Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Šála, CSc. tel. 224 257 066 mobil 602 657 212 Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615:2009 (73 0310) Vysvětlení obecných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Šála, CSc. tel. 224 257 066 mobil 602 657 212 Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615:2009 (73 0310) Vysvětlení obecných."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Šála, CSc. tel. 224 257 066 mobil 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615:2009 (73 0310) Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument

2 ČSN EN k celkové spotřebě energie ČSN EN 15217:2008 (73 0324) Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a energetickou certifikaci budov ČSN EN 15603:2008 (73 0326) Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení ČSN EN 15459:2008 (06 0405) Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách TNI CEN/TR zastřešující „umbrella“ TNI CEN/TR 15615:2009 (73 0310) Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument

3 ČSN EN 15603 – stanovení ENB ČSN EN 15217 – požadavky, třídy Jiné požadavky pro výpočtové a měřené hodnocení! Dílčí požadavky ! Metody stanovení požadavku: / referenční budovy (standardní obálka + standardní užívání) analytické vyjádření: požadavek = funkce (geometrie, obsazení, užívání) Klasifikační třídy : odvození z požadované hodnoty Podrobný rozbor postupů výpočtového a měřeného hodnocení Vhodnosti použití výpočtového hodnocení: ENB / PENB pro prokazování plnění požadavku a opatření, prezentace Vhodnosti použití měřeného hodnocení: ENB / PENB pro provozní dokladování (nájem/prodej), popř. prezentace

4 Vazba EN na EPBD – ČSN EN 15615 Požadavky na energetickou náročnost Nové budovy Články 4, 5 Větší změny Články 4, 6 Způsoby vyjádření energetické náročnosti ČSN EN 15217 Energetická certifikace budov ČSN EN 15217 Průkaz energetické náročnosti budovy a doporučení Článek 7 1) Specifické postupy / vstupy 2) pro stávající budovy Celková dodaná energie Postupy pro výpočtová a měřená energetická hodnocení Energetické potřeby budovy a soustav na vytápění, chlazení, zvlhčování, odvlhčování, přípravu teplé vody, osvětlení a větrání Normy v kapitolách 2 a 3 přílohy A v TNI CE/TR 15615 Definice a terminologie, vnější klimatické údaje, vnitřní podmínky, přetápění a protisluneční ochrana, tepelné chování stavebních konstrukcí, větrání a infiltrace vzduchu, …… Normy v kapitole 4 přílohy A v TNI CEN/TR 15615 Energetická náročnostForma a obsah průkazu ČSN EN 15603 Dokladování / Prezentace

5 Výpočtové schéma – ČSN EN 15615 Využitelná energie (R.E.) energie 1 3 4 7 9 8 building part system part passive solar heating; passive cooling; nat. vent. flow; daylight 5 6 2 Trans- form- ation Trans- form- ation Primary energy Trans- form- Primary energy or CO 2 savings for generated energy R.E. contribution in primary energy or CO 2 terms CO 2 emissions intern heat gains ztráty soustav Electricity for other uses lighting ventilation system domestic hot water space cooling space heating electricity heat gas, oil, coal, biomass, etc vyrobená 1 3 4 7 9 8 část stavební část soustav TZB pasivní solární vytápění; pasivní chlazení; přir. proudění vzduchu; denní osvětlení 5 6 2 Trans- for- mace Trans formace Primární energie Trans- formace Primární energie či CO 2,úspory vyrobené energie Příspěvek využitelné energie k primární energii či CO 2 CO 2 emise vnitřní tepelné zisky ztráty soustav Electricity for other usesElektřina pro jiné účely osvětlení větrací soustava příprava teplé vody chlazení vytápění elektřina teplo plyn, nafta, uhlí, biomasa apod.

6 Vlastnosti tepelné soustavy OsvětleníTeplá vodaVlastnosti chladicí soustavy Dodaná energie Větrací systém Výměna vzduchu Šíření teplaVnitřní a venkovní klima Vnitřní tepelné zisky Solární tep. zisky, denní osvětlení Konverzní faktory Energetická certifikace a způsoby vyjádření energetických požadavků Primární energie a emise CO 2 Budova Potřeby energie budovy Automatizace a řízení Energetické toky – ČSN EN 15615

7 ČSN EN k dodané energii budov -1 ČSN EN 15316-1:2008 (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 15316-2-1:2008 (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění ČSN EN 15316-4-x (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – – Část 4-1: Výroba tepla na vytápění, spalovací soustavy, kotle [2009] – Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla [2009] – Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy [2008] – Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy [2008] – Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu [2008] – Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy [2008] – Část 4-7: Výroba tepla na vytápění, soustavy na spalování biomasy [2008]

