Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno 20. 9. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno 20. 9. 2004."— Transkript prezentace:

1 Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno 20. 9. 2004

2 Legislativa Zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií Zákon č. 359/2003 Sb. – kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. Vyhláška č. 213/2001 Sb. – kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 425/2004 Sb. – kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb.

3 Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.  Energetický audit - soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství včetně návrhů na opatření pro dosažení energetických úspor  Povinnost podrobit své energetické hospodářství, resp. budovy auditu - vazba na celkovou roční spotřebu energie  Energetický audit hradí zadavatel

4 Energetický audit – obsah (1)  Hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov  popis výchozího stavu  zhodnocení výchozího stavu  Celková výše technicky dosažitelných energetických úspor

5 Energetický audit – obsah (2)  Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění  Vyhodnocení z hlediska životního prostředí  Závěrečný posudek energetického auditora

6 ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Výrobní provozy: - Tepelná energetika - Teplárny

7 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Provoz tepelná energetika  Středisko vodního a vzduchového hospodářství - výroba a dodávka provozní vody pro technologické účely - dodávka pitné a koupelenské vody - čištění odpadních vod - provoz průmyslové a splaškové kanalizace v areálu TŽ - provoz čerpací stanice pro plynočistírnu vysokých pecí - výroba a dodávka stlačeného vzduchu

8 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Středisko plynového hospodářství - distribuce a úprava hutních topných plynů (vysokopecní, koksárenský, konvertorový) - nákup a distribuce zemního plynu  Středisko tepelného hospodářství - provoz ústředního skladu topných olejů - dodávka tepla v horké a teplé vodě pro areál TŽ a pro město Třinec - provoz rozmrazovny uhlí

9 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Provoz teplárny  Středisko teplárna E2 - výroba vysokotlaké páry - výroba elektrické energie - výroba stlačeného vzduchu - výroba horké vody - distribuce technologické středotlaké páry

10 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Středisko teplárna E3 - výroba vysokotlaké páry - výroba elektrické energie - výroba a dodávka dmýchaného vzduchu pro vysoké pece - výroba horké vody  Středisko elektrorozvodu - nákup a distribuce elektrické energie  Středisko chemické úpravny vod - výroba a rozvod demineralizované vody

11 ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Specifika společnosti:  systém měření na jednotlivých agregátech včetně řídicích systémů (+)  sběr dat a vyhodnocování energií (+)  velká rozloha areálu (-)  potrubní rozvody (-)

12 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

13

14 Energetický audit v ET (1)  Zahájení auditu - základní popis výchozího stavu  Výběrové řízení na energetického auditora  Uzavření smluvního vztahu  Vlastní realizace  Doba trvání auditu – 2 roky

15 Energetický audit v ET (2)  Hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov  identifikační údaje  popis výchozího stavu  vlastní popis  údaje o vstupech a výstupech  údaje o vlastních energetických zdrojích  údaje o rozvodech energií  údaje o významných spotřebičích energie

16 Energetický audit v ET (3)  zhodnocení výchozího stavu  sestavení roční energetické bilance  technické ukazatele vlastního energetického zdroje  analýza stavu rozvodů energie, významných spotřebičů energie, resp. ověření měřením  hodnocení tepelně technických vlastností konstrukcí budov

17 Energetický audit v ET (4)  Návrh opatření ke snížení spotřeby energie a výběr optimálního projektu v členění  zdroje  rozvody  spotřebiče  budovy

18 Energetický audit v ET (5)  Ekonomické hodnocení – výpočet ekonomické efektivnosti  Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí  Závěrečný posudek energetického auditora

19 Problémové oblasti  Povinnost podrobit se auditu, i když společnost nežádá o dotaci  Audit u technologických zařízení, která odpovídají požadavkům na účinnost užití energie  Hodnocení stavu osvětlovacích soustav

20 Závěr Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. Dokončení energetického auditu ve spolupráci s externí firmou Realizace navržených opatření?!?

21 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno 20. 9. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google