Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Metodická činnost“ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Oddělení legislativní a právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Metodická činnost“ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Oddělení legislativní a právní."— Transkript prezentace:

1 „Metodická činnost“ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Oddělení legislativní a právní

2 Dotazníkové šetření Rozeslán v elektronické formě dotazník pro představitele obcí s několika otázkami Dané dotazy se týkaly spokojenosti s metodickou pomocí krajského úřadu Zároveň byly v dotazníku uvedeny možné okruhy přednáškové činnosti pro obce

3 Statistika návratnosti dotazníků

4 Odpovědi na jednotlivé položené otázky

5 Jakou formu metodické a odborné pomoci ze strany krajského úřadu vaše obec využívá

6 Jaká z forem metodické a odborné pomoci vám přináší největší užitek (vám nejvíce vyhovuje, jste s ní nejvíce spokojeni) Jaká z forem metodické a odborné pomoci vám přináší největší užitek (vám nejvíce vyhovuje, jste s ní nejvíce spokojeni)

7 Vyjádřete prosím vaši míru spokojenosti s četností metodické a odborné pomoci poskytované krajským úřadem?

8 Je poskytování metodické a odborné pomoci ze strany krajského úřadu včasné

9 Měli byste zájem o školení v okruhu

10 Školení by se mělo konkrétně týkat

11 Školení by mělo probíhat

12 Na otázky týkající se toho, zda školení má obsahovat konkrétní příklady a zda by měl být dán prostor pro dotazy během přednášení, bylo všemi odpovězeno kladně Na otázky týkající se toho, zda školení má obsahovat konkrétní příklady a zda by měl být dán prostor pro dotazy během přednášení, bylo všemi odpovězeno kladně

13 Školení by se mělo konat

14 Jakým způsobem chcete být informováni o školení

15 Školení by se mělo konat

16 Další postřehy a náměty, které vyplynuly z dotazníku Chybí metodické vzory a návody KrÚ Bylo by vhodné omezit často se vyskytující duplicitu poskytovaných údajů jednotlivými odbory Dle jednoho názoru nechce Krú žádnou metodiku poskytovat KrÚ včas poskytuje metodiku, ale legislativa je nevčasná Další navrhované okruhy přednáškové činnosti – daně - obecně, DPH, žádosti o dotace, granty a jejich administrace, el. podpis, evidence obyvatel a správní řád, zákon o odpadech, o správních poplatcích, školský zákon, přestupkový zákon

17 Školení by měla probíhat na „neutrální půdě“ (tedy mimo území kraje) Jeden z názoru byl též takový, že školení by měla být pokud možno stručná a rychlá Jako neefektivní se dle jednoho z názorů jeví hromadné porady (např. účetních apod.) Školení by měla být bezplatná či za symbolickou cenu Školení by měla být bezplatná či za symbolickou cenu Školení by měla být zaměřená buď na obce I. stupně či na obce II. nebo III. stupně, avšak není vhodné spojovat školení pro všechny typy obcí Školení pro obce I. stupně by se nemělo konat první týden v měsíci z důvodu účetních uzávěrek Krajský úřad by měl dodržovat zákonné lhůty ve správních odvolacích řízeních


Stáhnout ppt "„Metodická činnost“ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Oddělení legislativní a právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google