Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na 20. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na 20. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene."— Transkript prezentace:

1 Na 20. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na umístění a provozování vodovodního řadu. Jedná se o tyto majitele a pozemky: Jitka Vávrová parc.č. 1080, Agrospol a.s. parc.č. 1068, Josef Kahoun parc.č. 1082, František Jindra a Anna Jindrová parc.č. 1067 a 1066, František Svatek a Alena Svatková parc.č. 118/2 a 117 a Karel Vejmolák parc.č. 1089, 1087/1, 1201/25 a 1085/3. Smlouvy jsou součástí projektu „Posílení vodovodu Hrnčíře“ spočívajícího v propojení vodojemů Vilice a Zátiší. 3) ZO schválilo kupní smlouvy na pozemky ve Vilicích určené k výstavbě a to: pozemek parc.č. 965/53 prodává manželům Janu a Libuši Hajným, bytem Lyžařská 897/6, Praha 10 za 57.600,-Kč, pozemek parc.č. 965/54 prodává Jaroslavě Břendové, bytem Vilice 62 za 119.300,-Kč, Vážení spoluobčané, s nastávajícím jarem bych rád navázal na téma, které jsme již načali loni a které letos dojde svého naplnění. Jde o projekt „Venkovské tradice v krajině II“, jehož realizátorem je MAS Krajina srdce. V řeči méně odborné jde vlastně o realizaci výsadeb ovocných stromů a pořízení moštáren. Jelikož tento projekt byl podpořen a z EU získal dotaci, bude v letošním roce realizován. Co konkrétně to znamená pro obec Vilice? Bude zde založen ovocný sad o rozloze 0,9 ha (na poli u vilických chat), částečně obnovena třešňová alej ze Zátiší do Vilic a provedeny některé další nové výsadby podél komunikací. Původně měla ve Vilicích být umístěna mobilní moštárna, která se za poplatek bude půjčovat zájemcům. Velká stabilní moštárna měla být v Moravči. Tam však kvůli nevyhovující příjezdové komunikaci a technickému zázemí být nemůže. Došlo tedy k výměně umístění těchto technologií. V Moravči bude mobilní a ve Vilicích stálá. Umístěna bude v jedné z garáží v budově „Kremlu“. Kromě moštovací linky zde bude i pasterizační jednotka, sušárna ovoce a některé další doplňkové technologie. Cena vybavení přesáhne 500.000 Kč a do budoucna se počítá s jejich rozšiřováním do dalších přilehlých prostor budovy. Každé takovéto zařízení nutně potřebuje svého správce a obsluhu zajišťující provoz. Nejinak tomu bude i u nás. Za tímto účelem byl ve Vilicích založen ovocnářský spolek „Mirabelka, o.s.“, které zařízení bude provozovat. Obec Vilice se na tomto projektu nijak výrazně finančně podílet nebude, veškeré náklady nese MAS Krajina srdce. Po obci bude požadovat pouze nezbytné úpravy garáže v „Kremlu“ pro umístění a připojení technologie za symbolickou 1 Kč ročně nájem všech dotčených prostor včetně všech pozemků, na kterých bude výsadba realizována. Nájem bude na dobu 5 let (udržitelnost projektu) v případě moštárny plus dalších 10 let, tak aby bylo garantováno, že toto drahé zařízení bude sloužit občanům co nejdéle. Veškeré pořízené vybavení, včetně vysazených ovocných stromů, zůstává po celou dobu udržitelnosti projektu v majetku MAS Krajina srdce. Jedna z mála povinností obce bude zajistit brigádnickou výsadbu všech stromů a do budoucna údržbu a odborné udržování ovocného sadu. Založení nového spolku v obci tak lze pouze uvítat. Zcela určitě vzniknou nové aktivity, kterých na vesnici není nikdy dost. Doufáme, že se tak Mirabelka zařadí po bok aktivním vilickým spolkům jako jsou SDH a První kolona. M.Břenda Vilická polnice číslo 03/2013 10.3.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma pozemek parc.č. 965/55 prodává Janu Kříženeckému, bytem Vilice 65 za 113.100,-Kč, pozemek parc.č.965/56 prodává Radku Vylítovi, bytem Vilice 11 za 104.400,-Kč, pozemek parc.č.965/57 prodává manželům Luboši a Evě Přechovým, bytem Husova 712, Pelhřimov za 111.900,-Kč, pozemek parc.č. 965/58 prodává Lukášovi Svobodovi, bytem Ppor. Příhody 1161, Vlašim za 112.700,-Kč a pozemek parc.č. 965/59 prodává manželům Jaroslavu a Magdaléně Kříženeckým, bytem Vilice 59 za 103.900,-Kč. Veškeré náklady spojené s převody pozemků hradí kupující. 4) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji pozemku parc.č. 1264/6 – ostatní plocha o výměře 70m2 manželům Jaroslavu a Magdaléně Kříženeckým, bytem Vilice 59. Prodej se uskuteční po datu 24.11.2014 za kupní cenu 100,-Kč/m2. Pozemek je součástí výše uvedené prodané parcely č.965/59. 5) ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Vodovod Hrnčíře“. Žádost bude podána na celkovou částku 1.200.000,-Kč. Zasedání ZO č. 20/2013 konané dne 8.3.2013 Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna, J.Bednář, J.Klejnová Omluveni: P.Procházka.

