukcí budovy Zónování budovy na jednotlivé provozní celky.Budova, nebo její část je zónou, pokud Zónování budovy na jednotlivé provozní celky.Budova, nebo její část je zónou, pokud Je zásobována ze stejné skladby energetických systémů budovy (užití energie v zóně je stejné) Je zásobována ze stejné skladby energetických systémů budovy (užití energie v zóně je stejné) má stejný režim provozu užívání, liší se např. ve vnitřních podmínkách, provozu, využití, apod. má stejný režim provozu užívání, liší se např. ve vnitřních podmínkách, provozu, využití, apod. Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

12 EPEE Congress Prague 2008 Vstupní údaje pro výpočet 2. Energetické systémy Vytápění Vytápění Popis zdrojů,distribučních soustavy, emise tepla Popis zdrojů,distribučních soustavy, emise tepla Chlazení Chlazení Popis zdrojů,distribučních soustav, emise chladu Popis zdrojů,distribučních soustav, emise chladu Vzduchotechnika Vzduchotechnika Popis jednotlivých VZT zařízení Popis jednotlivých VZT zařízení Příprava teplé vody Příprava teplé vody Zdroj, distribuce Zdroj, distribuce Osvětlení Osvětlení Popis osvětlovací soustavy a způsobu ovládání Popis osvětlovací soustavy a způsobu ovládání Výpočet energetické náročnosti budov v ČR Účinnost výroby, distribuce, regulace Pomocné energie

13 EPEE Congress Prague 2008 Vstupní údaje pro výpočet 3. Klimatické údaje   průměrná venkovní teplotaθ e,k °C   průměrná teplota zeminyθ e,G °C   měrná vlhkost vzduchux e g/kg   průměrná teplota/měsícθ e,k °C   návrhová teplotaθ e °C   doba slunečního svitut sol,h h   intenzita slunečního zářeníI s W/m 2 Výpočet energetické náročnosti budov v ČR Syntetická data Čtyři klimatické oblasti analogicky k ČSN 730540-3, Příloha H1.

14 EPEE Congress Prague 2008 Vstupní údaje pro výpočet 4. Standardizovaný profil užívání obecné údaje (typ zóny, časový provoz zóny…) obecné údaje (typ zóny, časový provoz zóny…) vytápění (vnitřní výp. teplota v režimu vytápění, útlumu, provozní doba vytápění…) vytápění (vnitřní výp. teplota v režimu vytápění, útlumu, provozní doba vytápění…) chlazení (vnitřní výp. teplota v režimu chlazení a mimo provozní dobu, teplota přiv. vzduchu…) chlazení (vnitřní výp. teplota v režimu chlazení a mimo provozní dobu, teplota přiv. vzduchu…) větrání (doba provozu větrání, množství a teplota vzduchu…) větrání (doba provozu větrání, množství a teplota vzduchu…) vnitřní tepelné zisky (počet a přítomnost osob, pomocné energie…) vnitřní tepelné zisky (počet a přítomnost osob, pomocné energie…) osvětlení (doba využití denního světla a bez denního světla, měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení…) osvětlení (doba využití denního světla a bez denního světla, měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení…) Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

15 EPEE Congress Prague 2008 Výpočet dodané energie

16 EPEE Congress Prague 2008 Výsledky výpočtu - hodnocení SPOTŘEBA ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m 2 Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m 2 CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY zahrnující energii dodanou pro CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY zahrnující energii dodanou pro Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

17 EPEE Congress Prague 2008 Výsledky výpočtu - hodnocení CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB PROTOKOL PRŮKAZU ENB PROTOKOL PRŮKAZU ENB Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

18 EPEE Congress Prague 2008 prof.Ing.Karel Kabele,CSc. ČVUT – FSv, TZB ČVUT – FSv, katedra TZBhttp://tzb.fsv.cvut.cz


Stáhnout ppt "EPEE Congress Prague 2008 VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických."

Podobné prezentace


Reklamy Google