8 ČSN EN k dodané energii budov -2 ČSN EN 15316-2-3:2008 (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění ČSN EN 15316-3-x (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – – Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) [2008] – Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody [2008] – Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava [2008] ČSN EN 15243:2008 (12 7027) Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy ČSN EN 15241:2007 (12 7024) Větrání budov – Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách ČSN EN 15232:2008 (73 0327) Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov

9 ČSN EN k dodané energii budov -3 ČSN EN 15377-x (06 0403) Tepelné soustavy v budovách – Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – – Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu [2009] – Část 2: Návrh, dimenzování a montáž [2009] – Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů [2008] ČSN EN 15193:2008 (73 0327) Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení

10 ČSN EN k energii na vytápění a chlazení ČSN EN ISO 13790:2009 (73 0317) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení ČSN EN 15255:2008 (73 0323) Energetická náročnost budov – Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti – Obecná kritéria a ověřovací postupy ČSN EN 15265:2008 (73 0325) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami – Obecná kritéria a ověřovací postupy

11 ČSN EN tepelná ochrana k podpoře ENB-1 ČSN EN ISO 13789:2008 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné toky tepla prostupem a větráním – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 13786:2008 (73 0563) Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody ČSN EN ISO 6946:2008 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 13370:2008 (73 0559) Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody ČSN EN 13947:2007 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla ČSN EN ISO 10077-1:2007 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně ČSN EN ISO 10077-2:2004 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

12 ČSN EN tepelná ochrana k podpoře ENB-2 ČSN EN ISO 10211:2008 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Výpočet tepelných toků a povrchových teplot – Podrobné výpočty ČSN EN ISO 14683:2008 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené postupy a orientační hodnoty ČSN EN ISO 10456:2008 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabulkové návrhové hodnoty a postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

13 ČSN EN - větrání k podpoře ENB ČSN EN 13465:2004 (12 7020) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích ČSN EN 15242:2007 (12 7026) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace ČSN EN 13779 :2007 (12 7007) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

14 ČSN EN – protisluneční ochrana k podpoře ENB ČSN EN ISO 13791:2005 (73 0318) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy ČSN EN ISO 13792:2005 (73 0320) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody ČSN EN ISO 13363-1+A1:2008 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet činitele prostupu sluneční energie a světla – Část 1: Zjednodušená metoda ČSN EN ISO 13363-2:2006 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet činitele prostupu sluneční energie a světla – Část 2: Podrobná výpočtová metoda

15 ČSN EN – vnitřní a venkovní klima k podpoře ENB - 1 CR 1752 Větrání budov – Návrhová kritéria pro vnitřní prostředí (Nebyla zavedena do soustavy ČSN) ČSN EN 15251:2007 (12 7028) Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky ČSN EN ISO 15927-1:2004 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků prEN ISO 15927-2 Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 2: Hodinová data pro návrh chladicí zátěže prEN ISO 15927-3 Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 3: Výpočet součinitele větrem hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a deště

16 ČSN EN – vnitřní a venkovní klima k podpoře ENB - 2 ČSN EN ISO 15927-4:2006 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení ČSN EN ISO 15927-5:2005 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné ztráty vytápěného prostoru ČSN EN ISO 15927-6:2008 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 6: Časové souhrny teplotních rozdílů (denostupně)

17 ČSN EN – definice a terminologie k podpoře ENB ČSN EN ISO 7345:1997 (73 0553) Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice ČSN EN ISO 9288:1998 (73 0555) Tepelná izolace – Šíření tepla sáláním – Fyzikální veličiny a definice ČSN EN ISO 9251:1997 (73 0552) Tepelná izolace – Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů – Slovník ČSN EN 12792:2007 (12 0001) Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky

18 ČSN EN – k monitoringu a ověřování ENB ČSN EN 12599:2001 (12 7031) Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů ČSN EN 13829:2001 (730577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda ČSN EN ISO 12569:2002 (73 0311) Tepelné vlastnosti budov – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda změny koncentrace indikačního plynu ČSN EN 13187:1999 (73 0560) Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda ČSN EN 15378:2008 (06 0402) Tepelné soustavy v budovách – Kontrola kotlů a tepelných soustav ČSN EN 15239:2007 (12 0015) Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větracích systémů ČSN EN 15240:2007 (12 0014) Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Šála, CSc. tel. 224 257 066 mobil 602 657 212 Principy a souvislosti TNI CEN/TR 15615:2009 (73 0310) Vysvětlení obecných."

Podobné prezentace


Reklamy Google