Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvýšení kvality řízení KÚPK aktivita A3 Informační strategie Analýza Workshop 29.4.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvýšení kvality řízení KÚPK aktivita A3 Informační strategie Analýza Workshop 29.4.2011."— Transkript prezentace:

1 Zvýšení kvality řízení KÚPK aktivita A3 Informační strategie Analýza Workshop 29.4.2011

2 Zvyšování kvality řízení KÚPK Místní šetření proběhlo formou schůzek: s vedením krajského úřadu s vedením všech odborů a oddělení KÚ se členy Rady Plzeňského kraje Na 34 vybraných ZZO (na některých opakovaně) 20 organizací z oblasti školství 4 organizace z oblasti kultury 2 organizace z oblasti dopravy 4 organizace z oblasti sociálních služeb 4 organizace z oblasti zdravotnictví Na 10 vybraných obcích a městech na území PK 3 obce s rozšířenou působností 2 obce s pověřeným obecním úřadem 5 obcí 1. stupně Dotazníkové šetření – účast: 51 ZZO (85% oslovených) 85 obcí a měst PK (17% oslovených)

3 Zvyšování kvality řízení KÚPK Analýza aktivity A3 Informační strategie ve dvou částech: Analýza informačních potřeb a poptávka po informacích Pohled ze stany uživatelů Analýza informačních toků uvnitř KÚ Analýza informačních toků mezi KÚ a jeho okolím Analýza poskytování ICT služeb v kraji Pohled ze strany informatiky Zmapování způsob zajišťování ICT služeb na KÚ a ZZO Zmapování nákladů na zajišťování ICT služeb na KÚ a ZZO

4 Analýza informačních potřeb a poptávka po informacích Kvalitní IS úřadu a vysoká míra elektronizace procesů. Informace pro Radu a pro vedení KÚ vnímány jako relevantní a dostatečné. Nedostatky vnímány hlavně na úrovni odborů KÚ a vedení ZZO. Některé informace jsou držené mimo IS nebo zcela chybí. Nedostatečná IT gramotnost uživatelů a osvěta Informace existují, jen uživatelé nevědí, že je mohou využít Nedostupnost usnesení RPK ze strany odborů KÚ i ZZO Komplikované schvalování účetních dokladů Nedostatečná evidence dotačních titulů Datový sklad málo využívaný, malé povědomí o existenci a možnostech

5 Analýza poskytování ICT služeb Krajský úřad Dobře fungující odbor Informatiky KÚPK Kvalita poskytovaných ICT služeb hodnocena pozitivně. Dobrý, koncepčně stavěný informační systém. Nejsou plně definované ICT služby poskytované odborem Informatiky KÚPK není nastavena a měřena úroveň jejich parametrů nejsou přiřazeny náklady k jednotlivým službám zvýšit standardizaci vnitřních ICT procesů Chybí garanti a metodici aplikací schopnost a kompetence formulovat požadavky na rozvoj IS nedostatek garantů zvyšuje náklady na rozvoj IS garanti definují závaznou metodiku a směr rozvoje aplikací Neznalost možnosti současného IS KÚ - nedostatečná prezentace a osvěta směrem k uživatelům.

6 Analýza poskytování ICT služeb Organizace kraje Zajištění ICT služeb na ZZO není v současné době systémově a koncepčně řešeno. Velmi různorodá úroveň ICT dlouhodobý nedostatek financí velká míra autonomie organizací v oblasti ICT významně odlišné potřeby a požadavky na ICT ZZO v jednotlivých oblastech velké rozdíly ve stavu vybavenosti ICT, způsobu zajištění ICT podpory Není možné rozklíčovat náklady na ICT nejednotná účetní metodika různým modelům zajištění provozu ICT různému chápání toho co vše se považuje za „ICT“ Hrubý odhad provozních nákladů na ICT služby okolo 70 mil Kč ročně. PK je v rámci ČR na posledním místě v počtu počítačů na středních školách v přepočtu na studenty

7 Další postup Stanovení oblastí a vytvoření pracovních týmů pro jednotlivé oblasti Např. za datový sklad, nedostupnost usnesení, schvalování účetních dokladů,… Určení strategie vize a cílů Propojení cílů informační strategie kraje na strategické dokumenty kraje Vypracování koncepce IS PK Stanovení hrubých rysů cílové architektury IS PK pro nejbližší roky Návrh způsobu zajištění ICT služeb v PK Vytvoření studie proveditelnosti poskytování ICT služeb Návrh variant zajištění ICT služeb Doporučení nejvhodnější varianty Plán implementace navrhovaných změn Souhrnný návrh opatření směřující k naplnění stanovené strategické vize a cílů Zavedení procesu řízení poskytování ICT služeb a jejich podpory Stanovení způsobu poskytování uživatelské podpory Návrh marketingové strategie změn (change management) Vnitřní marketing změn směrem k zaměstnancům KÚ Vnější marketing změn směrem k občanům

8 Děkuji za pozornost Dagmar Senftová konzultant CORTIS Consulting, s.r.o.


Stáhnout ppt "Zvýšení kvality řízení KÚPK aktivita A3 Informační strategie Analýza Workshop 29.4.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google