Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 08/2011 25.11.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nemiluji statistiky. Lépe řečeno, nemám k nim žádný vyhraněný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 08/2011 25.11.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nemiluji statistiky. Lépe řečeno, nemám k nim žádný vyhraněný."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 08/2011 25.11.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nemiluji statistiky. Lépe řečeno, nemám k nim žádný vyhraněný názor. Ani je nevyhledávám, na druhou stranu je ani nezatracuji. Jedna taková, o které bude řeč, a jejíž důsledky se nás všech brzy dotknou, je z těch, které na vědomí vzít musíme a to ať máme na statistiky názor sebe vyhraněnější. Jedná se o populační statistiku obce Vilice. V době kdy se rodili naši pětatřicátníci, konkrétně v roce 1975, měla obec celkem 258 obyvatel. Tento stav trval až do roku 1978. Od té doby začíná pokles trvající dodnes (viz. graf). Rok 2010 jsme uzavřeli se stavem 171 obyvatel, a k dnešnímu dni máme pouhých 164 trvale přihlášených obyvatel. Což je od roku 1978, tedy za necelých 33 let, pokles o neuvěřitelných 94! Populace nám stárne a pomalu vymírá. Děti se nerodí a těch několik málo výjimek se většinou záhy se svými rodiči odstěhuje. Jev je to logický, migrace za prací a perspektivnější budoucností bude i v budoucnu jeden z hlavních faktorů ovlivňující populaci naší obce. Tímto konstatováním bych mohl skončit, ale tato mince má i svoji druhou stranu, méně příjemnou z pohledu běžného obyvatele obce. Tou jsou peníze. Lépe řečeno část příjmů obecního rozpočtu. Jak asi všichni víte, největší díl obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy, což jsou peníze vybrané státem od daňových poplatníků a přerozdělované zpět na úroveň obcí a krajů. Podstatnou část těchto příjmů tvoří tzv. sdílené daně, které se rozdělují podle počtu obyvatel daných obcí. V praxi to znamená, že čím má obec více obyvatel, tím více dostane a naopak. V naší situaci, kdy obec, kromě lesů, musí dotovat úplně všechny oblasti, je další úbytek příjmů velmi nepříjemný. V tomto případě neplatí přímá úměra, kdy se ze zmenšujícími se příjmy, zmenšují i výdaje. Bohužel opravy a údržby našich budov, komunikací, vodovodů atd. stojí pořád stejně, nebo paradoxně jsou spíše dražší z důvodů nárůstů cen energií, pohonných hmot, materiálu i práce. K částečné eliminaci tohoto příjmového propadu bude nutné udělat některé velmi nepopulární kroky jako je úprava cen různých poplatků a nájmů, lidově řečeno dojde ke zdražení a to prakticky všech služeb poskytovaných obcí. Zdražení se nevyhne nájmům nebytových prostor, vodnému, poplatkům za odpady ani poplatkům ze psů. Revizí projde i poskytování dárkových košů jubilantům a finanční dar novorozencům. Některé z těchto služeb jsou dosti nadstandardní, v jiných obcích se nevyskytující, a Vilice si je do budoucna v této podobě již nemůže dovolit. Chceme-li občas zrealizovat nějakou, třeba i malou, investiční akci, vedoucí ke zlepšení komfortu života v obci či ke zlepšení jejího vzhledu, není jiné cesty. Dojde-li ke zdražení symbolickému, např. nic neřešícímu desetiprocentnímu, nebo razantnímu o 100 a více procent, zatím není zřejmé. Bude záležet na „politické“ vůli a uvědomění zastupitelstva, které o těchto krocích bude rozhodovat na svém příštím zasedání. Stejně jako o tom, od kdy schválené úpravy nabudou platnost. M.Břenda Laické ohlédnutí nad stavem naší přírody. Nedávno jsem četl v jednom odborném časopisu lamentace nad stavem naší přírody, zejména v oblastech venkovských sídel. Autor zde vypočítával veškeré historické lidské činnosti a jejich negativní dopady na přírodu. Nebudu je jmenovat, je jich moc. O hlavních vinících, kterými jsou průmyslová činnost a zemědělství nešetrné k přírodě ví asi každý. Vzpomeňte si na gigantománii 70-80 let minulého stolení, kdy v honbě za vyššími výnosy se prakticky zoralo cokoliv. Zůstaly nám z té doby ohromné plochy polí hyzdící krajinu, jako bychom byli někde na Sibiři. Naopak zmizelo množství druhů živočichů i rostlinstva. Vlivem eroze se změnila geologie celých oblastí. Pro zajímavost – v rámci EU jsme země s největšími ucelenými plochami polí a největšími zemědělskými družstvy pečujícími o ně. Potud nemohu než souhlasit s autorem článku.

