Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Program Inostart.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Program Inostart."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Program Inostart

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora činnosti inovativních start-up MSP během prvních 3 let své existence formou:  částečné záruky až do výše 60 % nesplacené jistiny, která jim umožní získat bankovní úvěr k realizaci inovativních projektů;  finančního příspěvku k ceně záruky ve výši 1% p.a. z výše záruky;  poradenství spojeného s předmětem podnikání a realizací podnikatelských záměrů. Moravskoslezský a Olomoucký kraj (pilotní projekt). Září 2012 – prosinec 2016. Zaměření Programu Inostart

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Implementaci zabezpečuje: Česká spořitelna, a.s. (ČS) – poskytuje úvěry a poradenství; Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) - poskytuje České spořitelně částečnou záruku za úvěry podnikatelů a finanční příspěvek k ceně záruky. Realizace Programu Inostart

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Česká spořitelna, a.s. Poskytuje úspěšným žadatelům úvěry v rozmezí 0,5 – 15 mil. Kč na pořízení investic i na pokrytí provozních nákladů. Zabezpečuje prostřednictvím společnosti GRANTIKA České spořitelny, a.s., individuální poradenství (souvisí s jejich podnikatelským záměrem, je dobrovolné, bližší specifikace je uvedena ve smlouvě o úvěru, dotace je do výše 10 % úvěru, max. 150 tisíc Kč na jeden projekt ). Zabezpečuje administraci Programu Inostart - poskytuje informace o programu, přijímá žádostí o úvěr a o záruku, vyhodnocuje žádosti o úvěr a rozhoduje o poskytnutí úvěru, předává ČMZRB žádosti podnikatelů o záruku a uzavírá s podnikateli smlouvu o úvěru. Realizace Programu Inostart

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Poskytuje České spořitelně částečnou záruku za úvěry podnikatelů - každá individuální záruka bude poskytnuta do výše 60% nesplacené jistiny. Poskytuje podnikateli finanční příspěvek k ceně záruky - 1 % p.a. z výše záruky. Rozhoduje o podaných žádostech o záruku a vypočítává výši finančního příspěvku, vystavuje záruční listinu, uzavírá s podnikateli smlouvu o záruce. Realizace Programu Inostart

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Žádat o úvěr může podnikatel, který: začíná podnikat - od zahájení podnikání neuplynuly více než 3 roky; předloží podnikatelský záměr, který obsahuje inovativní myšlenku (inovace v tomto smyslu představuje proces provádění kontinuálních změn v technickém řešení výrobku, technologii výroby, použitých materiálech apod.); bude realizovat projekt na území Severomoravského nebo Olomouckého kraje. Realizace Programu Inostart

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podnikatel předá České spořitelně žádost o úvěr - přílohou bude podnikatelský záměr projektu a žádost o poskytnutí záruky k úvěru. V případě kladných hodnocení obou žádostí:  specifikuje své požadavky na poradenství a podepíše s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru;  podepíše s ČMZRB smlouvu o záruce. Po podpisu smluv podnikatel čerpá úvěr a splácí ho podle podmínek smlouvy o úvěru a využívá individuálních poradenských služeb dle svých potřeb. Podnikatel – žadatel

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA rozsah: 0,5 – 15 milionů Kč; splatnost: 5 let od data první splátky jistiny úvěru; odklad splatnosti: 3 roky, vztahuje se pouze na jistinu úvěru, platby úroků budou splatné ihned po zahájení čerpání úvěru s měsíční periodicitou; zajištění úvěru: bankovní zárukou ČMZRB do výše 60 % nesplacené jistiny; další zajištění: dle dohody žadatele s Českou spořitelnou; podmínka čerpání: vystavení bankovní záruky ČMZRB; využití: způsobilé výdaje dle Programu Inostart; úroková sazba: stanoví Česká spořitelna. Parametry úvěru


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Program Inostart."

Podobné prezentace


Reklamy Google