Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 6. 8. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 6. 8. 2009."— Transkript prezentace:

1 eGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 6. 8. 2009

2 eGovernment Program 1)Aktuální informace 2)Studie proveditelnosti na technologická centra – stav, další postup 3)Postup kraje při přípravě žádosti k výzvě č. 40 na vzdělávání 4)Zkušenosti s napojením krajského úřadu na systém datových schránek 5)Diskuze, aktuální problémy Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 2

3 eGovernment Aktuální informace z eGovernmentu Informace o výzvách Informace o legislativě Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 3

4 eGovernment Studie proveditelnosti na tech. centra 5 – 7/2009 Veřejná zakázka na Studii proveditelnosti TC a SSL, 8 – 10/2009 Zpracování Studie proveditelnosti včetně oponentury 10 – 11/2009 uzavření smluv o spolupráci, 10 – 11/ 2009 podání žádosti o dotaci, 10 – 4/2010 schvalovací proces žádosti o dotaci, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, příprava a vyhlášení veřejné zakázky na investici, uzavření smluv s dodavatelem, 4 – 5/2010 zahájení prací na vybudování TC a SSL. Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 4

5 eGovernment Součinnost kraje a ORP Součinnost vychází z memoranda o spolupráci kraje s ORP při budování eGovernmentu v území Aktivity kraje a ORP by měly být provázané, navazovat na sebe a vhodně se doplňovat Spolupráce na zpracování studie proveditelnosti kraje pro TC a SSL Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 5

6 eGovernment Studie proveditelnosti na TC a SSL Součásti Studie proveditelnosti zpracované krajem bude: –Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcenter v kraji a na ORP –Koncept e-Governmentu služeb v kraji Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 6

7 eGovernment Analýza možností a zájmu ORP budovat TC a SSL každé ORP se musí vyjádřit, jak chce přistupovat k řešení projektu TC a ESS (zajistí zhotovitel) v rozsahu povinných a nepovinných služeb –Pro vlastní úřad –Pro vlastní zřízené a založené organizace –Pro obce správního obvodu a jejich organizace Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 7

8 eGovernment Analýza musí respektovat Situaci a stav vybavení obce I. a II. stupně v dané oblasti služeb – formulář (detailní posouzení využitelnosti existujících technologií ORP) Míra zájmu obce I. a II. stupně a jejich organizací o využití služeb TC ORP Požadavky ORP na řešení TC ORP, TC K (kraje) Dostatečnost připojení na TC K či na TC ORP a další technické podmínky Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 8

9 eGovernment Spolupráce na studii proveditelnosti Organizačně zajistí zpracovatel studie proveditelnosti společnost EUNICE CONSULTING a.s. Zaslání návrhu dotazníků k připomínkování do 11. 8. Bude požadována součinnost při sběru informací (ORP, obce) V posledních 2 týdnech v srpnu společnost Eunice navštíví jednotlivé ORP k upřesnění situace a zpracovaných dotazníků Jednání implementátorů dne 3. 9. v 9:00 v Ostravě Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 9

10 eGovernment Výstupy studie proveditelnosti Analýza bude zpracována a předaná k připomínkám do 18.9. 2009 Návrh konceptu implementace eGovernmentu bude zpracován jak na úrovní kraje, tak na úrovni jednotlivých ORP. K připomínkám bude předán do 18.9.2009 Studie bude proveditelnosti bude předaná k připomínkám do 15.10.2009 Studie proveditelnosti kraje bude poskytnuta ORP, které ji mohou využít jako podklad pro svou studii proveditelnosti Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 10

11 eGovernment Obec Ostrava Obec ORP ostatní Obec KRAJ 3,912 mil. 2,799 mil. 4,172 mil. Dotace v mil. Kč PočetCelkem v mil. Kč Kraj4,1721 Ostrava3,9121 Ostatní ORP2,7992158,779 Celkem 66,9 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 11 Výzva č.40 na vzdělávání

12 eGovernment Děkuji Vám za pozornost Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 12


Stáhnout ppt "EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 6. 8. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google