Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR  zelená linka 800 260 500  Projektový portál Ing. Čestmír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR  zelená linka 800 260 500  Projektový portál Ing. Čestmír."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz Projektový portál Ing. Čestmír Kantor EKOTOXA s.r.o.

2 2 Projektový portál – k čemu to je?  Trvalá propagace opatření PBPPO (1.3 a 6.4)  Interaktivní prezentace návrhu jednotlivých PBPPO na jednotlivých pozemcích v ploše povodí i na jednotlivých říčních kilometrech  Prezentace vybraných realizovaných projektů OPŽP (opatření 1.3 a 6.4)  Ukázky vzorových projektů (na toku i v ploše povodí)  Interaktivní podpora žadatelů, projektantů i hodnotitelů  Zpřístupnění potřebné dokumentace na opatření 1.3 a 6.4

3 3 Základní struktura projektového portálu … PORTÁLPORTÁL – základní informace k projektům OPŽP, katalog opatření PBPO, kompletní podpora žadatale včetně názorného průvodce přípravou projektu, kompletní dokumentace ke stažení, odkazy a reference na úspěšné realizované projekty... MAPOVÝ PORTÁLMAPOVÝ PORTÁL – interaktivní geografická prezentace (na mapě) navržených opatření OPŽP (1.3 a 6.4) http://www.vodavkrajine.cz

4 4 Projektový portál …www.vodavkrajine.cz Katalog návrhů opatření PBPO Start mapového serveru v novém okně prohlížeče Průvodce přípravou projeku s podrobnou nápovědou...rychlé volby Základní menu projektového portálu

5 5 PORTÁL – všeobecná část  Úvodní informace k PPO a PEO v kontextu OPŽP (opatření 1.3 a 6.4) – „OPŽP a voda v krajině  Aktuální informace pro přípravu projektů - „Podpora žadatele a příjemce“  Prezentace úspěšných projektů - „Referenční a vzorové projekty“ (odkaz, popis, obrázky realizace)  Katalog návrhů přírodě blízkých PPO (v ploše povodí a na vybraných tocích) s odkazem na příslušné metodiky – „Návrhy PBPO“  Informace k seminářům a propagačním akcím – „Propagace, semináře“  Zpřístupnění metodických materiálů, brožur, letáků a prezentačních materiálů ze seminářů – „Dokumentace ke stažení“  Doplňkové informace – „Kontakty“, „Nejčastější otázky“

6 6 PORTÁL – speciální funkce, rychlé volby Ryhlá a přehledná prezentace katalogu navržených opatření pro opatření na:  tocích a nivách  v ploše povodí Názorný průvodce přípravou projektu v 8 krocích: 1. Projektový záměr 2. Financování 3. Vlastnické vztahy 4. Projektant DUR 5. Podmínky AOPK 6. Zpracování DUR 7. Příprava žádosti 8. Podání žádosti Interaktivní geografická prezentace navržených opatření v mapě na podkladu:  ortofotomapy  topografické mapy

7 7 Projektový portál... Katalog návrhů opatření Pro každé opatření: • popis opatření • princip protierozního účinku • vhodnost použití • ilustrační obrázky

8 8 Projektový portál... Průvodce přípravou projektu Detailní popis každého kroku pro úspěšnou přípravu projektu OPŽP. Popis daného kroku na reálném vzorovém projektu.

9 9 Projektový portál – „Příprava projektu v 8 krocích“ 1.Návrh projektového záměru 2.Možnosti financování OPŽP 3.Zajištění vlastnických vztahů 4.Zajištění projektanta DUR 5.Zjištění podmínek OPŽP a AOPK 6.Zpracování DUR 7.Zpracování žádosti OPŽP 8.Podání a schválení žádosti OPŽP Zpět na PORTÁL

10 10 MAPOVÝ SERVER – základní funkce  Interaktivní prezentace návrhů PBPO na mapovém podkladu se standardními funkcemi: ­zvětšení, zmenšení, výřez mapy, posun mapy ­nastavení měřítka zobrazení, měření vzdáleností a ploch  Volitelný mapový podklad pro názornější a přehlednější zobrazení: ­základní topografická mapa 1:100000 -1:10000 ­ortofotomapa  Výběr jednoho nebo více objektů se zobrazením vybraných vlastností/atributů  Vyhledávání podle obcí a úseků vodního toku  Rychlý a snadný výběr podle předdefinovaných mapových témat.

11 MAPOVÝ SERVER... (povodí Horní Opavy) Mapový server zobrazuje vybrané informace v mapovém okně. Způsob prezentace je možné ovládat nástroji na boční a horní liště mapového okna Informace jsou uspořádány do vrstev, podle pořadí v seznamu jsou zobrazovány v mapovém okně. Vrstvy je možné zapínat a vypínat. Další nástroje pro výběr objektů v mapě a vyhledávání.

12 12 MAPOVÝ SERVER – datový obsah, vrstvy  Návrhy PBPO rozdělené do 2 základních témat: • Protierozní a protipovodňová opatření v ploše povodí ­Plošná protierozní opatření ­Liniová protierozní opatření ­Protierozní a protipovodňové nádrže • Protierozní a protipovodňová opatření na tocích a nivách  Základní podkladové vrstvy: • Vodní plochy a vodní toky • Hranice povodí • Hranice obcí  Rastrové/mapové podklady: • Silniční mapa (barevná i černobílá) • Ortofotomapa

13 13 MAPOVÝ SERVER – přehledová mapa opatření

14 14 MAPOVÝ SERVER – detail navržených opatření

15 15 MAPOVÝ SERVER – vyhledávání podle obcí

16 16 MAPOVÝ SERVER – výběr objektů v mapě

17 17 PROJEKTOVÝ PORTÁL – propagace opatření PBPO  Nová záložka – „Propagace, semináře“: • Přehled seminářů (podle oblastí) • Program seminářů • Prezentace • Reportáže ze seminářů • Tiskové zprávy • Propagační materiály  Aktuality k seminářům na titulní straně portálu

18 18 Projektový portál – rozšíření 2011  Doplnění datového obsahu o další prioritní povodí: • Bečva • Svratka po Svitavu • Dyje po Jevišovku • Dědina • Ploučnice • Nežárka • Pomoraví  Rozšíření vyhledávacích funkcí pro rychlé hledání opatření v různých povodích  Nová mapová témata pro snadnou orientaci v datech na mapovém serveru - pro laického uživatele

19 19 Projektový portál – možnosti dalšího využití  Rozšíření katalogu o vyhledávání konkrétních typů opatření včetně výpisu přehledových atributů  Propojení mapového serveru a katalogu opatření s možností interaktivního vyhledávání vhodných opatření ve vybraném regionu, obci  Vkládání vzorových a realizovaných projektů na mapový server s možností porovnat návrhy a realizace  Další rozšíření datového obsahu pro další oblasti a regiony.

20 Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz Děkuji za pozornost. Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR  zelená linka 800 260 500  Projektový portál Ing. Čestmír."

Podobné prezentace


Reklamy Google