Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013 20/11/2008 Mladá Boleslav Ing. Jan Přikryl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013 20/11/2008 Mladá Boleslav Ing. Jan Přikryl."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013 20/11/2008 Mladá Boleslav Ing. Jan Přikryl

2 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 – Doprava Prioritní osa 2 – Cestovní ruch Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst Prioritní osa 4 – Technická pomoc 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů 3.3 Rozvoj venkova

3 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 3 Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Zaměření, oblast cykloturistiky: Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů; podpora projektů s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu; nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na cestovní ruch. Prioritní osa 1 - Doprava

4 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 4 Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příjemci podpory kraj dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi obecn ě prosp ě šné spole č nosti provozovatelé drá ž ní dopravy Prioritní osa 1 - Doprava

5 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 5 Prioritní osa 2 – Cestovní ruch Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby CR Zaměření, oblast cykloturistiky: Budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch: stavební úpravy, značení; osázení informačními tabulemi a mapami; pořízení mobiliáře; půjčovny kol a cykloservisy (vč. vybavení); propagace (např. mapy) – doplňková aktivita.

6 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6 Prioritní osa 2 – Cestovní ruch Oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Příjemci podpory: kraj obce organizace zřizované kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí nestátní neziskové organizace zájmová sdružení právnických osob hospodářská komora ČR a její složky veřejné výzkumné stanice

7 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7 Výzvy pro oblast cykloturistiky Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Podzimní blok: 15. 9. – 14. 11. 2008 Jarní blok: pro 1.2 neplánováno Podzimní blok 2009 Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Podzimní blok: 15. 9. – 14. 11. 2008 Jarní blok: 15. 3. – 15. 5. 2009

8 Děkuji za pozornost 20/11/2008 Mladá Boleslav Ing. Jan Přikryl Úřad Regionální rady Zborovská 11, Praha 5 tel: 257 280 130 email: prikryl@ropsc.cz www.ropstrednicechy.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013 20/11/2008 Mladá Boleslav Ing. Jan Přikryl."

Podobné prezentace


Reklamy Google