Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 3. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 3. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 eGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 3. 6. 2009

2 eGovernment Aktuální informace z eGovernmentu Informace z jednání implementátorů krajů Informace z legislativy eGovernmentu Informace o výzvách Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 2

3 eGovernment ORP A Obec ORP B Obec ORP C Obec KRAJ 23 tis. 4 mil. 22 mil. Dotace v mil. Kč PočetCelkem v mil. Kč kraj221 ORP42288 obec0,0232776,4 Celkem 116,4 Výzva na technologická centra a spisovou službu

4 eGovernment Technologická centra (TC) a spisová služba (SSL) – princip fungování Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 4

5 eGovernment ORP A Obec ORP B Obec ORP C Obec KRAJ Dohoda o partnerství ORP s obcemi dle výzvy Žádost kraje. dle výzvy o tech. centrum kraje a spis.službu kraje ve výši 22 mil Žádost ORP dle výzvy o tech. centrum ORP a spis.službu ve výši 4 mil. + 23 tis. na obec

6 eGovernment Problémy Nutná dohoda o partnerství s minimálně 9 obcemi, nebo se stejným počtem obcí, jaký je ve správním území ORP Provozní požadavky : –Na úrovni ORP je nutné zajistit dohled a servis nad provozem po dobu 12 hodin, 5 dní v týdnu. –Záložní zdroj energie (diesel agregát) –Nevyjasněný rozsah budoucích povinných služeb (negarantované úložiště, geoportál UAP a UPD) Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 6

7 eGovernment ORP A Obec ORP B Obec ORP C Obec KRAJ Dohoda o partnerství ORP s obcemi dle výzvy Žádost kraje. dle výzvy o tech. centrum kraje a spis.službu kraje ve výši 22 mil Žádost ORP dle výzvy o tech. centrum ORP a spis.službu ve výši 4 mil. + 23 tis. na obec Smlouva o spolupráci ORP s krajem Žádost ORP dle výzvy o tech. centrum ORP a spis.službu ve výši 4 mil. + 23 tis. na obec

8 eGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 8 Přístup ORP k 25. 5. 09 TC … technologické centrum Bílovec Bohumin Bruntál Český Těšín Frenštát Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem 1) TC provozovat plně na ORP, nevyužívat žádné služby na TC K. 11 1 ? 1 1 ?5 2) TC provozovat částečně na ORP a na TC K je zájem využít služeb: a) El. spisová služba pro obce, příspěvkové organizace1 11 ? 1 11?6 b) Geoportál UAP a UPD 1 11111 ? 1 1 11?10 3) O provoz TC ORP nemáme vůbec zájem 1 1?1 1 ?4

9 eGovernment HW, SW kraje HW, SW ve vlastnictví kraje je umístěn v prostorách integrovaného bezpečnostního centra SSL pro PO kraje + úložiště dokumentů Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 9 HW, SW kraje HW, SW ve vlastnictví kraje je umístěn v prostorách krajského úřadu SSL pro kraj + ostatní aplikace Dohled 24 hodin Zajištěné záložní zdroje energie

10 eGovernment HW, SW ORP A HW, SW kraje HW, SW ve vlastnictví ORP, kraje je umístěn v prostorách integrovaného bezpečnostního centra (IBC) SSL pro PO kraje + negarantované úložiště Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 10 SSL pro obce a PO + negarantované úložiště HW, SW ORP A HW, SW ve vlastnictví ORP je umístěn v prostorách ORP SSL pro ORP a ostatní aplikace a služby TC ORP

11 eGovernment HW, SW ORP A1 HW, SW ORP A2 HW, SW ORP An HW, SW kraje HW, SW ve vlastnictví ORP je umístěn v prostorách IBC SSL pro PO kraje + negarantované úložiště Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 11 SSL pro obce a PO + negarantované úložiště

12 eGovernment Pořízení licence spisové služby (SSL) Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 12 Zdroj financí: Dotace obce na SSL (celkem 23 tis. na obec) Průměrné ceny z průzkumu spisových služeb v březnu 2009

13 eGovernment Pořízení HW pro SSL na TC K Prostor na negarantovaném úložišti Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 13 Zdroj financí: Dotace obce na SSL a ORP na TC (např. obec 5 tis., ORP 15 tis.) Ve studii proveditelnosti bude upřesněno

14 eGovernment Po odsouhlasení žádosti Kraj buduje své technologické centrum ORP buduje své technologické centrum Navíc kraj a ORP dle smlouvy o spolupráci s ORP zajistí: –Společný postup (centrální zadavatel) při zadání veřejné zakázky a výběrovém řízení na dodávku : Spisové služby pro obce (příspěvkové organizace) Potřebného technického vybavení pro negarantované úložiště (disky - diskový prostor) pro SSL obcí Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 14

