Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový portál Ing. Čestmír Kantor EKOTOXA s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový portál Ing. Čestmír Kantor EKOTOXA s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Projektový portál Ing. Čestmír Kantor EKOTOXA s.r.o.

2 Projektový portál – k čemu to je?
Trvalá propagace opatření PBPPO (1.3 a 6.4) Interaktivní prezentace návrhu jednotlivých PBPPO na jednotlivých pozemcích v ploše povodí i na jednotlivých říčních kilometrech Prezentace vybraných realizovaných projektů OPŽP (opatření 1.3 a 6.4) Ukázky vzorových projektů (na toku i v ploše povodí) Interaktivní podpora žadatelů, projektantů i hodnotitelů Zpřístupnění potřebné dokumentace na opatření 1.3 a 6.4

3 Základní struktura projektového portálu …
PORTÁL – základní informace k projektům OPŽP, katalog opatření PBPO, kompletní podpora žadatale včetně názorného průvodce přípravou projektu, kompletní dokumentace ke stažení, odkazy a reference na úspěšné realizované projekty.. . MAPOVÝ PORTÁL – interaktivní geografická prezentace (na mapě) navržených opatření OPŽP (1.3 a 6.4)

4 Projektový portál …www.vodavkrajine.cz
Start mapového serveru v novém okně prohlížeče Katalog návrhů opatření PBPO ...rychlé volby Průvodce přípravou projeku s podrobnou nápovědou Základní menu projektového portálu

5 PORTÁL – všeobecná část
Úvodní informace k PPO a PEO v kontextu OPŽP (opatření 1.3 a 6.4) – „OPŽP a voda v krajině Aktuální informace pro přípravu projektů - „Podpora žadatele a příjemce“ Prezentace úspěšných projektů - „Referenční a vzorové projekty“ (odkaz, popis, obrázky realizace) Katalog návrhů přírodě blízkých PPO (v ploše povodí a na vybraných tocích) s odkazem na příslušné metodiky – „Návrhy PBPO“ Informace k seminářům a propagačním akcím – „Propagace, semináře“ Zpřístupnění metodických materiálů, brožur, letáků a prezentačních materiálů ze seminářů – „Dokumentace ke stažení“ Doplňkové informace – „Kontakty“, „Nejčastější otázky“

6 PORTÁL – speciální funkce, rychlé volby
Ryhlá a přehledná prezentace katalogu navržených opatření pro opatření na: tocích a nivách v ploše povodí Názorný průvodce přípravou projektu v 8 krocích: Projektový záměr Financování Vlastnické vztahy Projektant DUR Podmínky AOPK Zpracování DUR Příprava žádosti Podání žádosti Interaktivní geografická prezentace navržených opatření v mapě na podkladu: ortofotomapy topografické mapy

7 Projektový portál ... Katalog návrhů opatření
Pro každé opatření: popis opatření princip protierozního účinku vhodnost použití ilustrační obrázky

8 Projektový portál ... Průvodce přípravou projektu
Detailní popis každého kroku pro úspěšnou přípravu projektu OPŽP. Popis daného kroku na reálném vzorovém projektu.

9 Projektový portál – „Příprava projektu v 8 krocích“
Návrh projektového záměru Možnosti financování OPŽP Zajištění vlastnických vztahů Zajištění projektanta DUR Zjištění podmínek OPŽP a AOPK Zpracování DUR Zpracování žádosti OPŽP Podání a schválení žádosti OPŽP Zpět na PORTÁL

10 MAPOVÝ SERVER – základní funkce
Interaktivní prezentace návrhů PBPO na mapovém podkladu se standardními funkcemi: zvětšení, zmenšení, výřez mapy, posun mapy nastavení měřítka zobrazení, měření vzdáleností a ploch Volitelný mapový podklad pro názornější a přehlednější zobrazení: základní topografická mapa 1: :10000 ortofotomapa Výběr jednoho nebo více objektů se zobrazením vybraných vlastností/atributů Vyhledávání podle obcí a úseků vodního toku Rychlý a snadný výběr podle předdefinovaných mapových témat.

11 MAPOVÝ SERVER ... (povodí Horní Opavy)
Další nástroje pro výběr objektů v mapě a vyhledávání. Mapový server zobrazuje vybrané informace v mapovém okně. Způsob prezentace je možné ovládat nástroji na boční a horní liště mapového okna Informace jsou uspořádány do vrstev, podle pořadí v seznamu jsou zobrazovány v mapovém okně. Vrstvy je možné zapínat a vypínat.

12 MAPOVÝ SERVER – datový obsah, vrstvy
Návrhy PBPO rozdělené do 2 základních témat: Protierozní a protipovodňová opatření v ploše povodí Plošná protierozní opatření Liniová protierozní opatření Protierozní a protipovodňové nádrže Protierozní a protipovodňová opatření na tocích a nivách Základní podkladové vrstvy: Vodní plochy a vodní toky Hranice povodí Hranice obcí Rastrové/mapové podklady: Silniční mapa (barevná i černobílá) Ortofotomapa

13 MAPOVÝ SERVER – přehledová mapa opatření

14 MAPOVÝ SERVER – detail navržených opatření

15 MAPOVÝ SERVER – vyhledávání podle obcí

16 MAPOVÝ SERVER – výběr objektů v mapě

17 PROJEKTOVÝ PORTÁL – propagace opatření PBPO
Nová záložka – „Propagace, semináře“: Přehled seminářů (podle oblastí) Program seminářů Prezentace Reportáže ze seminářů Tiskové zprávy Propagační materiály Aktuality k seminářům na titulní straně portálu

18 Projektový portál – rozšíření 2011
Doplnění datového obsahu o další prioritní povodí: Bečva Svratka po Svitavu Dyje po Jevišovku Dědina Ploučnice Nežárka Pomoraví Rozšíření vyhledávacích funkcí pro rychlé hledání opatření v různých povodích Nová mapová témata pro snadnou orientaci v datech na mapovém serveru - pro laického uživatele

19 Projektový portál – možnosti dalšího využití
Rozšíření katalogu o vyhledávání konkrétních typů opatření včetně výpisu přehledových atributů Propojení mapového serveru a katalogu opatření s možností interaktivního vyhledávání vhodných opatření ve vybraném regionu, obci Vkládání vzorových a realizovaných projektů na mapový server s možností porovnat návrhy a realizace Další rozšíření datového obsahu pro další oblasti a regiony.

20 Děkuji za pozornost. Evropská unie
Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti 


Stáhnout ppt "Projektový portál Ing. Čestmír Kantor EKOTOXA s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google