Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010"— Transkript prezentace:

1 Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615 Den ÚNMZ 2010
Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615:2009 ( ) Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument Ing. Jiří Šála, CSc. tel mobil

2 TNI CEN/TR zastřešující „umbrella“ ČSN EN k celkové spotřebě energie
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 TNI CEN/TR zastřešující „umbrella“ TNI CEN/TR 15615:2009 ( ) Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument ČSN EN k celkové spotřebě energie ČSN EN 15217:2008 ( ) Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a energetickou certifikaci budov ČSN EN 15603:2008 ( ) Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení ČSN EN 15459:2008 ( ) Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách

3 ČSN EN 15217 – požadavky, třídy ČSN EN 15603 – stanovení ENB
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN – požadavky, třídy Jiné požadavky pro výpočtové a měřené hodnocení! Dílčí požadavky! Metody stanovení požadavku: / referenční budovy (standardní obálka + standardní užívání) analytické vyjádření: požadavek = funkce (geometrie, obsazení, užívání) Klasifikační třídy : odvození z požadované hodnoty ČSN EN – stanovení ENB Podrobný rozbor postupů výpočtového a měřeného hodnocení Vhodnosti použití výpočtového hodnocení: ENB / PENB pro prokazování plnění požadavku a opatření, prezentace Vhodnosti použití měřeného hodnocení: ENB / PENB pro provozní dokladování (nájem/prodej), popř. prezentace

4 Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615 Den ÚNMZ 2010
Vazba EN na EPBD – ČSN EN 15615 Požadavky na energetickou náročnost Průkaz energetické náročnosti budovy a doporučení Nové budovy Větší změny Dokladování / Prezentace Článek 7 Články 4, 5 Články 4, 6 Energetická náročnost Forma a obsah průkazu Způsoby vyjádření energetické náročnosti Energetická certifikace budov ČSN EN 15217 ČSN EN 15217 1) 2) Celková dodaná energie Specifické postupy / vstupy Postupy pro výpočtová a měřená pro stávající budovy ČSN EN 15603 energetická hodnocení Energetické potřeby budovy a soustav na vytápění, chlazení, zvlhčování, odvlhčování, přípravu teplé vody, osvětlení a větrání Normy v kapitolách 2 a 3 přílohy A v TNI CE/TR 15615 Definice a terminologie, vnější klimatické údaje, vnitřní podmínky, přetápění a protisluneční ochrana, tepelné chování stavebních konstrukcí, větrání a infiltrace vzduchu, …… Normy v kapitole 4 přílohy A v TNI CEN/TR 15615

5 Výpočtové schéma – ČSN EN 15615
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 Výpočtové schéma – ČSN EN 15615 Využitelná energie (R.E.) energie 1 3 4 7 9 8 building part system part passive solar heating; passive cooling; nat. vent. flow; daylight 5 6 2 Trans - form ation Primary energy Primary energy or CO savings for generated R.E. contribution in primary energy terms CO emissions intern heat gains ztráty soustav Electricity for other uses lighting ventilation system domestic hot water space cooling space heating electricity gas, oil, coal, biomass, etc vyrobená část stavební část TZB pasivní solární vytápění; pasivní chlazení; přir. proudění vzduchu; denní osvětlení for- mace formace Primární Primární energie či CO2, úspory vyrobené Příspěvek využitelné energie k primární energii či CO emise vnitřní tepelné zisky Elektřina pro jiné účely osvětlení větrací soustava příprava teplé vody chlazení vytápění elektřina teplo plyn, nafta, uhlí, biomasa apod.

6 Energetické toky – ČSN EN 15615
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 Energetické toky – ČSN EN 15615 Vlastnosti tepelné soustavy Osvětlení Teplá voda Vlastnosti chladicí soustavy Dodaná energie Větrací systém Výměna vzduchu Šíření tepla Vnitřní a venkovní klima Vnitřní tepelné zisky Solární tep. zisky, denní osvětlení Konverzní faktory Energetická certifikace a způsoby vyjádření energetických požadavků Primární energie a emise CO2 Budova Potřeby energie budovy Automatizace a řízení

7 ČSN EN k dodané energii budov -1
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN k dodané energii budov -1 ČSN EN :2008 ( ) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN :2008 ( ) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění ČSN EN x ( ) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – – Část 4-1: Výroba tepla na vytápění, spalovací soustavy, kotle [2009] – Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla [2009] – Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy [2008] – Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy [2008] – Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu [2008] – Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy [2008] – Část 4-7: Výroba tepla na vytápění, soustavy na spalování biomasy [2008]

