Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny Doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny Doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ,"— Transkript prezentace:

1 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny Doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc., Ing. Veronika SOBOTKOVÁ

2 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 22 Návrh přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí má v případě prevence před záplavami z přívalových srážek vysokou účinnost. Klade důraz na aplikaci systému komplexních opatření ochrany a organizace povodí a pozemkových úprav (jako je návrh technických, biotechnických, organizačních a agrotechnických opatření) majících vedle protierozní a protipovodňové ochrany účinek ve zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení její ekologické stability.

3 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 33 Zásady strategie ochrany před povodněmi pro území ČR: preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany, efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených povodích, je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retenci vody v území, je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy a moderní informační technologie umožňující modelování povodní.

4 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 44 V systému pozemkových úprav je komplexní ochrana povodí formou přírodě blízkých opatření dosahována prostřednictvím: biotechnických liniových opatření, ochranného zatravnění, eliminací pěstování nevhodných erozně nebezpečných širokořádkových plodin, pěstováním erozně nebezpečných plodin s aplikací agrotechnických opatření, zlepšení celého komplexu půdních vlastností prostřednictvím půdoochranných agrotechnologií.

5 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 55 Základní kostrou opatření je stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku. Dráhy soustředěného odtoku vznikající v údolnicích se zatravní 20 m pásem s využitím směsi výběžkatých trav.

6 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 66

7 77

8 88 Tam, kde vygenerované hydrolinie drah akumulace soustředěného odtoku vnikají do zastavěné části obce, se stanoví tzv. kritické body. Legenda: žlutá 0 - 5 %,sv. hnědá 5 - 10 %, tm. hnědá 10- 15 %, fialová 15-20 %, červená nad 20 %..

9 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 99 Vygenerování hydrologicky korektního DMT a akumulace odtoku.

10 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 10 Erozní smyv se stanoví použitím USLE (Wischmeier-Smith) v ArcGIS. 0 ‑ 3 t.ha -1 - žlutá, 3 ‑ 5 t.ha -1 - oranžová, 5 ‑ 10 t.ha -1 - hnědá, 10 ‑ 15 t.ha -1 - sv. fialová, 15 ‑ 20 t.ha -1 - tm. fialová, 20 ‑ 30 t.ha -1 - červená, nad 30 t.ha -1 černá. sv.hnědá – orná půda, sv. zelená – travní porost

11 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 11 Výrazné projevy eroze v dráze soustředěného odtoku.

12 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 12

13 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 13

14 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 14 Sedimentace erodovaných půdních částic z DSO.

15 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 15 Po návrhu přírodě blízkých organizačních a agrotechnických opatření v rámci plánu PSZ je uživatel pozemků povinen respektovat takovýto návrh jako opatření správné zemědělské praxe. Zejména nebude pěstovat erozně nebezpečné plodiny (kukuřici, brambory, řepu, bob setý, sóju a slunečnici) na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, s kulturou orná půda a průměrnou sklonitostí převyšující 7°. Uživatel pozemků bude na půdních blocích, případně jejich dílech s kulturou orná půda a s průměrnou sklonitostí dosahující maximálně 7° a zároveň převyšující 4° zakládat porosty kukuřice, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných bezorebných technologií.

16 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 16 ZÁSADY NÁVRHU PBPO V KPÚ = ZÁSADY SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE: STABILIZACE DRAH ODTOKU (ZATRAVNĚNÍ ÚDOLNIC), VYLOUČENÍ PĚSTOVÁNÍ EROZNĚ NEB. PLODIN NA SVAZÍCH NAD 7°, APLIKACE PROTIEROZNÍCH AGROTECHNOLOGIÍ, REALIZACE LINIOVÝCH BIOTECHNICKÝCH PRVKŮ. Efekt opatření v ploše povodí se příznivě projeví zejména ve snížení úrovně erozního smyvu, ve snížení hodnot přímého odtoku, ve zvýšení potencionální retence a celkové přirozené retence povodí.

17 23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "23. září 2009, Ústí nad Labem, Odborný seminář 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny Doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google