Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konverze sluneční energie na tepelnou energii Systémy pro výrobu solárního tepla A5M13VSO-3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konverze sluneční energie na tepelnou energii Systémy pro výrobu solárního tepla A5M13VSO-3."— Transkript prezentace:

1 Konverze sluneční energie na tepelnou energii Systémy pro výrobu solárního tepla A5M13VSO-3

2 Φ 0 = Φ in (1 – R ) R je odrazivost (reflexivita) povrchu je tzv. absorpční délka x=x L Φ(x L ) = 0.38 Φ 0 Absorbce světla materiály  je absorpční koeficient

3 Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí W 1, po absorpci fotonu je energie W 1 + h interakce s mřížkou – nízkoenergetické fotony, následkem je zvýšení teploty interakce s volnými elektrony – zvýšení teploty interakce s vázanými elektrony - může dojít k uvolnění elektronu z vazby, vznik volných nosičů náboje Při rekombinaci je většina energie rozptýlena ve formě zvýšení kinetické energie atomů => zvýšení teploty

4 Absorbovaný výkon P = (1− R)Φ in Povrch absorbujícího materiálu se se ohřívá, vzniká rozdíl teplot mezi povrchem absorbujícího tělesa a okolním prostředím Dochází k přenosu tepla vlivem gradientu teploty vedením uvnitř tělesa rozptýlením do okolí - přestupem tepla - vyzářením

5 Přenos tepla vedením κ je tepelná vodivost Přestup tepla (konvekce) h je koeficient přestupu tepla Přestup tepla zářením ε k je emisivita povrchu

6 Získané teplo je možno využít: příprava teplé vody ohřev vzduchu - užitková teplá voda - teplovodní vytápění budov vytápění budov výroba páry (návazně výroba elektrické energie) chlazení budov (klimatizace)

7 Ohřev vody pomocí slunečního kolektoru

8 Uspořádání absorbéru plochý nekrytý absorbér – bazénový typ

9 hmotnostní průtok teplonosné kapaliny c měrná tepelná kapacita teplonosné kapaliny T k1 teplota na vstupu do solárního kolektoru T k2 teplota na výstupu ze solárního kolektoru Tepelný výkon slunečního kolektoru

10 Tepelné ztráty solárního kolektoru Pro snížení ztrát se prostor mezi absorbérem a zasklením evakuuje vakuové kolektory

11 Účinnost kolektoru G je sluneční ozáření, A k je plocha kolektoru (apertura)  0 je účinnost solárního kolektoru při nulových tepelných ztrátách kolektoru T m střední teplota teplonosné kapaliny T a teplota okolí a 1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a 2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru Závislost účinnosti na provozních podmínkách Tepelný výkon solárního kolektoru lze určit z konstant křivky účinnosti účinnost solárního kolektoru může záviset na úhlu dopadu záření.

12 Systémy s jednoduchým výměníkem (termosyfon) Vstup studené vody Teplá užitková voda

13

14 Systém pro přípravu horké vody solární kolektor studená voda horká voda okruh s nemrznoucí kapalinou

15 Systém solárního vytápění (kombinovaný)

16

17 Kolektory pro ohřev vzduchu Hybridní kolektory (kombinace kapalina – vzduch) větrání vytápění sušení

18 Integrace solárního kolektoru jako součást zateplovacího systému Integrace solárních kolektorů do pláště budovy by měla být uvažována již ve stadiu návrhu budovy a vycházet z architektonického řešení stavby V případě stávajících budov je vhodné integraci kolektorů spojit s renovací střešní krytiny nebo zateplením fasády

19 Solární chlazení

20 Solární koncentrátory obecně kolektory, ve kterých jsou použita zrcadla (reflektory), čočky (refraktory) nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění přímého slunečního záření, procházejícího aperturou kolektoru, do ohniska (absorbéru) o výrazně menší ploše než je vlastní plocha apertury. Řešení je efektivní: pokud cena absorbéru je značně vyšší, než cena optické soustavy pokud je dostatečně velká přímá (směrová) složka slunečního záření

21 Řešení s reflektory

22 Solární kolektory s lineárními Fresnelovými čočkami


Stáhnout ppt "Konverze sluneční energie na tepelnou energii Systémy pro výrobu solárního tepla A5M13VSO-3."

Podobné prezentace


Reklamy Google