Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč „komunitní knihovna“ Knihovnická dílna 20.-21.4.2005 Zlata Houšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč „komunitní knihovna“ Knihovnická dílna 20.-21.4.2005 Zlata Houšková."— Transkript prezentace:

1 Proč „komunitní knihovna“ Knihovnická dílna 20.-21.4.2005 Zlata Houšková

2 1. Komunita  lidské společenství, společnost, obec, ale také vlídnost, laskavost, družnost  označení skupiny lidí, jejíž život se odehrává na nějakém zeměpisně vymezeném místě nebo kterou spojuje místo společných aktivit

3 Komunita  je tvořena lidmi, kteří patří k určitému místu a mají mezi sebou nějaké sociální vazby (vztahy) - např. přátelské, příbuzenské, vytvořené na základě ekonomické směny, na základě společně konané aktivity apod.

4 2. Knihovna  není pouhou půjčovnou, může poskytnout a nabídnout mnohem více služeb a možností jednotlivcům i skupinám  dle zákona poskytuje rovné služby všem ( kteří o to mají zájem )  je otevřenou institucí

5 Knihovna  v knihovně pracují ( měli by pracovat ) kvalifikovaní profesionálové; pak jsou její hlavní devizou  pracovníci knihovny si uvědomují (?), že pracují v instituci, jež je především službou veřejnosti

6 Knihovna  knihovna je neutrální místo  knihovna je příjemné, přívětivé, pěkné, vstřícné místo a takovou ji vnímají (?) ti, kteří ji znají

7 Knihovna  knihovna nežije ve vzduchoprázdnu, ale v obci, která má své potřeby, priority, problémy  obec knihovnu zřizuje, obci knihovna patří

8 Knihovna  ne každý obyvatel obce je čtenář, natož uživatel knihovny, ba dokonce ne- uživatelů knihovny je mnohem více  každou obec tvoří jednotlivci a skupiny; mnoho lidí a skupin neví, co všechno lze od knihovny očekávat

9 Knihovna  knihovna žije z daní všech občanů, nejen svých uživatelů

10 Knihovna  v obci žije řada jednotlivců i skupin, kteří umí a dělají zajímavé, důležité a užitečné věci, ale řada jiných lidí a skupin o těchto aktivitách vůbec neví  mnoho lidí a skupin ( společenství ) má potřebu se setkávat, ale chybí jim prostor či vstřícná nabídka

11 Knihovna  knihovna může být/je přirozeným místem propojování lidí a skupin, protože ví o potřebách i o možnostech a také ví (?), že spolupráce je nejlepší ( jedinou? ) trvalou cestou k cíli

12 Knihovna Knihovna je informačním srdcem obce, neboť se v ní systematicky soustřeďuje velké množství informací o obci a životě v ní.

13 3. Komunitní knihovna  plánovitě a systematicky oslovuje celou komunitu místa (ne pouze uživatele)  pružně reaguje na potřeby (všech) skupin lidí v místě  poskytuje prostor pro aktivity jednotlivých skupin lidí

14 Komunitní knihovna  propojuje mezi sebou skupiny i jednotlivce v souladu s rozvojem komunity a pomáhá rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi, skupinami i organizacemi v obci  spolupracuje s místními organizacemi a institucemi

15 Komunitní knihovna  podporuje rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli, občany

16 Komunitní knihovna  podílí se na společném životě obce a pomáhá rozvoji komunity v místě svého působení  podporuje dobré soužití lidí v místě a pomáhá jim zlepšovat místo (obec, město), ve kterém žijí

17 4. Cíle komunitní knihovny  pomoci rozšířit možnosti lidí ovlivnit to, co se s nimi děje, a povzbudit obyvatele k aktivní účasti na životě obce  pomoci řešení problémů komunity informační podporou všech zainteresovaných

18 Cíle komunitní knihovny  posilovat vztah lidí k místu, ve kterém žijí  koordinovaně a ve spolupráci s dalšími organizacemi rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity vycházející z potřeb komunity ( podpora rozvoje potenciálu místa )

19 5. Komunitní aktivity  činnosti knihovny, které nejsou primárně zaměřeny na registrované uživatele knihovny, ale oslovují celou komunitu  posilují místo knihovny v dané komunitě (!)

20 6. Komunitní projekt  = konkrétní plán komunitních aktivit ( činností ) s jasným směrováním i cílem rozvoje určité komunity  rozvíjí zaujetí a zájem lidí ( jeho idea se rodí v otevřeném procesu )

21 Komunitní projekt  dává příležitost lidem podílet se na veřejných věcech; dělat je tak, jak je cítí a považují za potřebné  pomáhá proti lhostejnosti

22 Komunitní projekt  posiluje a pomáhá uvést věci do pohybu  odkrývá a využívá existující potenciál komunity a pomáhá formulovat priority jejího zájmu (prvky projektu mohou být znovu použity i v jiných případech)

23 7. Správný komunitní projekt  je dobře připraven a prezentován  vychází ze znalosti místních partnerů  představuje veřejnosti všechny zúčastněné skupiny  má realizační plán zahrnující jednotlivé kroky

24 Pamatujme si  Většina knihoven komunitní aktivity dělá.  Být komunitní knihovnou neznamená dělat všechno SÁM.

25 Na závěr  Malé věci často stojí na počátku věcí velkých.

26 Příklady následují… A táhnou ???


Stáhnout ppt "Proč „komunitní knihovna“ Knihovnická dílna 20.-21.4.2005 Zlata Houšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google