2 Dne 19.listopadu 2011 oslavil pan Josef Hlaváček z Vilic 89. výročí svého narození. Blahopřejeme Jelikož jsem v přírodě dnes a denně, a jsem člověk poměrně vnímavý, mám pocit, že začínáme zažívat blýskání na lepší časy. Pochopitelně i já si z dětství pamatuji potoky plné pstruhů, mihulí a raků, rybníky plné škeblí a louky, které nikdy neviděli chemické ošetření ani hnojení, plné překrásných červenofialově kvetoucích orchidejí z rodu vstavačovitých. Říkali jsme jim tehdy „kukačky“. To vše je vlivem lidské činnosti pryč. Z čeho usuzuji, že příroda ještě boj s tvorem zvaným „homo sapiens“ nevzdala? Určitě jste si v posledních letech sami všimli návratu obyčejné houby, kterou je „liška obecná“. Ta v uplynulých dekádách, následkem kyselých dešťů, z našich lesů prakticky vymizela. Na pomezí hrnčířsko – kamberského území je lokalita vzácné a chráněné rostlinky „kuřička hadcová“, která se vyskytuje pouze na dvou místech na světě. Dalším ze zajímavých nálezů z poslední doby na vilicku je lišejník „provazovka obecná“, rostoucí epifyticky na stromech, ponejvíce v horských oblastech. Kvůli svému velikému povrchu je provazovka velice citlivá na čistotu ovzduší, zejména na koncentraci oxidu siřičitého. Z tohoto důvodu z horských oblastí valem ubývá. Poslední vzácný nález se datuje do letošního léta, kdy jsem ve vilických lesích objevil lokalitu asi sedmi rostlin orchideje z rodu kruštíkovitých. Není tak krásná jako v mládí nacházené „kukačky“, ale je to ono pověstné blýskání na lepší časy. Z těchto, pro někoho možná nicotných důvodů, si dovoluji se závěry onoho kritického článku mírně nesouhlasit. Každopádně alespoň u nás na vilicku ještě příroda není úplně na odpis a nebudeme-li jí neustále házet klacky pod nohy, může to být ještě lepší. Třeba se ještě dočkáme těch raků a pstruhů v potocích… I když v těch našich, znásilněných betonovými skružemi, asi těžko. (M.Břenda).. SDH – výroční valná hromada. V pátek 9.12.2011 se od 19:00 hod. koná v salonku restaurace ve Vilicích výroční valná hromada SDH. Členové výboru zvou všechny své členy, jako i ostatní příznivce sboru k co nejhojnější účasti. Občerstvení zajištěno!!!. Vánoční besídka (opakovaná výzva). V sobotu dne 17.12.2011 se po roční odmlce opět uskuteční Vánoční besídka. Místem konání bude netradičně výstavní galerie a i náplň besídky bude zcela netradiční. Přijďte se sami přesvědčit a to od 17:00 hod.. První kolona – výroční valná hromada Výroční valná hromada cyklistického klubu První kolona se koná v úterý 27.12.2011 v salonku restaurace ve Vilicích. Začátek je v 18:00 hod. V rámci programu bude i promítání z letošních cykloakcí. Pivní soutěž. Soutěž v pití piva jednotlivců na čas se uskuteční v pátek 30.12.2011 v salonku restaurace ve Vilicích a to od 18:00 hod. Podrobnosti soutěže a přihlášky do ní adresujte na tel.: 724 180 167 (Zd. Dobiáš). Hlavní cena pro vítěze je 50l sud piva a zkrátka nepřijdou ani soutěžící na 2. a 3. místě. Startovné je 200,-Kč a zúčastnit se může pouze 10 startujících. Divadelní představení. Divadelní představení běleckého divadelního spolku „Maškary“, plánované na sklonek letošního roku se z technických důvodů přesouvá na jaro roku příštího. Nejpravděpodobnější termín uskutečnění je sobota 19.5.2012. Ještě před tímto datem se uskuteční divadelní hra od N.V.Gogola „Revizor“ v podání jistebnického divadelního spolku. Předběžný termín je sobota 28.4.2012. O podrobnostech obou vystoupení budete včas informováni. Naučná tabule instalovaná Českým svazem ochránců přírody z Vlašimi, k ochraně endemického druhu „kuřička hadcová“, a výskyt v našich lokalitách, vzácného lišejníku „provazovka obecná“.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 08/2011 25.11.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nemiluji statistiky. Lépe řečeno, nemám k nim žádný vyhraněný."

Podobné prezentace


Reklamy Google