15 eGovernment Po ukončení výběru dodavatele ORP a kraj uzavírají smlouvy s vysoutěženým dodavatelem Dodávka HW a implementace SW řešení HW i SW zůstává v majetku ORP, kraje v souladu se zadávací dokumentací i podmínkami výzvy HW, SW umístěn v prostorách vlastněných kraje Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 15

16 eGovernment Provoz ORP, kraj platí dodavateli vysoutěženému dodavateli dle podmínek smlouvy ORP platí kraji odpovídající provozní náklady související s umístěním a zabezpečením jejich HW a SW (náklady na údržbu, zálohování, energie, personální, pojištění…) ORP přenáší poměrnou část provozních nákladů na obce Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 16

17 eGovernment Provozní náklady Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 17 Možné snížení nákladu při náběhu z projektu (uznatelnost ověřovacího provozu)

18 eGovernment +- Samostatné realizace projektu ORP + Větší nezávislost na kraji a ostatních ORP Rychlost realizace Prestiž ORP Administrace přesně podle podmínek výzvy - Nutnost nést plně provozní náklady Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 18

19 eGovernment +- Společného postupu ORP s krajem + Snížení pořizovacích nákladů Snížení provozních nákladů Využití výhody IBC - Zvýšená administrace Rizika spojená s realizací zakázky formou centrálního zadavatele Závislost ORP na postupu kraje Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 19

20 eGovernment +- Nerealizace projektu TC ORP + Žádná rizika Žádné administrativní náklady - Propadnutí dotace 4 mil. Kč pro ORP Pro zajištění SSL se obce v území ORP musí obrátit na jiné ORP Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 20

21 eGovernment 5 – 6/2009 Veřejná zakázka na Studii proveditelnosti TC a SSL, 7 – 9/2009 Zpracování Studie proveditelnosti včetně oponentury, zpracování žádosti o dotaci, 9 – 10/2009 uzavření smluv o spolupráci, 10/ 2009 podání žádosti o dotaci, 10 – 4/2010 schvalovací proces žádosti o dotaci, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, příprava a vyhlášení veřejné zakázky na investici, uzavření smluv s dodavatelem, 4 – 5/2010 zahájení prací na vybudování TC a SSL. Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 21

22 eGovernment Součinnost kraje a ORP Součinnost vychází z memoranda o spolupráci kraje s ORP při budování eGovernmentu v území Aktivity kraje a ORP by měly být provázané, navazovat na sebe a vhodně se doplňovat Spolupráce na zpracování studie proveditelnosti kraje pro TC a SSL Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 22

23 eGovernment Studie proveditelnosti na TC a SSL Součásti Studie proveditelnosti zpracované krajem bude: –Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcenter v kraji a na ORP –Koncept e-Governmentu služeb v kraji Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 23

24 eGovernment Analýza možností a zájmu ORP budovat TC a SSL každé ORP se musí vyjádřit, jak chce přistupovat k řešení projektu TC a ESS (zajistí zhotovitel) v rozsahu povinných a nepovinných služeb –Pro vlastní úřad –Pro vlastní zřízené a založené organizace –Pro obce správního obvodu a jejich organizace Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 24

25 eGovernment Analýza musí respektovat Stav vybavení obce I. a II. stupně v dané oblasti služeb – formulář (detailní posouzení využitelnosti existujících technologií ORP) Míra zájmu obce I. a II. stupně a jejich organizací o využití služeb TC ORP Situaci na obcích II. stupně správního obvodu ORP Požadavky ORP na řešení TC ORP, TC K (kraje) Dostatečnost připojení na TC K či na TC ORP a další technické podmínky Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 25

26 eGovernment Spolupráce, výstupy studie proveditelnosti Bude požadována součinnost při sběru informací (obce, ORP) Studie proveditelnosti kraje bude poskytnuta ORP, které ji mohou využít jako podklad pro svou studii proveditelnosti Návrh strategie implementace eGovernmentu bude zpracována jak na úrovní kraje, tak na úrovni jednotlivých ORP Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 26

27 eGovernment Obec Ostrava Obec ORP ostatní Obec KRAJ 3,912 mil. 2,799 mil. 4,172 mil. Výzva na vzdělávání Dotace v mil. Kč PočetCelkem v mil. Kč Kraj4,1721 Ostrava3,9121 Ostatní ORP2,7992158,779 Celkem 66,9 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 27

28 eGovernment Různé Czech Point – změna termínu –u žádostí finalizovaných v termínu do 25.2.2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.8.2009; –u žádostí finalizovaných v termínu od 26.2.2009 do 15.3.2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.9.2009; –u žádostí finalizovaných v termínu od 16.3.2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15.10.2009. Nutno poslat žádost o změnu termínu! Nabídka Ostravy na Call Centrum Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 28

29 eGovernment Děkuji Vám za pozornost Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 29


Stáhnout ppt "EGovernment Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Aktuální informace k zavádění eGovernmentu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica Dne: 3. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google