Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY PROF. DR. ING. BOŘIVOJ ŠARAPATKA, CSC., ING. MAREK BEDNÁŘ, MGR. PATRIK NETOPIL,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY PROF. DR. ING. BOŘIVOJ ŠARAPATKA, CSC., ING. MAREK BEDNÁŘ, MGR. PATRIK NETOPIL,"— Transkript prezentace:

1 ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY PROF. DR. ING. BOŘIVOJ ŠARAPATKA, CSC., ING. MAREK BEDNÁŘ, MGR. PATRIK NETOPIL, PH.D., UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

2 Cíle projektu  Analýza nejohroženějších oblastí Povodí Moravy z hlediska citlivosti na klimatické změny  Navrhnout a syntetizovat různá opatření z různých pohledů – pohled zemědělce, pohled vodohospodáře, lesního inženýra i urbanisty  Vytvořit katalog opatření  Ve vybraných katastrálních územích (subpovodích) navrhnout vhodná řešení včetně technických parametrů a modelově prověřit jejich účinnost

3 Řešitelský tým  Koalice pro řeky – niva, les, vodohospodářství, urbanismus, klimatické změny  UP Olomouc, katedra ekologie a životního prostředí - zemědělství

4 Jednotlivé etapy doba řešení 1.3.2015 – 30.4.2016  I. fáze – SWOT analýza, sběr volně dostupných dat, multikriteriální GIS analýza -> výběr nejohroženějších oblastí – úroveň vodního útvaru  II. fáze – pro vybrané oblasti sběr podrobnějších dat, multikriteriální GIS analýza – úroveň katastru  III. fáze – terénní průzkum, návrh scénářů opatření a jejich vyhodnocení

5 Výstupy  Dílčí a závěrečné zprávy  Katalog opatření typizovaných pro zemědělskou, lesní, nivní a urbanizovanou část  Ve vybraných subpovodích – návrhy realizace opatření a vyhodnocení jejich účinnosti

6

7 Analytická část  Multikriteriální GIS analýza – více proměnných, která je v daném území kritická?  PCA analýza – stanoví váhy jednotlivých proměnných, jejich kombinací v GIS dostaneme relativní ohroženost oblasti.  Výhoda použití – variabilita, možnost nezávislého hodnocení za jednotlivé pohledy.  Omezení vstupních parametrů – nutná lineární vazba – lepší, horší .  Statistika řešena v R. Jako GIS software byl použit ArcGIS 10.2.

8 I. fáze řešení  Základní jednotkou je vodní útvar (celkem 151 vodních útvarů)  Výsledek – priorita oblastí z různých pohledů i z celkového hlediska

9 Vstupní proměnné

10 Výsledky

11

12

13

14 VÚ kódNázev VÚ Výměra VÚ v ha Plošné zastoupení VÚ v zájmovém území v % Lesnická opatření Opatření v říčních nivách Zemědělská opatření MOV_0010Morava od pramene po tok Krupá 10 447 0,98X MOV_0020Krupá od pramene po Stříbrnický potok1 5180,14X MOV_0030Kunčický potok od pramene po ústí do toku Krupá1 3360,13X MOV_0040Vrbenský potok od pramene po ústí do toku Krupá2 2010,21X MOV_0050 Krupá od toku Stříbrnický potok včetně, po ústí do toku Morava 6 1910,58X MOV_0720Rožnovská Bečva od pramene po Solánecký potok6 4010,6X MOV_0730 Solánecký potok od pramene po ústí do toku Rožnovská Bečva 2 6440,25X MOV_0740 Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva 16 377 1,54X MOV_1300Olšava od pramene po Luhačovický potok 14 561 1,37X MOV_0080Morava od toku Krupá po tok Desná8 5620,81 X MOV_0180 Morava od toku Desná po soutok s tokem Moravská Sázava 3 9250,37 X MOV_0280Loučka od pramene po ústí do toku Morava4 6560,44 X MOV_2530Morava od toku Trebůvka po tok Bečva 37 000 3,49 X MOV_0820 Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně 22 063 2,08 X MOV_0830Bečva od toku Lučnice po ústí do toku Morava6 5520,62 X MOV_0840Blata od pramene po tok Deštná včetně 19 970 1,88XXX MOV_0850Blata od toku Deštná po ústí do toku Morava 11 210 1,06XXX MOV_0960Velká Haná od pramene po ústí do toku Haná5 0780,48XXX

