Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní seminář Klíčová aktivita č. 3 V Hradci Králové Datum 18. – 22.10.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní seminář Klíčová aktivita č. 3 V Hradci Králové Datum 18. – 22.10.2010."— Transkript prezentace:

1 Úvodní seminář Klíčová aktivita č. 3 V Hradci Králové Datum 18. – 22.10.2010

2  Obsah  Účel  Důvody pro hodnocení kvality škol  Popis hodnocení kvality škol  Dotazníkové šetření  Auditní šetření  Celkové, výsledné hodnocení školy  Zpráva z VHŠ  Spolupráce nadpis

3 1. Účel projektu  Získávání informací  Vyhodnocování, porovnávání informací, analýza informací  Hodnocení kvality vzdělávání

4 nadpis 1.1 Související dokumenty  Zákon č. 561/2004 Sb.  Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., novela č. 225/2009 Sb.  Model CAF Common Assessment Frame Work

5 nadpis 1.1 Související dokumenty  ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky  Metodika ISO/IWA 2:2003 – směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání.

6 nadpis 2. Důvody pro hodnocení kvality vzdělávání škol  efektivní posouzení kvality škol  podložené stanovení cílů na příští školní rok  přijímání odůvodněných opatření k dosažení stanovených cílů

7 nadpis  zlepšování postavení školy v konkurenci  snadnější zpracování autoevaluace školy 2. Důvody pro hodnocení kvality vzdělávání škol

8 nadpis  zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu  zlepšování celkové úrovně školy  zvýšení image školy 2. Důvody pro hodnocení kvality vzdělávání škol

9 nadpis 3. Popis hodnocení kvality škol

10 nadpis 3.1 Kdo hodnotí školu?  Žáci  Učitelé  Nepedagogičtí zaměstnanci  Vedení školy  Rodiče

11 nadpis 3.1 Kdo hodnotí školu?  Absolventi školy  Partneři školy  Veřejnost

12 nadpis 3.3 Tři fáze hodnocení kvality škol  Dotazníkové šetření  Auditní šetření  Celkové, výsledné vyhodnocení

13 nadpis 4. Dotazníkové šetření

14 nadpis 4. Dotazníkové šetření

15 nadpis 4. Dotazníkové šetření a) podmínky vzdělávání Sledovaný jevKritérium I.vliv demografických a personálních podmínek na vzdělávání 1. Sleduje a reaguje škola na změny v populaci potencionálních žáků tak, aby nebyla ohrožena naplněnost školy? 2. Má škola dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou naplňovat současné i budoucí potřeby školy včetně specializovaných pedagogických činností?

16 nadpis 4.1 Databáze otázek  Systém otázek pro kategorie A - H  Hodnotící se vyjadřují ke kategoriím 1 - 7  V otázkách jsou obsaženy oblasti a – f  Otázky se vztahují ke kritériím

17 nadpis 4.2 Dotazníky  Dotazník je sestavován elektronicky na internetovém portálu www.qportal.cz  Dotazníky jsou anonymní, každý účastník má své heslo

18 nadpis 4.2 Dotazníky Stupně hodnocení odpovědí byly zvoleny takto: 1 – ano - vysoká spokojenost 2 - spíše ano - spíše spokojen/a/ 3 - spíše ne - spíše nespokojen/a/ 4 - ne - nespokojenost

19 nadpis 4.2 Dotazníky Každé odpovědi odpovídá určený počet bodů:

20 nadpis 4.2 Dotazníky Pravidla: Dotazník = max. 20 otázek Otázky označené * jsou povinné  vyplňování elektronicky - výjimky - papírový dotazník (rodiče, nepedagogičtí zaměstnanci, veřejnost…)

21 nadpis 4.2 Dotazníky Znázornění výsledků formou tabulek a grafů. Možnost volby porovnání výsledků:  Všechny školy  Gymnázia  Střední odborné školy  S vybranými školami (min.5)

22 nadpis 4.2 Dotazníky Žáci a rodiče - možnost volby podle tříd Kritická hodnota - zvolena pro přehlednost výsledků a rychlou orientaci možnost její změny

23 nadpis 4.2 Dotazníky Každá škola vidí své detailní výsledky a průměrné výsledky ostatních škol.

