Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace Fondu mikroprojektů v období 2007 -2013 Ostrava, 4.12.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace Fondu mikroprojektů v období 2007 -2013 Ostrava, 4.12.2007."— Transkript prezentace:

1 Implementace Fondu mikroprojektů v období 2007 -2013 Ostrava, 4.12.2007

2 Charakteristika územní spolupráce

3 Fond mikroprojektů – zaměření Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na regionální úrovni. Podpora nových aktivit v rámci daného území, zejména aktivit směřujících k rozvoji přeshraniční spolupráce a vytváření nových vazeb mezi subjekty.

4 Fondmikroprojektů - zaměření Fond mikroprojektů - zaměření oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahl, společenských, osvětových a kulturních aktivit. zlepšení infrastruktury daného území, především z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem. p odpora nemůže být přiznána opakovaným mikroprojektům a mikroprojektům nahrazujícím financování bežné činnosti žadatele a pod.

5 Finanční alokace Fondu mikroprojektů 9 274 014,1 € 10% z alokace Operačního programu, celkem 9 274 014,1 € 5 655 272,7 € z toho podíl ČR 5 655 272,7 € 3 618 741,4 € z toho podíl SR 3 618 741,4 € min 85% alokované částky je určeno k financování mikroprojektů max 15% je určeno na krytí částečných výdajů administrace

6 Implementace Fondu mikroprojektů Projekt - časový úsek 2007 - 20102011 - 2013 Správce – vedoucí partner Region Bílé Karpaty Trenčínský samosprávný kraj Správce – partner projektu Trenčínský samosprávný kraj Region Bílé Karpaty Alokované prostředky v € Podíl CZ: 3 118 317,00 Podíl CZ: 2 536 955,70 Podíl SK: 1 995 457,00 Podíl SK: 1 623 284,40 Celkem: 5 113 747,00 Celkem: 4 160 240,10 Použité pravidloN+3N+2

7 Realizace mikroprojektů Není povinnost dodržovat princip vedoucího partnera Minimální výše podpory 3.000,- € Maximální výše podpory 20.000,- € Celkové náklady mikroprojektů max. 40.000,- € Smlouvy budou uzavírány v EUR - Kurzové riziko nese žadatel

8 Vhodné výdaje Projekty podporované prostřednictvím Fondu mikroprojektů budou mít neinvestiční charakter s možností financovat drobné doplňkové investice Podporované mohou být zejména : mzdy, platy, služební příjmy a ostatní osobní náhrady cestovní náhrady materiál (výdaje za informační materiály, propagaci, reklamu a inzerci) služby nájemné včetně režijních výdajů nákup samostatných movitých věcí, hardware, software investiční náklady DPH

9 Podíl spolufinancování ERDFSt. rozpočetKonečný uživatel ČR85%0%15% SR85%10%5%

10 Rozdělení financování v ČR RokEtapaPodíl v € 2007I. 752 500,80 2008 768 873,00 2009 786 947,60 2010 806 813,30 2011II. 827 158,80 2012 846 564,20 2013 866 415,00 Celkem 5 655 272,70

11 Rozdělení financí dle krajů v ČR KrajAlokace v € Jihomoravský1 090 297,15 Zlínský872 237,71 Moravskoslezský1 183 751,18 Indikativní rozdělení dle dohody územních struktur z 5.2.2007 platí na roky 2007 – 2010, po té bude revidováno. Propočet dle délky hranice se SR ve váze 35% a počtu obyvatel ve váze 65%

12 Děkuji Vám za pozornost! Ing. Soňa Hustáková Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Vavrečkova 5262 760 01 Zlín Tel.: 573 776 201 E-mail: mail@rra-vychodnimorava.cz


Stáhnout ppt "Implementace Fondu mikroprojektů v období 2007 -2013 Ostrava, 4.12.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google