Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak dál ve financování činnosti Vysokoškolského odborového svazu? Návrh reformy pro současnost a budoucnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak dál ve financování činnosti Vysokoškolského odborového svazu? Návrh reformy pro současnost a budoucnost."— Transkript prezentace:

1 Jak dál ve financování činnosti Vysokoškolského odborového svazu? Návrh reformy pro současnost a budoucnost

2 Současná situace Činnost VOS je od jeho založení financována schodkovými rozpočty, protože členské příspěvky a další drobné příjmy nestačily krýt minimalizované výdaje Sjezdu VOS je standardně předkládán maximálně úsporný návrh rozpočtu s plánovaným schodkem. Sjezd jej pak schválí s tím, že schodek bude kryt z finančního jmění VOS.

3 Současná situace Toto jmění se postupně tenčí, v současné době zbývají pouze podílové listy PT v hodnotě cca 6 mil. Kč. Pod tlakem ubývajících zdrojů sjezdy mírně a nedostatečně zvyšují příspěvky ZO. Současně výrazně klesá počet členů.

4 Současná situace

5

6 Struktura úhrady rozpočtových výdajů v roce 2004 Členské příspěvky ZO 53 % Jiné příjmy 17 % Rozpočtový schodek 30 % Při tomto tempu čerpání finančního jmění VOS hrozí svazu ekonomický kolaps. Existence svazu je zajištěna vzhledem k poklesu členů maximálně na 10 let !

7 Vycházíme samozřejmě z toho, že chceme a potřebujeme, aby na vysokých školách působily akceschopné, vlivné a respektované odbory. Servis poskytovaný členům takovým odborovým svazem nemůže být úplně levnou záležitostí. Pro zachování svazu musíme opravit ekonomickou politiku svazu a to rychle. Rok zaváhání znamená při současných parametrech rozpočtu zkrácení existence VOS prakticky o jeden rok.

8 Dostupné možnosti Pro dlouhodobé udržení činnosti svazu máme v podstatě dvě možnosti: Pokračování současné ekonomické politiky Její zásadní a rychlá změna

9 Pokračování současné ekonomické politiky Maximálně šetrný provoz VOS při „nebolestivém“ zvyšování příspěvků ZO: Největší možný zdroj úspor: vystoupení z ČMKOS (příspěvek na činnost ČMKOS je větší než 30 % výdajů a roste) Důsledky: VOS ztratí mocnou oporu a podporu, nebude mít přístup k ovlivňování pracovního a sociálního zákonodárství,

10 Pokračování současné ekonomické politiky Možné úspory ve vlastních výdajích výboru (schůzová činnost, zabezpečení provozu sekretariátu, odměny funkcionářů) nemohou být podle zkušeností řady výborů VOS rozhodující. Čerpáním finančního jmění svaz likviduje finanční rezervu pro krizové situace. Závěr: Tato politika nemá dlouhodobou perspektivu, pouze oddálí vyčerpání rezerv. Výbor nemůže v žádném případě tuto cestu doporučit

11 Zásadní a rychlá změna ekonomické politiky svazu: Převážnou většinu výdajů VOS pokrývat průběžně členskými příspěvky a ostatními příjmy svazu. Finanční jmění VOS používat jako rezervu pro nenadále situace a ke krytí minimálních rozpočtových schodků.Doporučte jednu nebo více strategií. Další graf ukáže, jak vysoké by musely být v takovém případě příspěvky pro následující modelovou situaci: Počet členů : 8 000 Kč Ostatní příjmy 300 000 Kč Výdaje VOS 2 000 000 Kč

12 MODELOVÁ SITUACE Graf ukazuje, že pro zajištění průběžného financování by byl nezbytný příspěvek ZO ve výši 220 Kč.

13 Výbor VOS proto navrhuje jako základ nové ekonomické politiky svazu tyto principy: Pro zabezpečení průběžného financování své činnosti vypracuje zvolený výbor VOS standardní vyrovnaný rozpočet pro tříleté období a určí na toto období výši nezbytného příspěvku ZO. Standardní rozpočet včetně výše příspěvku ZO pro dané období schválí příslušný sjezd. Rozpočet může být na základě požadavků výboru sjezdem pro jednotlivé roky upraven pouze v nezbytně nutné míře. Vzniklé rozpočtové schodky budou hrazeny z finančního jmění VOS. Výbor VOS navrhuje jako vhodnou výši příspěvku pro první období 220 Kč.

14 Výbor VOS je si vědom toho, že Návrh znamená velký zásah do ekonomické politiky řady ZO a že jej není možno projednat na sjezdu bez předchozího projednání a vysvětlení členům ZO. Výbor VOS je však přesvědčen o tom, že funkcionáři ZO budou umět přesvědčit své členy o nezbytnosti zásadní a rychlé změny ekonomické politiky svazu pro jeho přežití.

15 Výbor navrhuje 15. sjezdu toto usnesení: Sjezd ukládá výborům ZO, aby Návrh projednaly a podaly k němu připomínky do 30.6.2005, aby mohl být dopracován a předložen 16. sjezdu ke schválení.


Stáhnout ppt "Jak dál ve financování činnosti Vysokoškolského odborového svazu? Návrh reformy pro současnost a budoucnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google