Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Corporate Social Responsibility Kristýna Hercegová, ES IMS 2.11.2006 EM029 Evropská ekonomická integrace - podnikový pohled JUDr. Václav Šmejkal Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Corporate Social Responsibility Kristýna Hercegová, ES IMS 2.11.2006 EM029 Evropská ekonomická integrace - podnikový pohled JUDr. Václav Šmejkal Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Corporate Social Responsibility Kristýna Hercegová, ES IMS 2.11.2006 EM029 Evropská ekonomická integrace - podnikový pohled JUDr. Václav Šmejkal Ph.D.

2 Corporate Social Responsibility Společenská odpovědnost firem Definice (Zelená kniha EU, 2001): „CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“

3 Corporate Social Responsibility Stakeholders

4 Corporate Social Responsibility Koncept CSR 3 pilíře (triple-bottom-line):  ekonomický (profit)  environmentální (planet)  sociální (people) dobrovolnost důvěryhodnost, transparentnost inovace dlouhodobý proces dialog s klíčovými partnery (stakeholders)

5 Corporate Social Responsibility Role státu při implementaci CSR Vytvoření vhodného legislativního rámce Další nástroje, jak podporovat CSR

6 Corporate Social Responsibility Jaké výhody CSR firmám přináší Finanční úspory Zejména zisky nefinanční povahy

7 Corporate Social Responsibility Jaké aktivity již firmy vytváří? Péče o zaměstnance Spolupráce se školami Rozvoj transparentnosti firmy Ekologické aktivity Dárcovství, nadační činnost Podpora rovných příležitostí mužů a žen

8 Corporate Social Responsibility Evropská unie a CSR Vznik CSR Europe, 1996 Lisabonský summit, 2000 Zelená kniha "Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility“, 2001 CSR Business Marathón, 2001 Sdělení Komise „A business contribution to Sustainable Development“, 2002 Multistakeholder Forum, 2002-2004 Sdělení Komise „Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost : učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků “, 2006

9 Corporate Social Responsibility Výhody CSR pro EU Zlepšit hospodářský, environmentální a sociální výkon v krátkodobém i dlouhodobém horizontu Zvýšení konkurenceschopnosti EU Udržitelný růst a více a lepších pracovních příležitostí Podpora podnikatelské kultury Podnikatelé mohou přispět k řešení určitých sociálních problémů Bránit společné hodnoty a zvýšit smysl pro solidaritu a soudržnost

10 Corporate Social Responsibility EK do budoucna navrhuje: Posílení CSR investic Posílit strukturu porovnávání firem Vytvořit evropské normy

11 Corporate Social Responsibility Pozice jednotlivých zainteresovaných stran Evropský parlament Zaměstnavatelé Odbory NGOs

12 Corporate Social Responsibility Aktuální stav Současná debata se týká toho, nakolik by měla být CSR dobrovolná, či naopak povinná EK navrhuje:  Zvýšení povědomí o CSR  Podpora iniciativ mnoha zúčastněných stran  Větší informovanost spotřebitelů  Podpora výzkumu o CSR  Začlenění CSR do vzdělávacích osnov  Využít potenciál malých a středních podniků

13 Corporate Social Responsibility Evropská Aliance pro CSR, 2006  Dialog zástupců firem a EK, přizvány jsou evropské podniky všech velikostí.  Přehodnotit dosavadní EU přístup k CSR. Priority činnosti Aliance:  Zvyšování povědomí a zlepšení znalostí o sociální odpovědnosti podniků a podávání zpráv o svých úspěších.  Pomoc při rozšiřování a rozvoji otevřených koalic spolupráce.  Zajištění vhodného prostředí pro sociální odpovědnost podniků.

14 Corporate Social Responsibility CSR V ČR Od 9/2003 se CSR věnuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj (MŽP ČR)  Poradní, iniciační a koordinační orgán  Připravuje Strategie udržitelného rozvoje  Jen minimální vliv na rozvoj CSR Business Leaders Forum (1992)  Online databáze praxe CSR v ČR (2005)  Projekt Stínování managerů  Ekologická cena: Cena zdraví a bezpečného životního prostředí  Projekt CSR pro SME (1.5.2006-29.2.2008)  Diskuze a semináře, workshopy  Průzkumy trhu

15 Corporate Social Responsibility Konkrétní příklad firmy: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Oblast podnikání: výkup a recyklace odpadů olova, recyklace elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů Držitelem následujících certifikátů a osvědčení:  certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000  certifikát environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001  certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady  osvědčení Bezpečný podnik (OHSAS 18001:1999 + ILO- OSH 2001)  osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025

16 Corporate Social Responsibility Politika integrovaného systému řízení Spokojenost zákazníků Čisté životní prostředí Bezpečnost práce (ochrana zdraví zaměstnanců) Aktivity společnosti v ekologické oblasti v péči o zaměstnance v oblasti spolupráce se školami

17 Corporate Social Responsibility Děkuji vám za pozornost

18 Corporate Social Responsibility Zdroje Communication: „Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a pole of excellence on CSR" (22 March 2006) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0136:CS:NOT) Communication concerning Corporate Social Responsibility: „A business contribution to Sustainable Development“ (2 July 2002) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0347:EN:HTML) Green paper: „Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility“ (18 July 2001)] (http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf) DG Enterprise: Corporate Social Responsibility (http://ec.europa.eu/enterprise/csr/policy.htm) DG Employment and Social Affairs: Multi Stakeholder Forum on CSR (http://ec.europa.eu/enterprise/csr/forum.htm) DG Employment & Social Affairs: Corporate Social Responsibility (http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm) Open dispute between Commission and NGOs on CSR (23 March 2006) (http://www.euractiv.com/en/socialeurope/open-dispute-commission-ngos-csr/article-153622) European Alliance for Corporate Social Responsibility(http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/358&format= HTML&aged=1&language=CS&guiLanguage=en) CSR Europe (http://ec.europa.eu/enterprise/csr/forum.htm) Business for Social Responsibility (http://www.bsr.org/) Business Leaders Forum (http://www.blf.cz/)


Stáhnout ppt "Corporate Social Responsibility Kristýna Hercegová, ES IMS 2.11.2006 EM029 Evropská ekonomická integrace - podnikový pohled JUDr. Václav Šmejkal Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google