Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ILUP - POMORAVÍ EU program INTERREG IIIB ILUP – POMORAVÍ český projekt (2002-2006) Mezinárodní projekt ILUP integrované územní plánování enviroforum 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ILUP - POMORAVÍ EU program INTERREG IIIB ILUP – POMORAVÍ český projekt (2002-2006) Mezinárodní projekt ILUP integrované územní plánování enviroforum 19."— Transkript prezentace:

1 ILUP - POMORAVÍ EU program INTERREG IIIB ILUP – POMORAVÍ český projekt (2002-2006) Mezinárodní projekt ILUP integrované územní plánování enviroforum 19. 10 2006 Zvolen Marie Trantinová, Kamil Plaček Ekotoxa Opava

2 ILUP - POMORAVÍ Cíl: optimalizace faktorů udržitelného rozvoje venkova zejména v oblasti protierozní a protipovodňové ochrany INFORMAČNÍ SYSTÉM současnost x návrhy vodní režim krajiny ochrana přírody zemědělství lesnictví veřejnost podnikatelé administrativa územní plánování projekty podporující rozvoj venkova plány oblastí povodí komplexní pozemkové úpravy oblastní plán rozvoje lesa

3 ILUP - POMORAVÍ VUT-FAST EKOTOXA VÚZE ÚHÚL JČU CHKO ÚP OL ostatní Věcné etapy řešení E 02 Tvorba GIS a analýzy E 01 Inventury a sběr dat detailní průzkum území vstupní analýzy detailní průzkum území vstupní analýzy E 04 optimalizace hospodaření v lese E 03 optimalizace zemědělství a rozvoj venkova E 06 Tvorba a rozvoj krajiny E 05 optimalizace vodního režimu krajiny E 08 rozvoj venkova a lidé E 09 Systémy vzdělávání E 10 Integrovaný systém řízení venkovského rostoru E 07 Návrh systému řízené péče o přírodní zdroje prezentace výsledků práce s veřejností prezentace výsledků práce s veřejností

4 ILUP - POMORAVÍ celková plocha 3 600 km2 zemědělská půda 47,4% orná půda 120 000 ha TTP 50 000 ha ostatní kultury 5 160 ha velikost PD 13 ha lesní plocha 37,5 % zastavěná plocha 15,1 % katastrálních území 524 obcí a měst 241 obyvatel 423 000 NZO 21% LFA 37%

5 ILUP - POMORAVÍ

6 Pateřín Bílá Lhota Měrotín Hradečná LitovelBouzov

7 ILUP - POMORAVÍ

8 DETAIL

9 ILUP - POMORAVÍ EAFRD AEO EAFRD CC POP voda SFŽP voda, les NATURA 2000

10 ILUP - POMORAVÍ Cross- Compliance NATURA 2000 Plán oblasti povodí EAFRD lesní oblast EAFRD KPÚ EAFRD AEO Výstupy Projektu ILUP - Pomraví Návrhy na změnu hospodaření v zemědělských podnicích Územně analytické podklady Návrhy na změnu hospodaření v lesích, zalesňování, pěstovaní rychlerostoucích dřevin Návrhy retenčních nádrží, poldrů a protierozních opatření na půdě Podklady pro projekty a realizační výstupy Indikátory udržitelného rozvoje 2002 - 2006 2007 - 2013

11 ILUP - POMORAVÍ E 03 optimalizace zemědělství  Ukazuje se, že u všech podniků by došlo se zavedením protierozních opatření k mírnému zvýšení zisku.  Opatření vyžadují zvýšení administrativní práce.  Velmi záleží na konkrétní situaci podniku, kvalitě a svažitosti půdy atd.  Konfrontace výstupů Farmy 4 se zemědělci  Prezentace zemědělské veřejnosti a vyhodnocení reakce

