Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0673 Název školy:SOU a ZŠ Planá, Kostelní 129, Planá Vzdělávací oblast: Ekonomie Předmět:Inovace výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0673 Název školy:SOU a ZŠ Planá, Kostelní 129, Planá Vzdělávací oblast: Ekonomie Předmět:Inovace výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0673 Název školy:SOU a ZŠ Planá, Kostelní 129, Planá Vzdělávací oblast: Ekonomie Předmět:Inovace výuky prostřednictvím ICT Tematický okruh: Ekonomické předměty Název materiálu: Historie a vývoj managementu Číslo materiálu:VY_32_Inovace výuky_6.C_EP_18/20 Autor: Ing. Vladimír Kasík Datum tvorby: 01. 01. 2013 Všechny neocitované myšlenky patří autorovi.

2 Historie managementu Vývoj managementu: stále se hledají nové principy, ale včleňují se do nich staré, osvědčené zkušenosti.

3 Fáze: 1.stádium: klasický management 2.stádium: management 40.-70. let 3.stádium: management 80.- konec 20. století 4.stádium: současnost

4 1) Klasický management první tří desetiletí 20.století výroba v USA byla zaměřena na zvyšování výkonnosti s důrazem na bezprostřední řízení výroby (pracovní disciplína) USA prodělávaly bouřlivý rozvoj průmyslové výroby, byly zapojovány nekvalifikované pracovní síly, včetně přistěhovalců. v praxi existovalo málo odborníků přístup k řízení nevyžadoval od podřízených žádnou iniciativu, pouze dodržování kázně

5 Představitelé: F. W. Taylor – zakladatel managementu, zavedl řadu opatření: disciplína (řídící pracovníci mají být odborně kvalifikováni) výběr pracovníků pro výkon určité práce vojenský typ organizace motivace pracovníků tento směr se označuje jako „taylorismus“

6 H. Ford: činnosti byly prokalkulovány na minimum času a nákladů zavedl v roce 1913 běžící pás Ford T byl vyroben v desítkách milionech kusů

7 Max Weber: německý sociolog logická dělba práce právo a povinnosti jsou vymezené a přesně popsané zavedl byrokratický systém organizace řízení tehdy byla byrokracie opravdu přínosem řízení

8 Tomáš Baťa: plánování veškeré činnosti, samospráva dílen pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků týdenní vyplácení mezd, účast na zisku podnikové spoření, disciplína, běžící pás

9 Členění: a) vědecká řízení: Taylor řídící pracovníci mají být odborně kvalifikováni k řízení dělníků, ti mají plnit jejich úkoly motivace pracovníků (úkolová mzda) zavedení normování práce, časové studie, pásová výroba b) lidské zdroje: Elton Mayo opak vědeckého řízení sleduje se motivace lidí, jejích iniciativa, zdůraznění psychologie a sociologie c) správní řízení: Henry Fayol důraz na celistvost a harmonii řízení, snaha o ucelený pohled na řízení a úlohu manažera spravedlivé odměňování, plánování, předvídání, organizování, koordinace a kontrola d) byrokratické řízení: Max Weber organizace fungující na základě pevných norem a jasných pravidel, přesné pravomoce, povinnosti, popisy činností

10 2) Management 40.-70.let Členění: a) sociální přístupy: hledání, postavení a úlohy člověka v podniku důraz na mezilidské vztahy úkolová mzda b) procesní přístupy: došlo k propracování řady manažerských funkcí (plánování, organizování, kontrolování) c) systémové přístupy: usilují o aplikaci koncepce funkční analýzy a obecné teorie systému do řízení řešíme složité problémy skutečnosti účelově vytvořený a uspořádaný celek d) matematické přístupy: matematické moduly, řešení problémů, logické procesy při formování mat. modelu nemůžeme obsáhnout všechny aspekty zkoumané reality e) empirické přístupy: neboli pragmatické zkušenost (empirie) a praktické poznatky (pragmatismus) = důležitá je praxe jsou předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídících činností

11 3) Období managementu 80. léta – konec 20. století dochází k celé řadě změn ve vývoji ekonomiky růst konkurence globální změny (ekonomický, politický původ, aj.)

12 Členění: a) filosofie podnikání: okamžitá ziskovost výrobku, preferováno v minulosti, není nejvýhodnější cestou k popularitě dnes se firmy zabezpečují v podobě zvyšování tržního podílu orientace na snižování nákladu (materiál, čas, aj.) zvýšení produktivity práce, zkracování času (kratší dodací lhůty) objednávací cykly, skladovací cykly b) samostatnost a podnikavost: vyšší vzdělanost a kvalifikovanost týmová práce c) ústup od hromadné výroby: - současná tržní realita upřednostňuje zákazníka  náročnost výroby, univerzálnost pracovníků aj. d) rozvíjení tvořivosti: reaktivní (okamžité reagování na problém zákazníka) inovativní (vyžaduje týmovou práce a odborné informace)

13 4) Management v 21. století TQM – Total Quality Management  Vývoj již od 80. let 20. stol.  Přístupy komplexního (úplného) řízení jakosti  ISO certifikáty  Kontrola kvality nejen na výstupu, ale i na vstupu

14 Reengineering – cílem reengineeringu je být lepší zásadní a radikální přestavba (redesign) podnikových procesů za účelem skokového zdokonalení výkonnosti v prostředí společnosti znalostí se zaměřením na procesy (procesní přístup)  zlepšení kvality  zkrácení výrobních časů  snížení nákladů, zvýšení produktivity

15 Learning Organization Organizace, kde se lidé neustále rozvíjejí, má tyto znaky: - Osobní mistrovství (umění zvládnout nové problémy) -Tvůrčí myšlení -Umění vytvářet společné vize -Týmové učení – schopnost učit se od druhého -Systémové myšlení – synergie, společná radost z práce

16 Další vývoj managementu: Ukazují se tyto trendy: -Postupující globalizace klade nároky na univerzálnost managerů -Umění předpovídat trendy, krize a úspěšně jim předcházet -Flexibilita a nezlomnost podnikatelského ducha a optimismu -Větší přiblížení zákazníkům -Modernost v propojení s tradičními hodnotami


Stáhnout ppt "Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0673 Název školy:SOU a ZŠ Planá, Kostelní 129, Planá Vzdělávací oblast: Ekonomie Předmět:Inovace výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google