24 nadpis 4.2 Dotazníky Vyhodnocení dotazníků na: www.qportal.cz Podle kategorie hodnotitelů Podle oblastí daných vyhláškou MŠMT

25 nadpis 5. Auditní šetření Cíl:  Doplnit data z dotazníkového šetření (princip triangulace)  Doplnit zjištění z přezkoumání dokumentace školy  Zjistit stav školy vzhledem k ISO 9001

26 nadpis 5. Auditní šetření Systém auditního šetření se řídí: - metodickým pokynem pro vedoucího konzultanta - metodickým pokynem pro hodnotitele

27 nadpis 5. Auditní šetření Pravidla:  Databáze otázek pro auditní šetření pro oblasti a - f dle vyhlášky MŠMT  Otázky jsou pokládány ústně, (nejedná se o pohovor)

28 nadpis 5. Auditní šetření Dotazováni jsou: Vedení školy – ředitel/ka + zástupci Učitelé 20 - 30% Žáci 2 - 5% Nepedagogičtí zaměstnanci 30 - 50%

29 nadpis 5. Auditní šetření Počty otázek: Vedení školy 50 otázek Učitelé 25 otázek Žáci 15 otázek Nepedagogičtí zaměstnanci 15 otázek

30 nadpis 5. Auditní šetření  4 hodnotitelé  Doprovod po škole  Organizace – žáci ze třídy, učitelé, kteří neučí, vedení školy a nepedag. zam.

31 nadpis 5. Auditní šetření Zpráva z auditního šetření Obsah: Cíl auditního šetření Jména a podpisy hodnotitelů Časový plán Zjištění (silné a slabé stránky)

32 nadpis 5. Auditní šetření Výsledky z auditního šetření:  Vložení odpovědí od dotazovaných do internetové aplikace  Hodnocení a bodování otázek je shodné s DŠ

33 nadpis 5. Auditní šetření  Znázornění podle hodnotitele  Znázornění podle oblastí Ukázka z www.qportal.czwww.qportal.cz

34 nadpis 6. Závěr obou šetření Zpráva o hodnocení kvality školy (vypracovává Attest, s.r.o.) Obsah: DŠ - tabulky a grafy dle oblastí AŠ - tabulky a grafy dle oblastí Silné a slabé stránky

35 nadpis 6. Závěr obou šetření Ukázka výstupu z hodnocení Gymnázium J. K. Tyla

36 nadpis 7. Celkové, výsledné hodnocení školy www.qportal.cz  okno Zprávy  okno Zprávy z VHŠ  Zpráva z vlastního hodnocení školy z daného cyklu

37 nadpis 7. Celkové, výsledné hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy z cyklu 2010/2011 Úvod zprávy Průměrné výsledky z DŠ a AŠ a průměr ostatních škol

38 nadpis 7. Celkové, výsledné hodnocení školy Vyhodnocení Silné a slabé stránky Vyjádření ředitele (návrhy na opatření)

39 nadpis 7. Celkové, výsledné hodnocení školy Zdůvodnění a cíle Závěr zprávy

40 nadpis 8. Spolupráce  Zaslat e-mailem: - jméno školního administrátora - počet žáků po třídách - počet rodičů po třídách - počet členů vedení školy - počet učitelů - počet nepedagogických zaměstnanců

41 nadpis Další počty: - počet absolventů - počet partnerů (zaměstnavatelů) - počet pro veřejnost Papírové dotazníky Termín předání podkladů do 1 týdne Termín pro návštěvu školy 8. Spolupráce

42 nadpis N á zev š koly Jm é no a př í jmen í š koln í ho administr á tora: Požadovan é počty dotazn í ků, resp. Přihla š ovac í ch ú dajů Kategorie Pap í rově Elektronicky Tř í dy - ž á ci 1. A 18 1. B 20 1. C 23 Rodiče 3. D 26 4. A 27 4. B 25 4. C 22 4. D 19 Pedagogický sbor 45 Zaměstnanci (nepedag.) 8 Veden í 3 Absolventi 20 Partneři, zřizovatel 4 Veřejnost 10

43 nadpis Návštěva školy: Předání hesel Předání MP pro vedení školy, školního administrátora a účastníky šetření Ukázka z Q – portálu, přihlášení školního administrátora 8. Spolupráce


Stáhnout ppt "Úvodní seminář Klíčová aktivita č. 3 V Hradci Králové Datum 18. – 22.10.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google