12 ILUP - POMORAVÍ

13 Cíl Metodika Harmonogram Zpracování dat Vyhodnocení Tvorba hypotéz Zpětná vazba projektu Pomoraví Zjistit ochotu ke změnám Stav venkova ve 3 pilířích Jsou názory lidí s venkova stejné shodné s názory odborníků ? Má venkov budoucnost? Co chtějí lidé žijící na venkově? Kvalita služeb a výrob Regionalita Pružnost Prostor pro individualitu Kvalita služeb a výrob Regionalita Pružnost Prostor pro individualitu

14 ILUP - POMORAVÍ Rešerše indikátorů URV s agendami 2003-2006 Oponentura vybraných indikátorů URV 2005-2006 Kompletace datové matice URV leden 2006 Dotazníkového šetření v terénu duben 2006 Zpracování dat o indikátorech multikriteriální analýzou červenec 2006 Interpretace výsledků statistických analýz zejména FA říjen 2006 Návrh indikátorů udržitelného rozvoje venkova říjen 2006 Seznam navržených indikátorů URV a komentovaní vztahů 31.12.2006

15 ILUP - POMORAVÍ NAPLNĚNÍ MATICE DATY pro statistické zpracování Zdroje dat ČSÚ, ILUP Pomoraví, 3 dotazníky.

16 ILUP - POMORAVÍ QZ5 Vnímáte jako problém, že voda ve Vaší obci při deštích odnáší půdu z polí do ulic, potoků a kanalizace apod.? QZ6 Vnímáte jako problém větrnou erozi ve Vaší obci?

17 ILUP - POMORAVÍ 1 2 3 4

18 DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

19 ILUP - POMORAVÍ DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

20 ILUP - POMORAVÍ DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

21 ILUP - POMORAVÍ DMVK - TŘÍDY PRVKŮ A REFERENČNÍ DATA

22 ILUP - POMORAVÍ

23 410, 420 ZELEŇ V KRAJINĚ Doprovodná a rozptýlená zeleň Klasifikace pokryvu dřevinami Plošné, liniové a bodové prvky

24 ILUP - POMORAVÍ DMVK PRO PROJEKT POMORAVÍ

25 ILUP - POMORAVÍ DÉLKA VODNÍCH TOKŮ V GRIDU 0,5 X 0,5 KM m / km 2 m / 0,25km 2

26 ILUP - POMORAVÍ Délka doprovodné zeleně podél vodních toků vztažená k celkové délce vodních toků [m / km 2 ] VODNÍ TOKY S DOPROVODNOU ZELENÍ

27 ILUP - POMORAVÍ Plochy vzniklé spojením prvků 300 – les a 420 – rozptýlená zeleň jsou zvýrazněny šrafovaně m / km 2 DÉLKA EKOTONŮ V GRIDU 1X1 KM

28 ILUP - POMORAVÍ Koeficient určuje počet plošných segmentů ve čtverci 0,5 x 0,5 km m / km 2 SEGMENTACE ÚZEMÍ V GRIDU 0,5 X 0,5 KM

29 ILUP - POMORAVÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PROJEKTU POMORAVÍ Kdo bude uživatel? Státní správa Veřejná správa Podnikatelé, (projektanti, zemědělci,.. Zájmové spolky a organizace Občané Jaká data ? Textové dokumenty Metodiky, technické zprávy Tabulky a databáze Výpočty, souhrny hodnot Mapy Účelové mapové výstupy Tématické vrstvy GIS GIS data zpřístupněná pomocí Mapového serveru

30 ILUP - POMORAVÍ

31 evaluation: 1937/38 2002 average size of block 0,9 ha 9,1 ha number of block 1 047 99 build-up areas 235 ha 431 ha forest area 36,2 ha 45,44 ha motorway35 km 56 km rural road113 km 60 km

32 ILUP - POMORAVÍ Likvidace splavenin z rybníka

33 ILUP - POMORAVÍ co do budoucna.... hodnotit dopady projektu udržovat informační systém... DĚKUJEME ZA POZORNOST marie.trantinova@ekotoxa.cz kamil.placek@ekotoxa.cz


Stáhnout ppt "ILUP - POMORAVÍ EU program INTERREG IIIB ILUP – POMORAVÍ český projekt (2002-2006) Mezinárodní projekt ILUP integrované územní plánování enviroforum 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google