Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ROCE 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ROCE 2008"— Transkript prezentace:

1 POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ROCE 2008
SEMINÁŘ „OCHRANA ZPF“, SENÁT PČR Praha 19.května 2008 Ing. Jaroslav Vítek, MBA ředitel Ústřední pozemkový úřad Ministerstvo zemědělství České republiky

2 Reforma českého zemědělství PILÍŘE VLÁDNÍ AGRÁRNÍ REFORMY
Zvýšení kvality života na venkově Podpora konkurenceschopnosti typických českých potravin a biopotravin Omezení byrokracie v podnikání Narovnání vlastnických vztahů (dokončení transformace bývalých družstev, zvýšení tempa pozemkových úprav a privatizace státní půdy) Liberální, ale spravedlivé pojetí společné zemědělské politiky EU Výrazné snížení rizik vodní a větrné eroze Posílení infrastruktury obcí Udržení dostatku kvalitní vody v přirozeném prostředí

3 Agrární reforma v České republice
„ Prostor pro reformu není kvůli evropské zemědělské politice takový, jako v ostatních resortech. Možnost ovlivnit agrární politiku bude mít ČR už za rok, kdy bude předsedat celému společenství sedmadvacítky“ Ministr zemědělství Petr Gandalovič, Zásadním tématem, které zůstává v moci vlády, je narovnání vlastnických vztahů. Vláda chce také dokončit prodej státní půdy a urychlit pozemkové úpravy. Ty se mají zrychlit díky většímu přísunu peněz do pozemkových úřadů a zvýšení jejich kompetencí

4

5 Zvýšení kvality života na venkově, péče o krajinu a kvalitní potraviny
Cíl: Vytvářet přívětivý venkov s malebnou krajinou Dobudovat infrastrukturu obcí Obnovit krajinotvorné prvky a vodní režim v krajině Výrazně snížit škody způsobené vodní a větrnou erozí, omezit degradaci zemědělské půdy a snižování její kvality. Podporovat produkci typických, kvalitních a bezpečných českých a moravských potravin a biopotravin

6

7 Narovnání vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku
Cíl: Spravedlivé dokončení majetkové transformace našeho zemědělství Urychlené dokončení prodeje státní půdy Narovnání vztahů vlastníků a uživatelů pozemků Zpřístupněním zcelených pozemků umožnit vlastníkům plnohodnotné užívání a volné nakládání se svým majetkem

8 Pozemkové úpravy – kritická místa a klíčové problémy současnosti
Sloučení PÚ se ZA zpomalilo jejich práci a nebylo funkční Nedostatečné finanční zabezpečení v minulých letech způsobilo vážné narušení kontinuity činnosti PÚ Dodatečné a nekoncepční zajišťování finančních prostředků vedlo k řadě nesystémových zásahů s vážnými dopady zejména na projektovou a realizační sféru Potřeba zajištění půdních rezerv pro potřeby pozemkových úprav tam, kde ještě nedošlo k jejímu veškerému prodeji

9 Organizační a manažerská opatření řešení stávajícího stavu
Cíl: Vytvoření funkčního autonomního systému PÚ Problémy nejsou v lidech, ale v systému Posílení řídící role ÚPÚ Maximálně využít vysokou profesní úroveň, odborné znalosti i značnou míru loajality pracovníků PÚ Nová organizační struktura vytvoří předpoklady pro personální a odbornou stabilizaci PÚ

10 Pozemkové úpravy – priority a cíle
Dlouhodobé cíle Uspořádání a narovnání vlastnických vztahů k půdě a zpřístupnění pozemků vlastníků Snížení vodní a větrné eroze půdy Zlepšení hospodaření s vodou v krajině, udržení kvalitní vody v jejím přirozeném prostředí Zvýšení ekologické stability krajiny, péče o krajinu Hlavním strategickým cílem pozemkových úprav v rámci zemědělské politiky EU je zvýšení kvality života obyvatel venkova, zvýšení biodiverzity krajiny a zachování kulturně historických hodnot

11 Pozemkové úpravy – priority a cíle
Střednědobé cíle – aktuální požadavky na provádění a realizaci pozemkových úprav Na základě požadavků vlastníků půdy, včetně obcí Pro potřeby PF ČR (území s NPSŘ) Ve spolupráci s ŘSD a ČD V územích vytipovaných pro akumulaci povrchových vod a pro protipovodňová opatření V souladu s usnesením vlády o digitalizaci KM (dle harmonogramu ČUZK tvorba DKM prostřednictvím PÚ) Další speciální potřeby a požadavky

12 Finanční prostředky pro činnost PÚ (mil. Kč, zaokrouhleno)
Zdroje 2007 2008 Státní rozpočet 700 800 4 000 Protipovodňové konto 65 155 780 PF ČR 200 400 750 ŘSD 100 150 OP Zemědělství 280 5 - EAFRD 4 320 Celkem 1 345 2 290 10 550

13 Protierozní nádrž nad obcí
k.ú.Lichnov, okr. Bruntál

14 Zatravněná dráha soustředěného povrchového odtoku
k.ú. Dušejov, okr. Jihlava

15 Doporučení pro závěry semináře
Maximálně využít základního nástroje pro ochranu zemědělského půdního fondu a tím je jasně identifikované vlastnictví, provedená pozemková úprava a opatření v krajině prostřednictvím Pozemkových úřadů. Jsme připraveni se spolupodílet na zavedení nových nástrojů, vedoucí k ochraně půdního fondu, např.: „ Krajinné plánování“. Podporujeme úsilí legislativně podstatně omezit výjimky při změně využití půdního fondu, zejména pro novou zástavbu. Za porušení zákona je nutné zvýšit sankce, takto získané prostředky zpětně použít pro financování údržby a ochrany krajiny, a to včetně pozemkových úprav.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ROCE 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google