15 II. fáze řešení  Podrobnější data, základní jednotkou je katastr  Zúžení na zemědělská, lesní a nivní data

16 Vstupní proměnné II. fáze řešený aspektProměnná Kód proměnnéRozsah (min-max.)JednotkaZdroj Lesní povodíPodíl lesní půdy na vodní útvar:-(LESoprl0-100%typologie_OPRL delka lesni cesty:-)DOPR0-100%DOPR_OPRL plošný podíl retencni vodni kapacity odvozeny z vymery SLT ve vodním útvaru:-)RVKSLT1-5 OPRL stupeň prirozenosti:-(PRIR_KU0-6kategorieprirozenost_katastr Zemědělská povodípotenciální eroze:-)G t.ha.rok-1VÚMOP zastoupení TTP v rámci katastru řešeného území:-(TTP0-100%LPIS zastoupení orné v rámci katastru řešeného území:-)ORNA0-100%LPIS vhodnost infiltrace:-)ÏNF1-5 VÚMOP NivaVyužití nivy záplavou při Q5 v % - % zastoupení Q5 v nivě pro VÚ:-(NIV_Q50-100%LPIS, … Niva zorněná % v Q5:-)NIV_Q5_OR0-100%LPIS, … Niva TTP % v Q5:-(NIV_Q5_TTP0-100%LPIS, … Niva les% Q5:-(NIV_Q5_LES0-100%LPIS, … Využití nivy záplavou při Q20 v %:-(NIV_Q200-100%LPIS, … Niva zorněná % v Q20:-)NIV_Q20_OR0-100%LPIS, … Niva TTP % v:-(NIVQ20_TTP0-100%LPIS, … Niva les% Q20:-(NIVQ20_LES0-100%LPIS, … Využití nivy záplavou při Q100 v % - % zastoupení Q100 v nivě pro VÚ:-(NIV_Q1000-100%LPIS, … Niva zorněná % v Q100:-)N_Q100_OR0-100%LPIS, … Niva TTP % v Q100:-(N_Q100_TTP0-100%LPIS, … Niva les% Q100:-(N_Q100_LES0-100%LPIS, … Niva ostatní plocha% mimo Q5:-)MN_Q5_OST0-100%LPIS, … Niva ostatní plocha% mimo Q20:-)MN_Q20_OST0-100%LPIS, …

17 Výsledky II. fáze

18

19

20

21

22

23 III. fáze  Návrh opatření na zemědělských plochách  Návrh opatření na lesních plochách  Návrh opatření v tocích a nivě  Návrh opatření v urbanizovaných aglomeracích  Vyhodnocení účinnosti opatření  Harmonizace všech opatření v řešeném území

24 III. fáze - Návrh opatření na zemědělských plochách  Terénní výzkum  Modelování eroze (USLE) a povrchového odtoku (DESQ – metoda CN křivek)  Návrh scénářů a vyhodnocení účinnosti opatření

25 Zájmové území v povodí Jevíčky

26 Dílčí výsledky pro povodí Jevíčky – výchozí situace

27

28 Porovnání  Původně – celkový odnos půdy: 21490 t/ha/rok Průměrně na půdní blok 22 t/ha/rok  Po návrhu: 9424 t/ha/rok Průměrně na půdní blok 10 t/ha/rok  Zlepšení o 56%

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY PROF. DR. ING. BOŘIVOJ ŠARAPATKA, CSC., ING. MAREK BEDNÁŘ, MGR. PATRIK NETOPIL,"

Podobné prezentace


Reklamy Google