Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontroly ve veřejné správě IT podpora kontrolovaných procesů při správě prostředků SR a EU Konference ISSS Hradec Králové, březen 2004 RNDr. Zdeněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontroly ve veřejné správě IT podpora kontrolovaných procesů při správě prostředků SR a EU Konference ISSS Hradec Králové, březen 2004 RNDr. Zdeněk."— Transkript prezentace:

1 Finanční kontroly ve veřejné správě IT podpora kontrolovaných procesů při správě prostředků SR a EU Konference ISSS Hradec Králové, březen 2004 RNDr. Zdeněk Králík, ředitel odboru 38, Ministerstvo financí

2 2 Obsah příspěvku Úvod – důvody a cíle finančních kontrol Legislativní rámec a subjekty provádějící kontroly Východiska pro provádění kontrol – analýza rozhodovacích rizik Základní agendy finančních kontrol Informatická podpora pro provádění finančních kontrol a datové zdroje MF Závěr a shrnutí příspěvku

3 3 Důvody a hlavní cíle finančních kontrol zajištění ochrany veřejných prostředků a prostředků poskytnutých z fondů EU, zamezení jejich nesprávného použití prověřování dodržování právních norem při hospodaření s veřejnými prostředky prověřování procesu informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky prověřování efektivního výkonu veřejné správy

4 4 Legislativní rámec a subjekty provádějící finanční kontroly Základní zákonné normy: – Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhláška Ministerstva financí č. 64/2002 Sb. – Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. – K dalším souvisejícím zákonům patří zákon č. 218/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., zákon č. 531/1990 Sb. a další. Mezi kontrolní orgány patří zejména: – ústřední orgány, státní příspěvkové organizace, fondy – územní samosprávné celky, kraje, magistráty, obce a jejich příspěvkové organizace – územní finanční orgány FÚ/FŘ/ÚFDŘ, celní úřady a další

5 5 Východiska pro provádění finančních kontrol (1) Východiska volena v závislosti na typu prováděné kontroly, jedním z východisek je např. analýza rozhodovacích rizik vztažená ke konkrétní agendě a jejím procesům: Plánování kontroly Provedení kontroly Hodnocení výsledku Identifikace rizik Ohodnocení rizik Kontrolování rizik Přezkoumání procesu

6 6 Východiska pro provádění finančních kontrol (2) Výsledky identifikace a ohodnocení rizik procesů dané agendy jsou použity v procesu kontrolování rizik – plánování, provedení a hodnocení výsledku kontroly. Nutno provést rizikové analýzy klíčových agend veřejné správy jako podkladů pro plánování a provádění kontrol. Dalšími východisky jsou požadavky kladené legislativními normami na obsah, rozsah či zaměření kontrol pro konkrétní agendy.

7 7 IS FKVS, IS Audit IS CEDR III, FINWARE IS CEDR II Problematika a vztah agend finančních kontrol dle zákonů „320“ a „337“ a informační systémy Agenda kontrol dle zákona 337 Agenda kontrol dle zákona 320 podněty výsledky kontrol Zdroje informací jakožto podklady pro kontroly vazba IS

8 8 IS FKVS, IS Audit IS CEDR III, FINWARE IS CEDR II Agendy finančních kontrol a informační systémy podněty výsledky kontrol Elektronické vazby mezi IS formou tzv. „služeb IS“ Informace jako podklady

9 9 Praktický význam vazeb mezi informačními systémy agend „320“ a „337“ Z centrálního registru dotací (IS CEDR III) bude možno získat automatizovaně na základě elektronického dotazu on-line informace o dotacích a jejich příjemcích. Z kontrolních subsystémů ÚFO (IS CEDR II) je možno získat automatizovaně na základě elektronického dotazu on-line informace o výsledcích kontrol provedených FÚ (dotaz na subjekt, dotaz na podnět). Do kontrolních subsystémů ÚFO (IS CEDR II) bude možno automatizovaně zaslat podněty.

10 10 Konkrétní řešení podpory IT – informační systémy

11 11 Závěr Diskuse, dotazy


Stáhnout ppt "Finanční kontroly ve veřejné správě IT podpora kontrolovaných procesů při správě prostředků SR a EU Konference ISSS Hradec Králové, březen 2004 RNDr. Zdeněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google