8 ČSN EN k dodané energii budov -2
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN k dodané energii budov -2 ČSN EN :2008 ( ) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění ČSN EN x ( ) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – – Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) [2008] – Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody [2008] – Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava [2008] ČSN EN 15243:2008 ( ) Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy ČSN EN 15241:2007 ( ) Větrání budov – Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách ČSN EN 15232:2008 (73 0327) Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov

9 ČSN EN k dodané energii budov -3
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN k dodané energii budov -3 ČSN EN x ( ) Tepelné soustavy v budovách – Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – – Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu [2009] – Část 2: Návrh, dimenzování a montáž [2009] – Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů [2008] ČSN EN 15193:2008 (73 0327) Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení

10 ČSN EN k energii na vytápění a chlazení
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN k energii na vytápění a chlazení ČSN EN ISO 13790:2009 ( ) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení ČSN EN 15255:2008 ( ) Energetická náročnost budov – Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti – Obecná kritéria a ověřovací postupy ČSN EN 15265:2008 ( ) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami – Obecná kritéria a ověřovací postupy

11 ČSN EN tepelná ochrana k podpoře ENB-1
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN tepelná ochrana k podpoře ENB-1 ČSN EN ISO 13789:2008 ( ) Tepelné chování budov – Měrné toky tepla prostupem a větráním – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 13786:2008 ( ) Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody ČSN EN ISO 6946:2008 ( ) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 13370:2008 (73 0559) Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody ČSN EN 13947:2007 ( ) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN ISO :2007 ( ) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně ČSN EN ISO :2004 ( ) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

12 ČSN EN tepelná ochrana k podpoře ENB-2
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN tepelná ochrana k podpoře ENB-2 ČSN EN ISO 10211:2008 ( ) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Výpočet tepelných toků a povrchových teplot – Podrobné výpočty ČSN EN ISO 14683:2008 ( ) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené postupy a orientační hodnoty ČSN EN ISO 10456:2008 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabulkové návrhové hodnoty a postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

13 ČSN EN - větrání k podpoře ENB
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN - větrání k podpoře ENB ČSN EN 13465:2004 (12 7020) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích ČSN EN 15242:2007 ( ) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace ČSN EN :2007 ( ) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

14 ČSN EN – protisluneční ochrana k podpoře ENB
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN – protisluneční ochrana k podpoře ENB ČSN EN ISO 13791:2005 ( ) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy ČSN EN ISO 13792:2005 ( ) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody ČSN EN ISO A1:2008 ( ) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet činitele prostupu sluneční energie a světla – Část 1: Zjednodušená metoda ČSN EN ISO :2006 ( ) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet činitele prostupu sluneční energie a světla – Část 2: Podrobná výpočtová metoda

15 ČSN EN – vnitřní a venkovní klima k podpoře ENB - 1
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN – vnitřní a venkovní klima k podpoře ENB - 1 CR 1752 Větrání budov – Návrhová kritéria pro vnitřní prostředí (Nebyla zavedena do soustavy ČSN) ČSN EN 15251:2007 (12 7028) Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky ČSN EN ISO :2004 ( ) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků prEN ISO Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 2: Hodinová data pro návrh chladicí zátěže prEN ISO Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 3: Výpočet součinitele větrem hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a deště

16 ČSN EN – vnitřní a venkovní klima k podpoře ENB - 2
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN – vnitřní a venkovní klima k podpoře ENB - 2 ČSN EN ISO :2006 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení ČSN EN ISO :2005 ( ) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné ztráty vytápěného prostoru ČSN EN ISO :2008 ( ) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 6: Časové souhrny teplotních rozdílů (denostupně)

17 ČSN EN – definice a terminologie k podpoře ENB
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN – definice a terminologie k podpoře ENB ČSN EN ISO 7345:1997 ( ) Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice ČSN EN ISO 9288:1998 (73 0555) Tepelná izolace – Šíření tepla sáláním – Fyzikální veličiny a definice ČSN EN ISO 9251:1997 (73 0552) Tepelná izolace – Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů – Slovník ČSN EN 12792:2007 ( ) Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky

18 ČSN EN – k monitoringu a ověřování ENB
Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010 ČSN EN – k monitoringu a ověřování ENB ČSN EN 12599:2001 ( ) Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů ČSN EN 13829:2001 (730577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda ČSN EN ISO 12569:2002 ( ) Tepelné vlastnosti budov – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda změny koncentrace indikačního plynu ČSN EN 13187:1999 ( ) Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda ČSN EN 15378:2008 (06 0402) Tepelné soustavy v budovách – Kontrola kotlů a tepelných soustav ČSN EN 15239:2007 ( ) Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větracích systémů ČSN EN 15240:2007 ( ) Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů


Stáhnout ppt "Principy a souvislosti TNI CEN/TR Den ÚNMZ 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google