Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled energetického auditora na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku. Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled energetického auditora na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku. Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Pohled energetického auditora na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku. Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o. gavor@ena.cz

2 Zkušenosti z vybraných auditů velkých průmyslových podniků Kaučuk, a.s. Kralupy nad Vltavou DEZA, a.s. Valašské Meziříčí Synthesia a.s. Pardubice - Semtín Paramo a.s. Pardubice ZČP, a.s. Plzeň

3 Kaučuk, a.s. Kralupy nad Vltavou Auditovaná firmaSpecifikaceCelková spotřeba energií v GJ za rok Kaučuk, a.s. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Areál chemického podniku: - podnikový zdroj – teplárna instalovaný výkon 480 t/h páry, 63 MWe - páteřní rozvody tepla, el. a tl. vzduchu (53 km) - výrobní technologie (8 výrobních procesů) - provozní a administrativní budovy (auditováno 12 obj.) 5 500 000

4 DEZA, a.s. Valašské Meziříčí Auditovaná firmaSpecifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok DEZA, a.s. Masarykova 753, Valašské Meziříčí Energetické hospodářství a objekty spol. DEZA, a.s.: - podniková teplárna, výkon 330 t páry/h, 15,4 MWe - páteřní rozvody tepla (18 km) a elektřiny (20 km) - výrobní technologie (6 výrobních provozů) - provozní a administr. budovy (auditováno 17 objektů) 3 600 000

5 Synthesia a.s. Pardubice - Semtín Auditovaná firmaSpecifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok Synthesia a.s. Pardubice-Semtín Areál chemického podniku: - podnikový zdroj – teplárna instalovaný výkon 450 t/h páry, 71 MWe - páteřní rozvody tepla elektřiny a tl. vzduchu (60 km) - výrobní technologie (4 výrobní odbory) - provozní a administrativní budovy (auditováno 25 objektů) 5 600 000

6 Paramo a.s. Pardubice Auditovaná firmaSpecifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok Paramo a.s. Přerovská 560 Pardubice Areál petrochemického podniku: - podnikový zdroj – teplárna instalovaný výkon 75 t/h páry, 2,8 MWe - páteřní rozvody tepla, elektřiny a tl. vzduchu (11 km) - výrobní technologie (3 výrobní procesy) - provozní a administrativní budovy (auditováno 11 objektů) 1 900 000

7 ZČP, a.s. Plzeň Auditovaná firmaSpecifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok ZČP, a.s. E. Beneše 2439/70- 2438/72 Plzeň Energetické hospodářství a objekty společnosti: - podniková kogenerační jednotka, instalovaný výkon 1,1 MWt a 0,3 MWe - provozní areály a předávací regul. stanice na území Plzeňského a Karlovarského kraje (auditováno 13 areálů) 30 900

8 Legislativa Zákon O hospodaření s energií 406/2000 Sb. Vyhláška 213/2001 MPO ČR o energetickém auditu Povinnost auditu při celkové roční spotřebě energie vyšší než 35 000 GJ/rok. Zpracování auditu do 31.12.2003. V případě spotřeby nad 350 000 GJ/rok prodlužuje se lhůta do 31.12.2005. Dotace ČEA na zpracování energetického auditu dle Státního programu na podporu úspor energie.

9 Rozsah energetického auditu Vyhláška: Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

10 Rozsah energetického auditu V praxi nutná určitá selekce budov zahrnutých do auditu: 1.Pohlížet na budovy v areálu jako na samostatně zásobované a vyloučit z auditu budovy se spotřebou pod 700 GJ/rok. 2.Vyloučit technologické budovy, jejich konstrukce musí splňovat bezpečnostní hlediska, především s ohledem na následky výbuchu a tudíž není možné na takovéto budově provádět klasická úsporná opatření. 3.Vyloučit budovy, které obsahují technologická zařízení s vlastní produkcí odpadního tepla větší než 25 W/m3 viz. vyhláška MPO 291/2001 Sb.