2 Blahopřejeme Zájezd do sklípku Jak jsme se již v předminulé Polnici zmínili, První kolona pořádá 19.dubna jednodenní zájezd do vinného sklípku. Jede se do Hustopečí k panu Jožkovi Šmukařovi, takže úplně nová destinace. Cena zájezdu je 1.000,-Kč/os. a v ceně je doprava, degustace, jídlo, neomezená konzumace z asi 12 – 14 druhů přívlastkových vín, cimbálová kapela. Foto sklípku si již nyní můžete prohlédnout na: http:/www.smukar.cz/vinarstvi V jednání je ještě zastávka k případným nákupům u pana Marka ve Velkých Pavlovicích. Zálohy ve výši 200,-Kč přijímá M.Břenda (724 180 165), nebo J.Kudrna ml. (723 947 859). Zbytek ceny (800,-Kč) bude vybrán v autobuse. Cena zájezdu je garantována při účasti 40 lidí. Při účasti nižší by se muselo připlácet, nebo zájezd zrušit. Z tohoto důvodu by se všichni zájemci měli velmi snažit, aby kapacita byla beze zbytku naplněna. Odjezd v pátek 19.4. z vilické návsi ve 14:30 hod. Návrat v sobotu v ranních hodinách. Dne 7. března 2013 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 90. výročí svého narození. 6) ZO vzalo na vědomí pronájem místnosti č.58 o ploše 16m2 v 1.patře budovy „Kremlu“ Ing. Monice Hienlové za 40,-Kč/rok. 7) ZO vzalo na vědomí podání výpovědi z nájmu garáže v budově „Kremlu“ Ing. Igorovi Černému. 8) ZO vzalo na vědomí založení občanského sdružení Mirabelka se sídlem sdružení Vilice 62. 9) ZO vzalo na vědomí zprávu ze setkání starostů v Mladé Vožici ohledně problematiky mateřské školky. 10) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/ZO/2013. Jde zejména o navýšení výdajů o 522.500,-Kč – podíl obce k realizaci opravy vodovodu v Hrnčířích. Částka bude převedena z rezervy obce. Maškarní průvod Ohlédnutí za nedávným průvodem si připomeňme pár obrázky. Průvod se vyznačoval velmi solidní účastí masek, k čemuž velkým dílem přispěla hlavně naše mládež, která se, na rozdíl od roků minulých, zúčastnila v hojném počtu. Doufejme, že si mladí konečně uvědomili, že bez nich se sebelepší tradice udržet nedá. Za to jim všem patří naše poděkování. Stejně tak jako Mirkovi Forejtovi za již tradiční přípravu zázemí pro účastníky průvodu. Poznámka na okraj V minulém úvodníku se J.Kudrna, kromě jiného, zmínil i o problematice vodění psů do restaurace. Je až s překvapením jak tento jeho názor, s kterým se plně ztotožňuje i celé ZO, vzbudil vášnivé diskuze. Je pochopitelné, že těm, co své psi do restaurace vodili se následný zákaz, který vyhlásil nájemce a ne obec, jak je často interpretováno, nelíbí. Ale upřímně řečeno, jedná se o pár jedinců, drtivá většina návštěvníků tento zákaz uvítala. Žijeme- li v demokracii, o čemž lze i někdy pochybovat, nemůže se podřizovat většina menšině. V tomto případě dokonce velmi malé menšině. Nemůže-li někdo tento zákaz akceptovat, do restaurace chodit nemusí. Na druhou stranu tam zase třeba začnou chodit ti, co tam kvůli psům chodit přestali. Každopádně humbuk a hysterii kolem tohoto nicotného problému dost dobře nechápu. M.Břenda


Stáhnout ppt "Na 20. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene."

Podobné prezentace


Reklamy Google