Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní zemědělský intervenční fond. PGRLF 2016 Pokyny pro poskytování podpory a formulář žádosti o podporu – na internetový stránkách v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní zemědělský intervenční fond. PGRLF 2016 Pokyny pro poskytování podpory a formulář žádosti o podporu – na internetový stránkách v."— Transkript prezentace:

1 Státní zemědělský intervenční fond

2 PGRLF 2016 Pokyny pro poskytování podpory a formulář žádosti o podporu – na internetový stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.www.pgrlf.cz Rozšíření elektronického podání žádostí Rozšíření elektronického podání žádostí Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. rozšířil v souvislosti se zkvalitňováním služeb pro své klienty možnost elektronického podání žádostí. Od 15. 2. 2016 Od 15. 2. 2016 tak mohou žadatelé o poskytnutí podpory elektronicky podávat žádosti o podporu v rámci všech otevřených programů nabízených PGRLF. www.pgrlf.cz Elektronický formulář žádosti pro každý vybraný program o poskytnutí podpory je k dispozici na internetových stránkách www.pgrlf.cz v sekci Podat žádost.Podat žádost Za datum podání žádosti se rozumí datum odeslání e-mailu potvrzujícího přijetí žádosti PGRLF. V případě, kdy klient nevyužije možnost elektronického podání, je i nadále možné žádost o poskytnutí podpory podat na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu nebo přímo na PGRLF. Státní zemědělský intervenční fond

3 PGRLF 2016 Přehled programů PGRLF 2016 Přehled programů PGRLF 2016 Program Zemědělec - Program Zemědělec - pravidla programu platná pro rok 2015 – 2020 Podpora pojištění - Podpora pojištění - pravidla programu platná pro rok 2016 U tohoto programu je požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok. Podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin Podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin Příjem žádostí bude zahájen dne 1.8.2016 a ukončen dne 1.11.2016 Podpora nákupu půdy Podpora nákupu půdy Technika pro hospodaření v lesích Technika pro hospodaření v lesích Dřevozpracující provozovny Dřevozpracující provozovny Podpora školkařských provozoven Podpora školkařských provozoven Zpracovatel Zpracovatel Pojištění lesních porostů Pojištění lesních porostů Sociální zemědělství Sociální zemědělství Úvěry na nákup půdy Úvěry na nákup půdy Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru Zajištění úvěrů Zajištění úvěrů Investiční úvěry Investiční úvěry Provozní úvěry Provozní úvěry Státní zemědělský intervenční fond

4 PGRLF 2016 Program zemědělec - Program zemědělec - zahájen 02.04. 2015 – 30.10.2020 ( s tím, že jediný společník Fondu je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření ) Podporované investice - nákup zemědělské techniky; výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku a na nákup plemenných zvířat. Ve formuláři žádosti je třeba zvolit pouze jeden typ investice, na který je požadována podpora. Požadavek na podání žádosti před uzavřením úvěrové smlouvy, přičemž realizace podnikatelského záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti. Úvěrovou smlouvu je žadatel povinnen doručit na PGRLF nejpozději do 2 měsíců od zaregistrování žádost. Před podáním žádosti nesmí být zahájena realizace investice a nesmí být uzavřena úvěrová smlouva. Po zaregistrování žádosti Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do dvou měsíců od registrace žádosti o poskytnutí Podpory, doručí Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru (obsahující zejména splátkový kalendář, výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků, úrokovou sazbu, termín úhrady úroků, předpokládanou splatnost Úvěru nebo počet splátek). Standartní přílohy k žádosti - podnikatelský záměr - čestné prohlášení - souhlas se zveřejněním údajů Provozní a Investiční úvěry Provozní a Investiční úvěry 4. 4. 2016 zahájeno první kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry a Provozní úvěry. Příjem žádostí prvního kola bude ukončen ke dni 31. 12. 2016. Podat žádost je možné od 4. 4. 2016 prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF, přímo na PGRLF, a.s. nebo s využitím elektronického podání žádostí. Pokyny k programům stejně jako formuláře jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.pgrlf.czwww.pgrlf.cz Státní zemědělský intervenční fond

5 PGRLF 2016 SAZBY za rok 2015 SAZBY za rok 2015 Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb poskytovaných v roce 2015 takto: Zemědělec Program Zemědělec – základní sazba podpory je stanovena na 2,5 % p. a. V případě Mladých zemědělců je podpora navýšena o 1 %. Finanční podpora pojištění Program Finanční podpora pojištění: 50% z uhrazeného pojistného na pojištění ostatních plodin; 50% z uhrazeného pojistného na pojištění speciálních plodin; 50% z uhrazeného pojistného na pojištění hospodářských zvířat. Technika pro hospodaření v lesích. Dřevozpracující provozovny, podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Zpracovatel Program Technika pro hospodaření v lesích. Dřevozpracující provozovny, podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Zpracovatel – sazba podpory je stanovena na 2,5% p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 03.08.2015 do 30.09.2015. Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin Program Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin – 30% z uhrazených nákladů na pojištění. Pojištění lesních porostů Program Pojištění lesních porostů – 30 % z uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů. Uvedené sazby podpor platí pro žádosti o poskytnutí podpory podané v roce 2015. Státní zemědělský intervenční fond

6


Stáhnout ppt "Státní zemědělský intervenční fond. PGRLF 2016 Pokyny pro poskytování podpory a formulář žádosti o podporu – na internetový stránkách v."

Podobné prezentace


Reklamy Google