Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro výrobu solárního tepla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro výrobu solárního tepla"— Transkript prezentace:

1 Systémy pro výrobu solárního tepla
Konverze sluneční energie na tepelnou energii Systémy pro výrobu solárního tepla A5M13VSO-3

2 Absorbce světla materiály
Φ0 = Φin (1 – R) R je odrazivost (reflexivita) povrchu a je absorpční koeficient je tzv. absorpční délka x=xL Φ(xL) = 0.38 Φ0

3 Absorbce světla a generace tepla
Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí W1, po absorpci fotonu je energie W1+ h interakce s mřížkou – nízkoenergetické fotony, následkem je zvýšení teploty interakce s volnými elektrony – zvýšení teploty interakce s vázanými elektrony - může dojít k uvolnění elektronu z vazby, vznik volných nosičů náboje Při rekombinaci je většina energie rozptýlena ve formě zvýšení kinetické energie atomů => zvýšení teploty

4 Absorbovaný výkon P = (1− R)Φin Povrch absorbujícího materiálu se se ohřívá, vzniká rozdíl teplot mezi povrchem absorbujícího tělesa a okolním prostředím Dochází k přenosu tepla vlivem gradientu teploty vedením uvnitř tělesa rozptýlením do okolí - přestupem tepla - vyzářením

5 Přenos tepla vedením κ je tepelná vodivost Přestup tepla (konvekce) h je koeficient přestupu tepla Přestup tepla zářením εk je emisivita povrchu

6 Získané teplo je možno využít:
příprava teplé vody užitková teplá voda teplovodní vytápění budov ohřev vzduchu vytápění budov chlazení budov (klimatizace) výroba páry (návazně výroba elektrické energie)

7 Ohřev vody pomocí slunečního kolektoru

8 Uspořádání absorbéru plochý nekrytý absorbér – bazénový typ

9 Tepelný výkon slunečního kolektoru
hmotnostní průtok teplonosné kapaliny c měrná tepelná kapacita teplonosné kapaliny Tk1 teplota na vstupu do solárního kolektoru Tk2 teplota na výstupu ze solárního kolektoru

10 Tepelné ztráty solárního kolektoru
Pro snížení ztrát se prostor mezi absorbérem a zasklením evakuuje vakuové kolektory

11 Účinnost kolektoru G je sluneční ozáření, Ak je plocha kolektoru (apertura) Závislost účinnosti na provozních podmínkách h0 je účinnost solárního kolektoru při nulových tepelných ztrátách kolektoru Tm střední teplota teplonosné kapaliny Ta teplota okolí a1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru účinnost solárního kolektoru může záviset na úhlu dopadu záření. Tepelný výkon solárního kolektoru lze určit z konstant křivky účinnosti

12 Systémy s jednoduchým výměníkem (termosyfon)
Teplá užitková voda Vstup studené vody

13

14 Systém pro přípravu horké vody
solární kolektor horká voda studená voda okruh s nemrznoucí kapalinou

15 Systém solárního vytápění (kombinovaný)

16

17 Kolektory pro ohřev vzduchu
větrání vytápění sušení Hybridní kolektory (kombinace kapalina – vzduch)

18 Integrace solárního kolektoru jako součást zateplovacího systému
Integrace solárních kolektorů do pláště budovy by měla být uvažována již ve  stadiu návrhu budovy a vycházet z architektonického řešení stavby V případě stávajících budov je vhodné integraci kolektorů spojit s renovací střešní krytiny nebo zateplením fasády

19 Solární chlazení

20 Solární koncentrátory
obecně kolektory, ve kterých jsou použita zrcadla (reflektory), čočky (refraktory) nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění přímého slunečního záření, procházejícího aperturou kolektoru, do ohniska (absorbéru) o výrazně menší ploše než je vlastní plocha apertury. Řešení je efektivní: pokud cena absorbéru je značně vyšší, než cena optické soustavy pokud je dostatečně velká přímá (směrová) složka slunečního záření

21 Řešení s reflektory

22 Solární kolektory s lineárními Fresnelovými čočkami


Stáhnout ppt "Systémy pro výrobu solárního tepla"

Podobné prezentace


Reklamy Google