Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tazatelská síť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tazatelská síť."— Transkript prezentace:

1 Tazatelská síť

2 Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště
Tazatelé – externí spolupracovníci, vyškolení, pravidelně kontrolovaní Zpravidla několik set osob Struktura sítě – co nejblíže struktuře obyvatel Zpravidla po celém území – minimalizace nákladů na dopravu

3 Požadavky na tazatele Starší 18 let
Právně způsobilý a morálně bezúhonný Po úspěšném absolvování přijímacího řízení Dodržování etických zásad - písemné prohlášení

4 Vytvoření tazatelské sítě
Nábor tazatelů – reakce na inzerát, jinak projevený vlastní zájem Přijímací řízení – seznámení s obecnými pravidly Studium informačních materiálů Vstupní školení tazatelů Absolvování zkušebního testu Provedení zkušebních rozhovorů

5 Průměrný výsledek náboru
Získáno cca 20 % zájemců

6 Organizace tazatelské sítě
a) Z centra b) Vícestupňový model (regionální operátor) V centru vždy pověřený pracovník nebo oddělení

7 Centrum zajišťuje: Tazatelské průkazy Evidence údajů o osobě tazatele
Evidence údajů o provedených výzkumech Evidence dílčích hodnocení tazatele

8 Kontakt centra s tazateli
Přímý kontakt, telefonický, pro organizační záležitosti, věcné otázky při provádění rozhovorů Zpětné informace od tazatelů ke konkrétním výzkumům – výběr respondentů, průběh dotazování, hodnocení dotazníku, otázek Průběžně organizovaná setkání tazatelů Informační tisk pro tazatele – odborné informace, vytváření zpětné vazby

9 Kontrola práce tazatelů
Správnost a úplnost vyplnění dotazníků Dodržování pokynů v dotazníku Kontrola zápisu odpovědí na otevřené otázky (výstižnost, přesnost, riziko stylizace) Následné kontroly u respondentů – korespondenční, telefonická (v případě známých adres respondentů)

10 Práce tazatele v kvantitativním výzkumu
Význam sociálních a osobnostních charakteristik Princip maximální blízkosti sociálnímu postavení respondenta Riziko zkreslení rozhovoru podle sociálních charakteristik tazatele

11 Tazatel získává respondenty
a) Kvótní výběr – v místě svého trvalého bydliště Nutný velký podíl tazatelů v malých obcích b) Náhodný výběr – na určeném místě, na určených adresách

12 Základní principy práce tazatele
Vstupní část rozhovoru – prostor pro improvizaci, vytvoření přátelské a bezpečné atmosféry pro dotázaného Rozhovor a vyplňování dotazníku - vysoce formalizované, striktní dodržování předpisů, textu otázek i variant odpovědí

13 Zahájení rozhovoru Tazatel se představí (legitimace)
Představí organizaci Stručně vyjádří obsah a význam výzkumu (pokud možno i pro respondenta) Stručně vysvětlí výběrovou metodu Vysvětlí důvěrnost údajů a anonymitu dotazování

14 Průběh rozhovoru TAZATEL JE ŽIVÝ MAGNETOFON Musí:
Klást otázky v předepsané formulaci V předepsaném pořadí Nesmí: Vysvětlovat, doplňovat Měnit pořadí otázek

15 Vlastnosti tazatele Čestný, poctivý, svědomitý až puntičkářský
Má zájem o práci a o zkoumané otázky Pečlivý a přesný Přizpůsobivý okolnostem Přiměřeně asertivní (příjemné, živé a přitom profesionální vystupování)

16 Vhodné sociální charakteristiky tazatele
Inteligence a vzdělání spíše průměrné Věk co nejblíže věkové skladbě obyvatel Ženy mívají přednost – ochotny pracovat večer a o víkendech, výhodou osobní vzhled, menší riziko odmítnutí Tazatelé ze středních vrstev se lépe dostanou i k nižším a vyšším vrstvám Zřetelné vyjadřování


Stáhnout ppt "Tazatelská síť."

Podobné prezentace


Reklamy Google