Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Výsledek sběru dat monitorujících úrovně certifikace škol v oblasti systému řízení Dotazníkové šetření realizované v rámci projektu - Kvalitní management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Výsledek sběru dat monitorujících úrovně certifikace škol v oblasti systému řízení Dotazníkové šetření realizované v rámci projektu - Kvalitní management."— Transkript prezentace:

1 1 Výsledek sběru dat monitorujících úrovně certifikace škol v oblasti systému řízení Dotazníkové šetření realizované v rámci projektu - Kvalitní management ve vzdělávání – Cesta k úspěchu r.č. CZ.1.07/1.3.07/11.0002

2 2 Úkolem sběru dat byl monitoring úrovně certifikace škol v oblasti systému řízení podle mezinárodních standardů nebo obdobných systémů. Nástrojem sběru dat byl zvolen dotazník, který byl rozčleněn do několika logických oblastí: oblast jakosti oblast životního prostředí oblast bezpečnosti práce oblast bezpečnosti informací Vlastní sběr dat

3 3 Respondenti Kdo? Základní a střední školy Ústeckého kraje (další okrajově) Počet oslovených škol: ZŠ240 Církevní školská zařízení 4 SŠ p. o. ÚK 87 Ostatní p. o. ÚK 66 SŠ soukromé 27 MŠ 6 Počet vrácených dotazníků: ZŠ 69SŠ 48

4 4 Interpretace výsledků - dle jednotlivých oblastí

5 5 Oblast řízení jakosti 1 Zavádění systému řízení jakosti dle nějakého standardu do dotázaných škol Systém řízení ve školách zaveden minimálně - ISO 9001

6 6 Oblast řízení jakosti 2 Autoevaluace, sebehodnocení či jiné formy prověřování řízení školy Nejčastější formou – dotazníková šetření, SWOT analýzy, rozhovory, ankety apod.

7 7 Oblast řízení jakosti 3 Kontrola úrovně kvality škol ze strany nadřízeného orgánu Nejčastěji hodnocena Českou školní inspekcí, další kontroly různorodé (PISA, SCIO, CERMAT, certifikační audity apod.)

8 8 Oblast řízení jakosti 4 Účast na školeních, konferencích, přednáškách týkajících se systémů řízení jakosti škol Různorodé formy – většinou v rámci individuálních programů

9 9 Oblast životního prostředí 1 Zavádění systému managementu životního prostředí nějakého standardu ve školách Téměř ve školách nezaváděno (TQM, ISO)

10 10 Oblast životního prostředí 2 Dodatečné aktivity škol týkající se environmentální výchovy studentů a žáků Nejčastěji třídění odpadu, přednášky, exkurze, individuální projekty a programy ekologického zaměření

11 11 Oblast bezpečnosti práce 1 Zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušného standardu Téměř ve školách nezaváděno (BOZP, OHSAS 18001, HCCP)

12 12 Oblast bezpečnosti práce 2 Provádění dodatečných aktivit škol týkají se studentů ve vztahu k bezpečnosti práce nebo bezpečnosti silničního provozu Nejčastější odpovědi další slide

13 13 Oblast bezpečnosti práce 3 Základní školy nejčastěji: -Dopravní soutěže, besedy s PČR a MěP -Akce BESIP -Cyklokurzy atd. Střední školy nejčastěji: -školení v oblasti BOZP -BESIP, kurzy -novinky silničního provozu apod.

14 14 Oblast bezpečnosti informací 1 Zavádění systému řízení bezpečnosti nebo kvality informací dle nějakého standardu Tyto systémy do škol nezaváděny.

15 15 Oblast bezpečnosti informací 2 Možnost studentů stahovat si prostřednictvím www stránek školy výukové materiály, případně informace o studijních výsledcích

16 16 Závěr Na základních a středních školách na území Ústeckého kraje nejsou zatím systémy řízení z velké většiny zaváděny Školy, kde jsou systémy řízení zaváděny, mají na systémy kladnou odezvu Přibližně polovina dotázaných škol by eventuelně měla zájem o zavedení dílčí certifikace řízení

17 17 Děkuji za pozornost! Vypracoval Ing. Vladimír Wagner wagyv@seznam.cz Odborný analytik projektu


Stáhnout ppt "1 Výsledek sběru dat monitorujících úrovně certifikace škol v oblasti systému řízení Dotazníkové šetření realizované v rámci projektu - Kvalitní management."

Podobné prezentace


Reklamy Google