11 Specifika auditu velkého průmyslového podniku - rozhodující význam technologie - častá vlastní výroba elektřiny a tepla - individuální ceny energií - nutnost širšího řešitelského týmu - zásadní význam spolupráce s objednatelem auditu

12 Rozhodující význam technologie Technologická spotřeba často nad 80 % celkové spotřeby podniku. Velká rozmanitost výrobního zaměření, nemožnost standardizace. Základní chyba: omezení auditu na budovy.

13 reg. staniceNáklady (Kč) Roční úspora (GJ/rok) Roční úspora (Kč/rok) Sviňomazy03 456490 953 Horní Hradiště01 292166 668 Strážovice028447 678 Kynšperk nad Ohří – Kolová 056286 602 Klatovy 5 – Lípa0833148 226 Celkem 06 427940 127 Příklad z praxe: ZČP, regulační stanice plynu Úspory ze snížení výstupní teploty plynu na + 5 0 C

14 Vlastní výroba elektřiny a tepla Vyhláška č. 150/2001 - MPO ČR, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Cílem vyhlášky je stanovení minimálních účinností pro vybrané energetické výrobní procesy a zařízení, tzn. kotel, kotelnu, parní turbosoustrojí, soustrojí s plynovou turbínou, paroplynový cyklus, kogenerační jednotku a palivový článek. Vyhláška č. 151/2001 - MPO ČR, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie Vyhláška č. 153/2001 - MPO ČR, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

15 Vlastní výroba elektřiny a tepla Kvalifikovaný auditor navíc prověří: Zda je ekonomicky účelná výměna některých transformátorů za nové. V některých případech lze vyřadit určité transformátory z provozu bez náhrady. Zda je ekonomicky účelná výměna určitých částí tepelných rozvodů za nové. V případě parních rozvodů zvážit přechod na horkovodní rozvody. Charakteristický problém: naddimenzovanost. Zda lze optimalizovat provoz kotelny s využitím poměrně nenáročných úprav.

16 Příklad z praxe: Synthesia Pardubice Garantované hodnoty rekonstruovaného kotle na ČU byly: Účinnost:86,1% při P j 125 t/hod 82,8% při P min 87,5 t/hod (70% P j ) Po interně provedené úpravě dohořívacích vzduchů na kotlích, náklady pouze 230 tis.Kč/kotel, se podstatně zlepšily parametry provozu: Účinnost:88% při P j 125 t/hod 87,5% při P min, jehož hodnota byla posunuta dolů až na 80 t/hod Došlo tedy ke zvýšení regulačního rozsahu a zvýšení účinnosti Další možnosti zlepšení: další zvětšení regulačního rozsahu kotlů, a to snížením rychlosti podavače paliva.

17 Individuální ceny energií tuhá palivaod r.1994 elektřina etapovitě od 1.1.2002 plynetapovitě od 1.1.2005 Nižší individuální nákupní ceny energií mají sice pozitivní efekt na hospodaření podniku, negativně ale ovlivňují vypočtené doby ekonomické návratnosti navržených úsporných opatření. Cenové a smluvní poradenství: nadstandard energetického auditu, jehož efekt může být vyšší než ekonomické přínosy všech ostatních opatření.

18 Nutnost širšího řešitelského týmu -specialista na stavební část -specialista na elektrické, tepelné a případně vzduchové rozvody, v jednodušších případech v kombinaci se zdrojovou částí -specialista na informační a řídící systémy v energetice, energetický management a ceny energií -specialista na konkrétní výrobní technologie

19 Zásadní význam spolupráce s objednatelem auditu Většinu nedostatků zaměstnanci podniku dobře znají !!! Úkol auditora: - shromáždit tyto poznatky z praxe - posoudit jejich oprávněnost - korigovat na základě vlastní zkušenosti z jiných obdobných případů. Audit je tak kompilací zkušeností auditorů a zkušeností vlastních expertů podniku.


Stáhnout ppt "Pohled energetického auditora na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku. Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google