Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ POLOVODIČE. Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: 1. vodiče kovy (  =10 -6 .m), elektrolyty  =10 -2 .m), 3. polovodiče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ POLOVODIČE. Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: 1. vodiče kovy (  =10 -6 .m), elektrolyty  =10 -2 .m), 3. polovodiče."— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ POLOVODIČE

2 Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: 1. vodiče kovy (  =10 -6 .m), elektrolyty  =10 -2 .m), 3. polovodiče (  =10 -2 .m až 10 9 .m) Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl .m 10 9 .m 2. izolanty bakelit, sklo (  =10 9 .m)

3 Závislost měrného elektrického odporu (rezistivity) na teplotě V kovech se zvyšující se teplotou kmitající částice mřížky víc překážejí pohybu elektronů. kov

4 V polovodičích se zvyšující teplotou se zvětšuje hustota volných elektronů. polovodič Závislost měrného elektrického odporu (rezistivity) na teplotě kov

5 Termistor Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor velmi závisí na teplotě. + - A I t

6 Vodiče - kovy, obsahují velké množství volných elektronů uvolněných z valenčních sfér elektronových obalů. Izolanty - neobsahují téměř žádné volné elektrony, téměř všechny elektrony jsou vázány k jádru.

7 Atomy Si a Ge mají ve valenční vrstvě 4 elektrony. Atomy se snaží seskupovat do krystalové mřížky tak, aby ve valenční vrstvě měly 8 elektronů. + + Atom křemíku Atom germania

8 Každý atom je vázán se 4 sousedními atomy pomocí 4 vlastních valenčních elektronů a 4 valenčních elektronů, z nichž každý patří jednomu sousednímu atomu. Si Krystalová mřížka křemíku

9 Si Všechny valenční elektrony se podílejí na vazbě, v krysta- lové mřížce nejsou volné elektrony - křemík je izolant. Platí při nízkých teplotách a u chemicky čistého křemíku. Krystalová mřížka křemíku

10 Si Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách Kmity atomů vyvolají porušení vazeb, některé valenční elektrony se uvolní a vznikají volné elektrony. Uvolněním elektronů z vazby se z křemíku stává vodič.

11 Si Uvolněním elektronů z vazby vznikne v mřížce prázdné místo - díra. Díra je místo s kladným nábojem, který získá z přebytku kladných nábojů atomového jádra Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách

12 Si Generace páru elektron - díra Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách - vznik volného elektronu a díry uvolněním elektronu z vazby

13 Si + Rekombinace páru elektron - díra + + Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách - obsazení díry volným elektronem - zánik dvojice volných částic s nábojem

14 Si + Zdánlivý pohyb děr po krystalu polovodiče Některý z valenčních elektronů neporušených sousedních vazeb přeskočí na místo vazby porušené. Současně se objeví díra na jiném místě

15 Si Zdánlivý pohyb děr po krystalu polovodiče Díry lze považovat za volné částice s kladným elektrickým nábojem. +

16 - volné částice s nábojem v polovodiči – elektrony a díry - počet párů e + d v polovodičích roste s teplotou -při určité teplotě - dynamická rovnováha mezi počtem párů e + d, které generací vznikají a rekombinací zanikají  celková koncentrace volných nosičů náboje je konstantní Hustota volných elektronů a děr v čistém křemíku při běžné teplotě:  d =  e = 6, m -3 Připojíme-li ke krystalu křemíku stejnosměrné napětí, začne obvodem procházet proud.

17 Vlastní vodivost polovodičů - vodivost v důsledku generace párů volný elektron + díra Látky s touto vodivostí se nazývají vlastní polovodiče.

18 V polovodičích se zvyšující teplotou se: a) zvětšuje hustota volných elektronů, b) zmenšuje hustota volných elektronů, c) nemění hustota volných elektronů, d) nemění jejich měrný elektrický odpor. Test 1

19 Pod pojmem generace rozumíme: a) vznik volných děr, b) vznik volných elektronů, c) vznik párů volný elektron – díra, d) zánik párů volný elektron – díra. Test 2

20 3 Pod pojmem rekombinace rozumíme: a) zánik volných děr, b) zánik volných elektronů, c) zánik párů volný elektron – díra, d) vznik párů volný elektron – díra.


Stáhnout ppt "VLASTNÍ POLOVODIČE. Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: 1. vodiče kovy (  =10 -6 .m), elektrolyty  =10 -2 .m), 3. polovodiče."

Podobné prezentace


Reklamy Google