Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tazatelská síť. Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Tazatelé – externí spolupracovníci,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tazatelská síť. Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Tazatelé – externí spolupracovníci,"— Transkript prezentace:

1 Tazatelská síť

2 Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Tazatelé – externí spolupracovníci, vyškolení, pravidelně kontrolovaní Tazatelé – externí spolupracovníci, vyškolení, pravidelně kontrolovaní Zpravidla několik set osob Zpravidla několik set osob Struktura sítě – co nejblíže struktuře obyvatel Struktura sítě – co nejblíže struktuře obyvatel Zpravidla po celém území – minimalizace nákladů na dopravu Zpravidla po celém území – minimalizace nákladů na dopravu

3 Požadavky na tazatele Starší 18 let Starší 18 let Právně způsobilý a morálně bezúhonný Právně způsobilý a morálně bezúhonný Po úspěšném absolvování přijímacího řízení Po úspěšném absolvování přijímacího řízení Dodržování etických zásad - písemné prohlášení Dodržování etických zásad - písemné prohlášení

4 Vytvoření tazatelské sítě Nábor tazatelů – reakce na inzerát, jinak projevený vlastní zájem Nábor tazatelů – reakce na inzerát, jinak projevený vlastní zájem Přijímací řízení – seznámení s obecnými pravidly Přijímací řízení – seznámení s obecnými pravidly Studium informačních materiálů Studium informačních materiálů Vstupní školení tazatelů Vstupní školení tazatelů Absolvování zkušebního testu Absolvování zkušebního testu Provedení zkušebních rozhovorů Provedení zkušebních rozhovorů

5 Průměrný výsledek náboru Získáno cca 20 % zájemců Získáno cca 20 % zájemců

6 Organizace tazatelské sítě a) Z centra b) Vícestupňový model (regionální operátor) V centru vždy pověřený pracovník nebo oddělení

7 Centrum zajišťuje: Tazatelské průkazy Tazatelské průkazy Evidence údajů o osobě tazatele Evidence údajů o osobě tazatele Evidence údajů o provedených výzkumech Evidence údajů o provedených výzkumech Evidence dílčích hodnocení tazatele Evidence dílčích hodnocení tazatele

8 Kontakt centra s tazateli Přímý kontakt, telefonický, e-mail pro organizační záležitosti, věcné otázky při provádění rozhovorů Přímý kontakt, telefonický, e-mail pro organizační záležitosti, věcné otázky při provádění rozhovorů Zpětné informace od tazatelů ke konkrétním výzkumům – výběr respondentů, průběh dotazování, hodnocení dotazníku, otázek Zpětné informace od tazatelů ke konkrétním výzkumům – výběr respondentů, průběh dotazování, hodnocení dotazníku, otázek Průběžně organizovaná setkání tazatelů Průběžně organizovaná setkání tazatelů Informační tisk pro tazatele – odborné informace, vytváření zpětné vazby Informační tisk pro tazatele – odborné informace, vytváření zpětné vazby

9 Kontrola práce tazatelů Správnost a úplnost vyplnění dotazníků Správnost a úplnost vyplnění dotazníků Dodržování pokynů v dotazníku Dodržování pokynů v dotazníku Kontrola zápisu odpovědí na otevřené otázky (výstižnost, přesnost, riziko stylizace) Kontrola zápisu odpovědí na otevřené otázky (výstižnost, přesnost, riziko stylizace) Následné kontroly u respondentů – korespondenční, telefonická (v případě známých adres respondentů) Následné kontroly u respondentů – korespondenční, telefonická (v případě známých adres respondentů)

10 Práce tazatele v kvantitativním výzkumu Význam sociálních a osobnostních charakteristik Význam sociálních a osobnostních charakteristik Princip maximální blízkosti sociálnímu postavení respondenta Princip maximální blízkosti sociálnímu postavení respondenta Riziko zkreslení rozhovoru podle sociálních charakteristik tazatele Riziko zkreslení rozhovoru podle sociálních charakteristik tazatele

11 Tazatel získává respondenty a) Kvótní výběr – v místě svého trvalého bydliště Nutný velký podíl tazatelů v malých obcích b) Náhodný výběr – na určeném místě, na určených adresách

12 Základní principy práce tazatele 1. Vstupní část rozhovoru – prostor pro improvizaci, vytvoření přátelské a bezpečné atmosféry pro dotázaného 2. Rozhovor a vyplňování dotazníku - vysoce formalizované, striktní dodržování předpisů, textu otázek i variant odpovědí

13 Zahájení rozhovoru Tazatel se představí (legitimace) Tazatel se představí (legitimace) Představí organizaci Představí organizaci Stručně vyjádří obsah a význam výzkumu (pokud možno i pro respondenta) Stručně vyjádří obsah a význam výzkumu (pokud možno i pro respondenta) Stručně vysvětlí výběrovou metodu Stručně vysvětlí výběrovou metodu Vysvětlí důvěrnost údajů a anonymitu dotazování Vysvětlí důvěrnost údajů a anonymitu dotazování

14 Průběh rozhovoru TAZATEL JE ŽIVÝ MAGNETOFON Musí: Klást otázky v předepsané formulaci Klást otázky v předepsané formulaci V předepsaném pořadí V předepsaném pořadíNesmí: Vysvětlovat, doplňovat Vysvětlovat, doplňovat Měnit pořadí otázek Měnit pořadí otázek

15 Vlastnosti tazatele Čestný, poctivý, svědomitý až puntičkářský Čestný, poctivý, svědomitý až puntičkářský Má zájem o práci a o zkoumané otázky Má zájem o práci a o zkoumané otázky Pečlivý a přesný Pečlivý a přesný Přizpůsobivý okolnostem Přizpůsobivý okolnostem Přiměřeně asertivní (příjemné, živé a přitom profesionální vystupování) Přiměřeně asertivní (příjemné, živé a přitom profesionální vystupování)

16 Vhodné sociální charakteristiky tazatele Inteligence a vzdělání spíše průměrné Inteligence a vzdělání spíše průměrné Věk co nejblíže věkové skladbě obyvatel Věk co nejblíže věkové skladbě obyvatel Ženy mívají přednost – ochotny pracovat večer a o víkendech, výhodou osobní vzhled, menší riziko odmítnutí Ženy mívají přednost – ochotny pracovat večer a o víkendech, výhodou osobní vzhled, menší riziko odmítnutí Tazatelé ze středních vrstev se lépe dostanou i k nižším a vyšším vrstvám Tazatelé ze středních vrstev se lépe dostanou i k nižším a vyšším vrstvám Zřetelné vyjadřování Zřetelné vyjadřování


Stáhnout ppt "Tazatelská síť. Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Velikost a skladba sítě závisí na zaměření pracoviště Tazatelé – externí spolupracovníci,"

Podobné prezentace


Reklamy Google